2184 resultaten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-12-2018    Aniek Verwest, Wendy Buysse, Paul van Egmond en Daniel Hofstra

Voortgezet crimineel handelen tijdens detentie: je ziet het pas als je het doorhebt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-10-2018    Ineke Deelen

Social Inclusion Games 2018 - Evaluation of the meaning and social impact

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2018    Paul van Egmond en Annelijn Remmelink

Evaluatie kadernota veiligheid gemeente Gouda

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-09-2018    Bram van Dijk, Daniel Hofstra, Bianca Szytniewski en Wendy Buysse

Procesevaluatie pilot Doorzorgfunctionaris PI's

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-09-2018    Bram van Dijk, Daniel Hofstra, Bianca Szytniewski en Wendy Buysse

Procesevaluatie pilot Doorzorgfunctionaris PI's - Samenvatting pilot Doorzorgfunctionaris PI's

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-09-2018    Randy Bloeme, Paul van Soomeren en Bianca Szytniewski

Ongeüniformeerde private beveiligers in het publieke domein bij evenementen: een verkenning bij de Ziggo Dome in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2018    Paul van Egmond, Wendy Buysse, Linda van Dongen en Perihan Özgül

Schiedam veiliger? Onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Schiedam en de betrokkenheid van de gemeenteraad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2018    Paul van Egmond, Wendy Buysse, Linda van Dongen en Perihan Özgül

Vlaardingen veiliger? Onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Vlaardingen en de betrokkenheid van de gemeenteraad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-06-2018    Manja Abraham, Linda van Dongen en Paul van Soomeren

Een gezamenlijk systeem? Vervolgonderzoek naar een landelijk data-analysesysteem voor openbaar vervoer en politie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-06-2018    Annelies van der Horst, Henri Beunders, Justin de Kleuver en Arjun Swami-Persaud

Onderzoeksjournalistiek in Nederland - Verkenning en analyse

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-06-2018    Eric Lagendijk en Ineke Deelen

Waard om te vechten - Over de waarde van full contact vechtsporten voor jongeren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2018    Oberon Nauta, Marga van Aalst en Perihan Özgül

Evaluatie Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Wets)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-05-2018    Paul van Egmond

Beleidsnota prostitutie en seksbranche Almere

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-05-2018    Wendy Buysse, Bianca Szytnieuwski (DSP) en Sonja Meijer (VU)

Pre-employment screening in de grensregio’s van de Benelux en Duitsland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-05-2018    Wendy Buysse, Bianca Szytnieuwski (DSP) en Sonja Meijer (VU)

Samenvatting Pre-employment screening in de grensregio's van de Benelux en Duitsland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-05-2018    Wendy Buysse, Bianca Szytniewski (DSP) en Sonja Meijer (VU)

English Summary Pre-employment screening in the border regions of the Benelux and Germany

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2018    Bram van Dijk en Niek Fransen

Handboek Verbeter Jongerenwerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2018    Ineke Deelen, Eric Lagendijk en Perihan Özgül

Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken? - Bijlagenboek Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2018    Ineke Deelen, Eric Lagendijk en Perihan Özgül

Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2018    Paul van Soomeren

Artikel in RJN-Magazine: Wet rond scholen en veiligheid: kop in die kans!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-02-2018    Eric Lagendijk, Paul Duijvestijn en Ineke Deelen

Haalbaarheid sportfonds voor volwassenen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2018    Eric Lagendijk, Ineke Deelen en Paul Duijvestijn

Van impuls naar duurzaamheid? Sociale professionals in de breedtesport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-01-2018    Paul van Egmond en Randy Bloeme

Evaluatie pilot flexibel cameratoezicht Utrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-12-2017    Manja Abraham, Linda van Dongen en Paul van Soomeren

Verkenning informatie-uitwisseling sociale veiligheid openbaar vervoer en politie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-12-2017    Bram van Dijk, Justin de Kleuver en Amanda Ramirez, m.m.v. Agnes van den Andel en Niek Franssen

Zorgelijke signalen - De lokale preventieve aanpak van radicalisering

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2017    Mia Dieters en Perihan Özgül m.m.v. Paul van Soomeren

DOP gaat door - Evaluatie DOPsgewijze aanpak gemeente Stein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2017    Mia Dieters, Manja Abraham, Christel Scholten, Perihan Özgül

Brochure Regie over eigen zorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2017    Bram van Dijk en Niek Fransen (DSP), KEKS en gemeente 's Hertogenbosch

Improving Youth Work - Your guide to quality development

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-09-2017    Paul Duijvestijn en Ineke Deelen

Managementsamenvatting Training Sport en Gedrag: levenslessen voor risicojongeren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-07-2017    Marga van Aalst, Wendy Buysse en Perihan Özgül

Ervaringen met Sociale Wijkteams en Jeugdteams

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-06-2017    Paul van Egmond, Linda van Dongen en Aniek Verwest

Advies veiligheidsprioriteiten 2018-2021 gemeente Eindhoven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-06-2017    Wendy Buysse, Manja Abraham en Daniël Hofstra

Werkzaamheid van de Halt-afdoening

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2017    Wendy Buysse, Paul van Soomeren en Prof. Dr Mirjam van Reisen (Universiteit van Tilburg)

The 2% Tax for Eritreans in the diaspora

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-05-2017    Oberon Nauta, Erika Samuels Brusse-van der Linden, Daniel Hofstra

Vergunningverlening, toezicht en handhaving - Onderzoek naar de bestuurlijke voorgeschiedenis van de brand bij Van den Hoogen Recycling BV

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-04-2017    Paul Duijvestijn (red.), Alwien Bogaart, Niek Fransen, Perihan Özgül

Naar meer effectiviteit en efficiency in de JGGZ - Tussenevaluatie van de pilot SOH-KJP in de regio FoodValley

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2017    Aniek Verwest en Sanneke van Grinsven (gemeente Amsterdam)

Vijf jaar Aanpak Top600: waar staan we nu?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-02-2017    Annelies van der Horst, Justin de Kleuver en Evelien Vos

Lokale media en informatievoorziening

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-01-2017    Wendy Buysse

CANO in beweging - Kwalitatief onderzoek naar het perspectief van jongeren op sport en bewegen in de CANO-voorzieningen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-01-2017    Karin Schaafsma en Erik Jongman

Gevoel is explosief materiaal

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2017    Randy Bloeme (DSP), Peter de Vries (UT), Mirjam Galetzka (UT) en Paul van Soomeren (DSP)

Persuasive technology against public nuisance – public urination in the urban nightlife district

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-12-2016    Mia Dieters en Perihan Özgul

Buiten de gebaande paden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-12-2016    DSP-groep en Universiteit Tilburg

Niets is wat het lijkt - Eritrese organisaties en integratie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-12-2016    Paul van Soomeren (DSP-groep) en Mirjam van Reisen (Universiteit Tilburg)

Aanbiedingsbrief aan minister L. Asscher bij Rapport Eritrese organisaties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2016    Annelies van der Horst en Dide van Berkel

Crossovers cultuur - Nieuwe oplossingen voor complexe vraagstukken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2016    Annelies van der Horst en Dide van Berkel

Van Waterplein tot Shrinking Man - Culturele crossovers die inspireren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2016    Ewa Klima, Anna Janiszewska, Lech Grabski (University of Technology, Lódz, Poland) and Tobias Woldendorp DSP-groep, Amsterdam, The Netherlands

Improving the quality of life with CPTED methodology: high-rise housing in Widzew, Lódz

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-11-2016    Mia Dieters en Paul van Soomeren, m.m.v. Perihan Özgül

Gebiedsgericht werken: samen aan zet

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-10-2016    Paul van Egmond en Aniek Verwest, m.m.v. Bram van Dijk en Linda van Dongen

Effectiviteit beleid risicojongeren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-10-2016    Randy Bloeme, Paul van Soomeren (DSP), Pieter Walinga en Marek Kruszel / Dewi Zloch (OOV, gemeente Amsterdam)

Observaties Rembrandtplein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2016    Karin Schaafsma en Evelien Vos

Wrap around onderwijs - 5 jaar School2Care

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-09-2016    Paul Duijvestijn en Willemijn Roorda

Een gezonde leefstijl in het mbo - stand van zaken 2016

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-08-2016    Oberon Nauta en Elma van de Mortel (IdeeVersa)

Onderzoek VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Caribisch Nederland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-08-2016    Randy Bloeme

Wildplassers een handje geholpen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-07-2016    Alwien Bogaart en Bram van Dijk

Evaluatie twee benen principe CJG Haarlem-Zandvoort en IJmond

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2016    Matthijs Weggemans

Het faciliteren van contact

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-06-2016    Alwien Bogaart, Dide van Berkel, Perihan Özgül (DSP), Jaap Broer, Daan van Gent en Karel Langenhoff (Decisio)

Evaluatie Digitaal Hulpplein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2016    Manja Abraham, Paul van Egmond, Willemijn Roorda en Paul van Soomeren

Sociale veiligheid op het spoor

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2016    Alwien Bogaart en Dide van Berkel

Ouderenmonitor 2016

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-03-2016    Wendy Buysse en Willemijn Roorda, m.m.v. Sander Scherders en Aniek Verwest

Forensische zorg in het gevangeniswezen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-03-2016    Wendy Buysse en Willemijn Roorda

Quickscan vraag en aanbod forensisch medische expertise

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-03-2016    Dide van Berkel en Eric Lagendijk

Evaluatie maatschappelijke spin-off Join Volleybal

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2016    Mia Dieters, Perihan Özgül en Alle Postmus (Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland)

Zorg inrichten via een coöperatie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-03-2016    DSP-groep in samenwerking met de Delftse rekenkamer

Jong aan de slag? Onderzoek naar de eerste ervaringen van Jonggehandicapten met de Participatiewet in Delft

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2016    Justin de Kleuver (DSP-groep) en Ale Postmus (vkknh)

Welzijn en zorg in De Weere

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2016    Joost Groenendijk en Niek Fransen

Aan de slag?!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2016    Paul van Soomeren, Justin de Kleuver (DSP-groep), Willemijn van de Klundert (WvdK Architectural Services, London) en Inés Aquilué Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona

High-rise in trouble? Learning from Europe

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-12-2015    Lotte Loef en Eric Lagendijk

Bad boys Network

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-12-2015    Dide van Berkel, Joost Groenendijk, Evelien Vos en Carla Kolner

Dyne - Samen verder bouwen aan de transformatie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-11-2015    Marga van Aalst

Veilig Opgroeien Capelle aan den IJssel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-11-2015    Paul van Soomeren

Nederland raakt achterop in veilig ontwerp en beheer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2015    Wendy Buysse, Willemijn Roorda en Paul van Soomeren

Onverklaard slachtofferschap van woninginbraken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2015    Jolien Terpstra en Sander Flight

Aanpak veroorzakers agressie en geweld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2015    Manja Abraham, M. Jonker, C. Jeppesen de Boer, W. van Rossum en K. Boele Woelki

Internationale Kinderontvoering

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-09-2015    Dr. Oberon Nauta, m.m.v.: drs. Paul van Egmond drs. Martin van der Gugten cmc, drs. Bruno Steiner (Bruno Steiner Advies)

Vijf jaar Caribisch Nederland - Werking van de nieuwe bestuurlijke structuur

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-09-2015    Stella Blom en Paul van Soomeren, m.m.v. Mia Dieters

Ontmoeten als keuze

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-09-2015    Paul Duijvestijn en Sander Scherders, m.m.v. Marga van Aalst

Voor Veilige Voetbalverenigingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-09-2015    Paul Duijvestijn en Sander Scherders, m.m.v. Marga van Aalst en Raven Barendregt

Experimenteren met een educatieve straf in het voetbal

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-09-2015    Paul van Soomeren en Carl Steinmetz

Artikel: Collectieve solidariteit: samen voor ons eigen (Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 2015/3, Aeneas Media.)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2015    Mia Dieters (DSP-groep) en Jaap de Knegt (adviseur Platform Dorpshuizen NH)

Welzijn en zorg voor de kleine kernen deelproject Ankeveen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-07-2015    Manja Abraham, Paul van Soomeren, Jan van Dijk en Conny Rijken

Nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting, een veelkoppig monster

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-07-2015    Sander Flight (voor DSP-groep), m.m.v. Inge Hummel (Edumind)

Steviger in je schoenen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2015    Oberon Nauta

Selectiviteit in het opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie in Sint Maarten?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-06-2015    Randy Bloeme

Gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-05-2015    Dide van Berkel en Eric Lagendijk

De waarde van buiten spelen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-05-2015    Paul Duijvestijn

Opvoeden samen met de buurt in West-Friesland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2015    Annelies van der Horst en Dide van Berkel

Cultuurmanifest Oost-Nederland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-04-2015    Carolien van den Handel, m.m.v. Bram van Dijk

‘Anders had ik niet geweten wat te doen…’

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2015    Alwien Bogaart en Dide van Berkel

Ouderenmonitor 2015

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2015    Carl Steinmetz en Paul van Soomeren

Zorg Participatie: windje mee of in zwaar weer?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2015    Tobias Woldendorp

Transities in de zorg versus zorg voor de openbare ruimte

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2015    Henri Beunders, Annelies van der Horst en Justin de Kleuver m.m.v.

Nieuwsvoorziening in de regio - Leegte in het landschap - Hoofdrapport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2015    Henri Beunders, Annelies van der Horst en Justin de Kleuver m.m.v.

Nieuwsvoorziening in de regio - Bijlage 1

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2015    Henri Beunders, Annelies van der Horst en Justin de Kleuver m.m.v.

Nieuwsvoorziening in de regio - Bijlage 2

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2015    Henri Beunders, Annelies van der Horst en Justin de Kleuver m.m.v.

Nieuwsvoorziening in de regio - Artikel NRC 13-2-2015

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2015    Stella Blom

Matchingsinstrumenten Informele Zorg Verkenning Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-12-2014    Stella Blom en Mia Dieters

Slim transformeren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2014    Nelleke Hilhorst, Melita van der Mersch en Sandra Heukelom-Verhage (Pels Rijcken Droogleever Fortuijn), Marguérite Koenigs (gemeente Amsterdam) mmv Inge Hofstee en Cees Loonstra (Boontje advocaten)

Handreiking Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-11-2014    Paul van Egmond en Niek Fransen

Het beïnvloeden van (potentiële) woninginbrekers in Almere

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-11-2014    Marga van Aalst, Bram van Dijk en Lotte Loef

Theoretische toetsing maatregelen tegen alcoholgerelateerd uitgaansgeweld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-11-2014    Paul Duijvestijn

Sport als onderdeel van het jeugdbeleid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-10-2014    Annelies van der Horst, Stella Blom en Justin de Kleuver

Bestuurlijke afspraken restauratie rijksmonumenten en ruimtelijk beleid voor erfgoed

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2014    Paul van Soomeren

Review of CEN 14383

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2014    Carla Kolner, Ard Sprinkhuizen en Evelien Vos

Uit het Doolhof

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-09-2014    Paul Duijvestijn

Alert op adoptie(kinderen)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-09-2014    Manja Abraham en Oberon Nauta

Politie en ‘verwarde personen’

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-08-2014    Wendy Buysse, Oberon Nauta en Willemijn Roorda

Observatieafdeling Teylingereind heeft meerwaarde

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2014    Paul van Soomeren, Justin de Kleuver, Willemijn van de Klundert en Inés Aquilué Junyent

High-rise in trouble: The Bijlmermeer in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-07-2014    Rento Zoutman en Alwien Bogaart

Haalbaarheidsonderzoek businessplan De Kelder

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2014    Niek Fransen

Pamflet Jongerenwerk Om het Kind

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-06-2014    Bram van Dijk en Paul van Egmond m.m.v. Danielle Roosenstein

Evaluatie Atlantische Commissie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-06-2014    Annelies van der Horst en Rento Zoutman

Plannenmakers speelgoedmuseum krijgen jaar de tijd

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-06-2014    Annelies van der Horst en Rento Zoutman

Plannenmakers speelgoedmuseum krijgen jaar de tijd - Museumadvies toch welkom (17-10-2013)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2014    Karin Schaafsma

Zoete inval, dichte gordijnen en buurtmoeders

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-05-2014    Mia Dieters en Justin de Kleuver

Gemeentelijke aanpak van schade aan houten paalfunderingen - Gemeentelijke aanpak schade houten paalfunderingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-05-2014    Mia Dieters en Justin de Kleuver

Gemeentelijke aanpak van schade aan houten paalfunderingen - Funderingsaanpak in zes gemeenten 2010

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-04-2014    Paul Duijvestijn en Marieke Postma-de Groot

Experimenteren met een netwerkaanpak Wmo en Sport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2014    Nelleke Hilhorst

Blij met verscherpt toezicht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-03-2014    Marga van Aalst, Bram van Dijk en Willemijn Roorda

Factsheet CtC Nederland - Factsheet CtC Nederland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-03-2014    Mia Dieters en Paul van Soomeren

In hoofd en hart - Evaluatie gebiedsgericht werken Stichtse Vecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2014    Willemijn Roorda

Samenvatting en conclusies

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2014    Hein Stienstra

Hoe inbraakveilig wonen we in Nederland?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2014    Hein Stienstra

Hoe inbraakveilig wonen we in Nederland? - Artikel in Raam en Deur april 2014

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2014    Paul van Egmond

Sociale veiligheid in de Rotterdamse haven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-02-2014    Mia Dieters en Sanneke Verweij

Transformatie: kansen voor sociale huur

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-02-2014    Mia Dieters en Sanneke Verweij

Transformatie: kansen voor sociale huur - Artikel Corporatiebouw Mei 2014

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-02-2014    Mia Dieters en Sanneke Verweij

Transformatie: kansen voor sociale huur - Artikel Financieel Dagblad ombouw kantoren februari 2014

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2014    Paul Duijvestijn

De Plus van de open club

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-01-2014    Paul van Soomeren, Evelien Vos en Anneke van Hoek

Crowd control en smart mobs

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-01-2014    Paul van Egmond

Evaluatie cameratoezicht Maria Danneels Erf

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-01-2014    Carolien van den Handel, Paul van Soomeren en Evelien Vos

De buurt bestuurt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-01-2014    Paul van Egmond en Oberon Nauta

Uitgaansgeweld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-01-2014    Paul van Egmond en Sander Flight

Evaluatie gemeentelijk cameratoe-zicht Utrecht 2013

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-01-2014    Wendy Buysse en Sanneke Verweij, m.m.v. Marga van Aalst en Bram van Dijk

CJG Nieuwegein: verder met een bredere taakstelling?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-12-2013    Paul Duijvestijn, Bram van Dijk, Paul van Egmond, Marieke Postma-De Groot, Dolf van Sommeren en Aniek Verwest

Excessief geweld op en om de voetbalvelden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-12-2013    Sander Flight

Cameratoezicht in Nederland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-12-2013    Sander Flight

Cameratoezicht in Nederland - Engelse samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-12-2013    Sander Flight

Cameratoezicht in Nederland - Nederlandse samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2013    Manja Abraham en Wendy Buysse

Procesevaluatie Brains4Use

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-11-2013    Carolien van den Handel

Evaluatie project straatadvocaat

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2013    Paul Duijvestijn

Checklist Spin-Off Sportevenementen - Checklist

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2013    Paul Duijvestijn

Checklist Spin-Off Sportevenementen - Handboek Meer halen uit sportevenementen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-09-2013    Norbert Broenink

Factsheet decentralisatie jeugdzorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-09-2013    Willemijn Roorda en Marga van Aalst

Factor Jeugd (CtC)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2013    Bram van Dijk, Justin de Kleuver en Tobias Woldendorp

Het organiseren van veiligheid in een supermarkt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-07-2013    Mia Dieters, Karin Schaafsma en Sanneke Verweij m.m.v. Marcel van Wezel

Voorkomen is beter dan uit huis zetten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-06-2013    Paul van Egmond en Sander Flight

Advies veiligheidsprioriteiten gemeente Eindhoven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-06-2013    Wendy Buysse, Lotte Loef, Manja Abraham en Nelleke Hilhorst m.m.v. Aniek Verwest

Evaluatie pilot adolescentenstrafrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2013    Evelien Vos

Een goede juf

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-04-2013    Niek Fransen en Joost Groenendijk, m.m.v. Paul van Soomeren, Jolien Terpstra en Sanneke Verweij

Eindrapport Jongerenwijzer 2012 / 2013

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2013    Paul van Soomeren en Karin Jansen

Sociale Veiligheid via ontwerp, inrichting en beheer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2013    Sander Flight

Cameratoezicht en design

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-03-2013    Tobias Woldendorp

Summertime

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-03-2013    Carolien van den Handel en Jolien Terpstra

Veel groen, weinig rood

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-03-2013    Alwien Bogaart en Agnes van den Andel

Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-03-2013    Jolien Terpstra Oberon Nauta

Evaluatie protocol flexibel inzetbare pool Koninklijke Marechaussee

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-03-2013    Mia Dieters, Marga van Aalst en Annelies Maarschalkerweerd

Evaluatie drie subsidieregelingen Zorg en Welzijn Noord-Holland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2013    Marga van Aalst, Sanneke Verweij en Wendy Buysse

CJG Uithoorn op goede weg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2013    Tom van den Akker, Bram van Dijk en Paul Hulshof

PPS geeft Leyweg terug aan ondernemers

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-02-2013    Justin de Kleuver en Paul van Soomeren m.m.v. Rein Meijer

Forensisch assistenten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-02-2013    Justin de Kleuver en Paul van Soomeren m.m.v. Rein Meijer

Forensisch assistenten - Samenvatting Nederlands

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-02-2013    Justin de Kleuver en Paul van Soomeren m.m.v. Rein Meijer

Forensisch assistenten - Summary English

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-02-2013    Manja Abraham en Wendy Buysse m.m.v. Oberon Nauta

Halt vernieuwd – evaluatie van de vernieuwde Halt-afdoening

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-02-2013    Manja Abraham en Wendy Buysse m.m.v. Oberon Nauta

Halt vernieuwd – evaluatie van de vernieuwde Halt-afdoening - Samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-02-2013    Manja Abraham en Wendy Buysse m.m.v. Oberon Nauta

Halt vernieuwd – evaluatie van de vernieuwde Halt-afdoening - Halt Updated, Summary

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-02-2013    Mia Dieters en Paul van Soomeren

Analyse sociale proposities

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-02-2013    Annelies Maarschalkerweerd en Stella Blom

Biologische boeren in Noord-Holland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-02-2013    Annelies Maarschalkerweerd en Stella Blom

Biologische boeren in Noord-Holland - Samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-02-2013    Carolien van den Handel, mmv Niek Fransen

Locatiekeuze maatschappelijke opvang

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2013    Sander Flight

Camera's en design

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2013    Sander Flight

Camera's en design - Artikel Security Management: Smile you are on cctv

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-01-2013    Manja Abraham en Paul van Soomeren, mmv Aniek Verwest en Carolien van den Handel

Keurmerk Veilig Ondernemen West

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-01-2013    Sander Flight en Manja Abraham

Veilige Beveiligers - Veilige Beveiligers

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2013    Stella Blom en Justin de Kleuver

Gezinnen onderweg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2013    Marieke de Groot en Rento Zoutman

De waarde van pop

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-12-2012    Tobias Woldendorp en Paul van Egmond

Bouwstenen voor een veilig en beheerbaar Stadspark

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-12-2012    Paul Duijvestijn, Joost Groenendijk en Mathijs Terpstra (Movisie)

Goed voor Elkaar: resultaten en meerwaarde

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-12-2012    Tobias Woldendorp m.m.v. Noëmi Hartvelt en Marjan Wilbrink

Inspiratieboek Leiden Lammermarkt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-12-2012    Sander Flight met Justin de Kleuver, Agnes van den Andel en Oberon Nauta

Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken - Gehele rapport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-12-2012    Sander Flight met Justin de Kleuver, Agnes van den Andel en Oberon Nauta

Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken - English summary

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-12-2012    Sander Flight met Justin de Kleuver, Agnes van den Andel en Oberon Nauta

Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken - Management samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-11-2012    Oberon Nauta (DSP-groep) en Wilma Dreissen (OU) m.m.v. Jolien Terpstra (DSP-groep)

Anonimiteit in het strafproces - Rapport Anonimiteit in het strafproces

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-11-2012    Oberon Nauta (DSP-groep) en Wilma Dreissen (OU) m.m.v. Jolien Terpstra (DSP-groep)

Anonimiteit in het strafproces - Samenvatting (Nederlands)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-11-2012    Oberon Nauta (DSP-groep) en Wilma Dreissen (OU) m.m.v. Jolien Terpstra (DSP-groep)

Anonimiteit in het strafproces - Summary (English)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-11-2012    Annelies van der Horst en Tobias Woldendorp

Culturele waarde kaarten - Cultuur op terrein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-11-2012    Annelies van der Horst en Tobias Woldendorp

Culturele waarde kaarten - Kansenkaart grotere schaal

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-11-2012    Bram van Dijk en Henri Beunders

Communicatie met de burger: waakzaam en dienstbaar?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-11-2012    Jan van Dijk, Bram van Dijk, Paul van Soomeren & Ben Vollaard

Politiële preventie: oude uitdaging in nieuw jasje

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2012    Paul van Egmond en Sander Flight

Handhaving en toezicht in Schiedam - Handaving en toezicht in Schiedam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2012    Paul van Egmond en Sander Flight

Handhaving en toezicht in Schiedam - Vlaardingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-10-2012    Annelies van der Horst, Annelies Maarschalkerweerd, Rento Zoutman en Stella Blom

Cultuurparticipatie 2009-2012 - digitale enquete - Digitale enquête regeling cultuurparticipatie 2009-2012 (2009)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-10-2012    Annelies van der Horst, Annelies Maarschalkerweerd, Rento Zoutman en Stella Blom

Cultuurparticipatie 2009-2012 - digitale enquete - Digitale enquête regeling cultuurparticipatie 2009-2012 (2011)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-10-2012    Annelies van der Horst, Annelies Maarschalkerweerd, Rento Zoutman en Stella Blom

Cultuurparticipatie 2009-2012 - digitale enquete - Digitale enquête regeling cultuurparticipatie 2009-2012 (2010)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-10-2012    Justin de Kleuver

Landgoederen in Overijssel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-10-2012    Justin de Kleuver

Landgoederen in Overijssel - Overzichtskaart landgoederen Overijssel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-10-2012    Bram van Dijk en Karin Schaafsma

Brochure Jeugdbescherming

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-10-2012    Karin Schaafsma en Bram van Dijk

Brochure Jeugdreclassering

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-10-2012    Wendy Buysse en Lotte Loef met medewerking van Bram van Dijk

Eerst denken, dan doen - Doeltreffendheid van de cognitieve vaardigheidstraining (CoVa) voor justitiabelen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2012    Marga van Aalst, Alwien Bogaart, Carolien van den Handel, Carla Kolner en Paul van Soomeren

Nabuurschap 2.0

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2012    Sander Flight

Vooral honden en huisvuil - Vooral honden en huisvuil - Secondant

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2012    Tobias Woldendorp

Oh, oh Stationsplein - Minder regels, meer veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-09-2012    Marga van Aalst en Sanneke Verweij

Voorlichting agressie en geweld op scholen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-09-2012    Tobias Woldendorp

Sociale veiligheidparagraaf Ordenplein Apeldoorn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-09-2012    Paul van Soomeren

Veilig Ontwerp en Beheer is ook Stadswerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-09-2012    Tobias Woldendorp

Sociale veiligheid Clinckhoeff IJsselstein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-09-2012    Carolien van den Handel en Niek Fransen

Notitie zorgaanbod in de laagdrempelige opvang

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-09-2012    Paul van Egmond en Paul Hulshof

Bestuurlijk toezicht raamprostitutie Amsterdam (2e evaluatie)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-09-2012    Bram van Dijk en Oberon Nauta, m.m.v. Jolien Terpstra

Wet forensische zorg - Voorstudie effectevaluatie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-09-2012    Bram van Dijk en Oberon Nauta, m.m.v. Jolien Terpstra

Wet forensische zorg - Voorstudie effectevaluatie - Samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2012    Tobias Woldendorp

Top 10 veiligste omgevingen - Top 10 veiligste omgevingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-08-2012    Agnes van den Andel, Bram van Dijk, Jolien Terpstra en Wendy Buysse

12-minners: probleemgedrag en aanpak in beeld gebracht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-08-2012    Manja Abraham, mmv Bram van Dijk

De VIR: een tussenstand

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-08-2012    Karin Schaafsma

Hard op het gedrag, zacht op de persoon

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-08-2012    Niek Fransen en Sanneke Verweij m.m.v. Paul van Soomeren

Sociaal Medische Indicatie kinderopvang

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-07-2012    Paul Duijvestijn en Marieke de Groot, m.m.v. Sanneke Verweij

Voedingsaanbod in het mbo

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-07-2012    Paul Hulshof en Bram van Dijk m.m.v. Kristiaan Schuppers, Politie Haaglanden Staf Korpsdirectie, Analyse & Research

Samen Meer HeterDaadkracht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-07-2012    Paul Hulshof en Bram van Dijk m.m.v. Kristiaan Schuppers, Politie Haaglanden Staf Korpsdirectie, Analyse & Research

Samen Meer HeterDaadkracht - Artikel Heterdaadkracht Security Management maart 2013

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-07-2012    Sander Flight

Agressiedetectie in Amsterdam Noord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-07-2012    Stella Blom, Mia Dieters en Martin van der Gugten

Eigen bouw: kansen voor woningcorporaties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-07-2012    Paul Duijvestijn en Marieke de Groot, m.m.v. Manja Abraham

Sport en bewegen in het MBO

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-07-2012    Wendy Buysse en Nelleke Hilhorst m.m.v. Sybe Bijleveld, Justin de Kleuver, Annelies Maarschalkerweerd en Sanneke Verweij

Evaluatie pilot zorginkoop voor de gedragsbeïnvloedende maatregel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-07-2012    Wendy Buysse en Nelleke Hilhorst m.m.v. Sybe Bijleveld, Justin de Kleuver, Annelies Maarschalkerweerd en Sanneke Verweij

Evaluatie pilot zorginkoop voor de gedragsbeïnvloedende maatregel - Summary behaviour modification measure

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-06-2012    Lotte Loef en Marga van Aalst, m.m.v. Bram van Dijk

Evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-06-2012    Annelies van der Horst, Stella Blom en Justin de Kleuver

Provinciale steunfunctie monumentenzorg en archeologie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2012    Karin Schaafsma (DSP-groep) en Agnes Winter (Rijksuniversiteit Groningen) mmv Justin de Kleuver

Nu is het zaak

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-05-2012    Carolien van den Handel en Tobias Woldendorp, m.m.v. Manja Abraham

Veiligheidsonderzoek vier zoeklocaties maatschappelijke opvang Amersfoort

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-05-2012    Bram van Dijk en Karin Schaafsma

Op weg naar een eindbeeld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-05-2012    Sander Flight, Arthur Hartmann, Oberon Nauta mmv Paul Hulshof en Jolien Terpstra

Bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-05-2012    Annelies van der Horst

Cultuurnota Haarlemmermeer - Ruimte voor cultuur kansen voor ondernemerschap

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-05-2012    Sander Flight en Paul van Egmond m.m.v. Rob Velders (Velders-IMC)

Hits en hints - Kentekenherkenning met ANPR - Hits en hints - de mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-05-2012    Sander Flight en Paul van Egmond m.m.v. Rob Velders (Velders-IMC)

Hits en hints - Kentekenherkenning met ANPR - English summary Hits en hints

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-05-2012    Sander Flight en Paul van Egmond m.m.v. Rob Velders (Velders-IMC)

Hits en hints - Kentekenherkenning met ANPR - Samenvatting Hits en hints

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2012    Eric Lagendijk, Marga van Aalst en Annelies Maarschalkerweerd,Hiske Blom, Chienette Bolt en Dorien Dijk

Vmbo in Beweging

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-04-2012    Norbert Broenink

GGZ beleid in Edam-Volendam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-04-2012    Rento Zoutman en Justin de Kleuver

Toekomst poppodium De Meester in Almere

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-04-2012    Sander Flight

Camerabewaking in gebouwen: lagere kosten, meer effect

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2012    Paul Hulshof en Sander Flight

Inzet van particuliere toezichthouders op straat: werkt dat nou?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-03-2012    Anne-Marie Broeders en Justin de Kleuver

Groeien in jeugdbeleid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-03-2012    Agnes van den Andel en Niek Fransen mmv Bram van Dijk

Alcoholbeleid West-Friesland: De geest uit de fles

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-03-2012    Sander Flight en Ben Rovers

De verspilde moeite van evidence-based cameratoezicht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-03-2012    Alwien Bogaart, Anne-Marie Broeders en Justin de Kleuver

Evaluatie beleidskader jeugdzorg 2009 - 2012 provincie Noord-Holland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2012    Karin Schaafsma

Aanwijzingen voor een trefzekere koers

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2012    Paul Hulshof

Situation awareness en menselijke fouten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-02-2012    Marieke de Groot, Stella Blom en Martin van der Gugten

Meer halen uit sportevenementen - Rapport Meer halen uit sportevenementen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-02-2012    Marieke de Groot, Stella Blom en Martin van der Gugten

Meer halen uit sportevenementen - Brochure Meer halen uit sportevenementen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-02-2012    Marieke de Groot, Stella Blom en Martin van der Gugten

Meer halen uit sportevenementen - Artikel in SportLokaal

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-02-2012    Minja Holzhaus

Begeleiding AWBZ naar Wmo

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-02-2012    Paul van Soomeren en Tobias Woldendorp

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-02-2012    Paul van Soomeren en Tobias Woldendorp

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 - Essay Stedelijke vernieuwing op uitnodiging

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-02-2012    Paul van Soomeren, Annelies van der Horst (DSP-groep), Maike van Stiphout, Willem Jan Snel (DS), Robert Lagendijk (Freelancer)

Goud voor Hout

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2012    Rento Zoutman en Willemijn Roorda mmv Joost Groenendijk en Martin van der Gugten

Basismeting financiële structuur openbare bibliotheeksector

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2012    Hein Stienstra

Veilig vluchten uit gebouwen niet altijd mogelijk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-01-2012    Han Bruinink, Carolien van den Handel en Paul van Soomeren m.m.v. Sander Flight, Justin de Kleuver, Suzan Nij Bijvank en Sanneke Verweij

Evaluatie subsidieproject Veiligheid Kleine Bedrijven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-01-2012    Paul van Soomeren

Welzijn Nieuwe Stijl Deventer: Van weerkerende liefde - Van weerkerende liefde - DeventerWijkAanpak en WNS

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-01-2012    Joost Groenendijk, Niek Fransen, Bram van Dijk en Jolien Terpstra

Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl - Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-01-2012    Joost Groenendijk, Niek Fransen, Bram van Dijk en Jolien Terpstra

Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl - Flyer Jongerenwijzer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-12-2011    Lotte Loef

Straatcoaches: Wat werkt in de Wijk'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-12-2011    Wendy Buysse, Lotte Loef, Bram van Dijk en Sanneke Verweij

Forensisch medische expertise kindermishandeling - Forensisch-medische expertise aanpak kindermishandeling

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-12-2011    Wendy Buysse, Lotte Loef, Bram van Dijk en Sanneke Verweij

Forensisch medische expertise kindermishandeling - Nederlandse samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-12-2011    Wendy Buysse, Lotte Loef, Bram van Dijk en Sanneke Verweij

Forensisch medische expertise kindermishandeling - Summary English

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-11-2011    Anne-Marie Broeders, Niek Fransen en Karin Schaafsma

Nazorg 16+ jongeren: Zelfstandig, maar niet alleen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-11-2011    Sjoerd Boersma

Schoolveiligheid, een kwestie van organiseren - Schoolveiligheid, een kwestie van organiseren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-11-2011    Norbert Broenink, m.m.v. Rento Zoutman

Wmo participatie Meppel - Tussenrapport Wmo participatie Meppel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-11-2011    Norbert Broenink, m.m.v. Rento Zoutman

Wmo participatie Meppel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-11-2011    Anneke van Hoek en Paul van Soomeren

Steken en wegwezen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-11-2011    Sander Flight, Oberon Nauta en Jolien Terpstra, mmv prof. mr. dr. G. de Jonge, Paul Hulshof, Manja Abraham en Willemijn Roorda

Voorwaardelijk vrij - Voorwaardelijk vrij

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2011    Sander Flight

Modus operandi van woninginbrekers - Modus operandi van woninginbrekers

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2011    Agnes van den Andel

Jeugdoverlast is geen rocket science

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-09-2011    Manja Abraham, Sander Flight en Willemijn Roorda

Geweld tegen publieke taak afgenomen - Publieksversie - De belangrijkste uitkomsten.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-09-2011    Manja Abraham, Sander Flight en Willemijn Roorda

Geweld tegen publieke taak afgenomen - Factsheets - Cijfers per beroepsgroep.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-09-2011    Manja Abraham, Sander Flight en Willemijn Roorda

Geweld tegen publieke taak afgenomen - Onderzoeksrapport - Alle uitkomsten met toelichting.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-09-2011    Manja Abraham, Sander Flight en Willemijn Roorda

Geweld tegen publieke taak afgenomen - Tabellenboek - Alle cijfers.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-09-2011    Matty de Wit, Menno Segeren,Gwen van Husen (GGD Amsterdam) en Niek Fransen, m.m.v. Chantal Winkelhorst, Ilja de Langen, Willemijn Roorda en Carolien van den Handel

Het voortraject van Amsterdamse zwerfjongeren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-09-2011    Sander Flight, Paul van Egmond en Paul Hulshof, mmvWillem Bosveld en Rogier van der Groep (O&S)

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam - Overkoepelend rapport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-09-2011    Sander Flight, Paul van Egmond en Paul Hulshof, mmvWillem Bosveld en Rogier van der Groep (O&S)

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam - Centrum (Stationsgebied)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-09-2011    Sander Flight, Paul van Egmond en Paul Hulshof, mmvWillem Bosveld en Rogier van der Groep (O&S)

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam - Centrum (Leidseplein en Rembrandtplein)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-09-2011    Sander Flight, Paul van Egmond en Paul Hulshof, mmvWillem Bosveld en Rogier van der Groep (O&S)

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam - Oost (Indische Buurt)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-09-2011    Sander Flight, Paul van Egmond en Paul Hulshof, mmvWillem Bosveld en Rogier van der Groep (O&S)

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam - West (Jan van Galenstraat)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-09-2011    Sander Flight, Paul van Egmond en Paul Hulshof, mmvWillem Bosveld en Rogier van der Groep (O&S)

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam - Zuidoost (zes gebieden)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2011    Alwien Bogaart en Norbert Broenink

Eenzaamheid en sociaal isolement: de rol van gemeenten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2011    Manja Abraham, mmv Carolien van den Handel

Daklozenopvang: Kleine Haag Amersfoort - Rapportage 2-meting locatie Kleine Haag

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2011    Manja Abraham, mmv Carolien van den Handel

Hostel voor hardrugsverslaafden Hogeweg Amersfoort - Rapportage 2-meting locatie Hogewegzone

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2011    Paul van Soomeren en Hein Stienstra

Menselijk gedrag te complex voor bouwregelgeving

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2011    Paul Duijvestijn

Een toekomst voor outdoor fitness in Nederland?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2011    Wendy Buysse en Paul Duijvestijn

Sport helpt jongeren met gedragsproblemen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-07-2011    Maaike Dautzenberg, Joost Groenendijk, Paul van Soomeren, Carla Kolner, Norbert Broenink

Sociale samenhang: zeven gemeenten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-07-2011    Carolien van den Handel, Niek Fransen, Lydia ten Wolde

Zwerfjongeren in beeld - Zwerfjongeren in Beeld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-06-2011    Paul van Egmond, Paul Hulshof en Jolien Terpstra

Bestuurlijk toezicht prostitutiebranche Amsterdam - Evaluatie pilot bestuurlijk toezicht Amsterdamse prostitutiebranche

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-06-2011    Paul Duijvestijn en Wendy Buysse

Basketball voor jongeren in de jeugdzorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-06-2011    Annelies van der Horst en Joost Groenendijk

Materieelbeheer Museale voorwerpen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2011    Paul Duijvestijn en Maartje Delnoij

Den Haag naar een Olympisch niveau

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2011    Bram van Dijk, Carolien van den Handel en Peter Versteegh (politie Haaglanden)

Hot spotaanpak in vier stappen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-05-2011    Wendy Buysse, Manja Abraham, Bram van Dijk en Lotte Loef

Pilots ProKid Signaleringsintstrument 12- geëvalueerd - Pilots ProKid geëvalueerd

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-05-2011    Wendy Buysse, Manja Abraham, Bram van Dijk en Lotte Loef

Pilots ProKid Signaleringsintstrument 12- geëvalueerd - Pilots ProKid samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-05-2011    Annelies van der Horst, Marieke de Groot, Niek Fransen m.m.v. Annelies Maarschalkerweerd

Bekostiging en aansturing cultuurinstellingen in internationaal perspectief

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-05-2011    Oberon Nauta, Lotte Loef en Manja Abraham

Recedivemonitor

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-05-2011    Oberon Nauta, Lotte Loef en Manja Abraham

Recedivemonitor - Samenvatting Juegdinterventieprogramma Nieuwe Perspectieven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-04-2011    Anne-Marie Broeders, Paul Duijvestijn, Lenneke Wolswinkel, Norbert Broenink en Niek Fransen

Opvoeden samen met de buurt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-04-2011    Anne-Marie Broeders, Paul Duijvestijn, Lenneke Wolswinkel, Norbert Broenink en Niek Fransen

Opvoeden samen met de buurt - Factsheet jongerenwerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-04-2011    Anne-Marie Broeders, Paul Duijvestijn, Lenneke Wolswinkel, Norbert Broenink en Niek Fransen

Opvoeden samen met de buurt - Factsheet gemeenten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-04-2011    Anne-Marie Broeders, Paul Duijvestijn, Lenneke Wolswinkel, Norbert Broenink en Niek Fransen

Opvoeden samen met de buurt - Factsheet school en kinderopvang

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-04-2011    Anne-Marie Broeders, Paul Duijvestijn, Lenneke Wolswinkel, Norbert Broenink en Niek Fransen

Opvoeden samen met de buurt - Factsheet sport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-04-2011    Anne-Marie Broeders, Paul Duijvestijn, Lenneke Wolswinkel, Norbert Broenink en Niek Fransen

Opvoeden samen met de buurt - Factsheet zelforganisaties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-04-2011    Wendy Buysse en Paul Duijvestijn

Vechtsport in de jeugdzorg - Vechtsport in de jeugdzorg - Samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-04-2011    Wendy Buysse en Paul Duijvestijn

Vechtsport in de jeugdzorg - Vechtsport in de jeugdzorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-04-2011    Annelies van der Horst, Marieke de Groot en Eric Lagendijk

Meer dan waard - Meer dan waard - De maatschappelijke betekenis van musea

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-04-2011    Annelies van der Horst, Marieke de Groot en Eric Lagendijk

Meer dan waard - The Social Signifigance of Museums

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-04-2011    Niek Fransen

Dakloos met kind, verstopt in de opvang?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2011    Lotte Loef, Nelleke Hilhorst en Karin Schaafsma m.m.v. Paul van Egmond

Aanspreken op straat - Aanspreken op Straat

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2011    Lotte Loef, Nelleke Hilhorst en Karin Schaafsma m.m.v. Paul van Egmond

Aanspreken op straat - Factsheet inventarisatie straatcoaches

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2011    DSP-groep

Meer dan Waard

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-03-2011    Mia Dieters, Stella Blom mmv Martin van der Gugten

Kansen voor doorstroom op de woningmarkt in stadsregio Rotterdam - Handleiding beeldboeken kansen doorstroom woningmarkt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-03-2011    Mia Dieters, Stella Blom mmv Martin van der Gugten

Kansen voor doorstroom op de woningmarkt in stadsregio Rotterdam - Powerpoint beeldboek A beleidsproces

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-03-2011    Mia Dieters, Stella Blom mmv Martin van der Gugten

Kansen voor doorstroom op de woningmarkt in stadsregio Rotterdam - Powerpoint beeldboek B instrumenten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-03-2011    Anne-Marie Broeders, Wendy Buysse, Lotte Loef en Jolien Terpstra

Zorg om Jongeren Rotterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-03-2011    Anne-Marie Broeders, Wendy Buysse, Lotte Loef en Jolien Terpstra

Zorg om Jongeren Rotterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2011    Manja Abraham, Paul van Egmond en Paul van Soomeren

Beïnvloeding van veiligheidsgevoelens

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-03-2011    Oberon Nauta en Lotte Loef mmv Marga van Aalst en Nelleke Hilhorst

Landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-03-2011    Oberon Nauta en Lotte Loef mmv Marga van Aalst en Nelleke Hilhorst

Landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen - Samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-02-2011    Marieke de Groot en Eric Lagendijk

NASB en BeweegKuur: met elkaar verbonden?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-02-2011    Sander Flight

Camera's nog nauwelijks effectief

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-02-2011    Bram van Dijk, Oberon Nauta, Rob Lievaart, Jolien Terpstra

Eindrapportage evaluatie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-02-2011    Alwien Bogaart, Annelies van der Horst

Bezuinigingen van gemeenten en provincies op kunst en cultuur

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-02-2011    Alwien Bogaart, Annelies van der Horst

Bezuinigingen van gemeenten en provincies op kunst en cultuur - Factsheet bezuinigingen G35

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-02-2011    Carolien van den Handel

Een VER voor Moesstraat 8 in Groningen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2011    Paul Duijvestijn, Wendy Buysse, mmv Maartje Delnoij en Annelies Maarschalkerweerd

Sportaanpakken voor jongeren in jeugdzorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2011    Manja Abraham, mmv Carolien van den Handel

Overlast rondom daklozenopvang Hogeweg (Amersfoort)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2011    Manja Abraham mmv Carolien van den Handel

Overlast rondom daklozenopvang Kleine Haag (Amersfoort)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2011    Anne-Marie Broeders en Wendy Buysse

Allochtone vrouwen als vrijwilliger in sport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2011    Mia Dieters, Stella Blom en Tobias Woldendorp

Workshop Openbare Ruimte Hoogvliet

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-01-2011    Kyra Kuitert

Veiligheids Effect Rapportage: 'Veiligheid als doel, VER als middel'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2011    Carla Kolner

Samenwerken aan de gezondheid van Wierden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-12-2010    Maaike Dautzenberg en Joost Groenendijk

Tevredenheidsonderzoek Wmo onder mensen met een beperking

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-12-2010    Paul van Egmond, Paul Hulshof en Willemijn Roorda

Cameratoezicht Veenendaal – evaluatie na een jaar

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-12-2010    Lotte Loef, Merel Heijke en Bram van Dijk

Typologie van publieke geweldplegers

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-12-2010    Karin Schaafsma, Stella Blom, Niek Fransen, mmv Rento Zoutman

Tendensen in de jeugddans en kansen voor de toekomst

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-12-2010    Annelies van der Horst, Marieke de Groot, mmv Piet Barendse, Lydia ten Wolde en Rento Zoutman

Modekern Arnhem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-12-2010    Christa Hoogenveen en Lenneke Wolswinkel

Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-12-2010    Sander Flight, Manja Abraham en Frank Voorbij

Evaluatie OK-puntenaanpak

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2010    Karin Schaafsma, mmv Nelleke Hilhorst en Michèle Hering

Dicht op de huid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2010    Mia Dieters, Tobias Woldendorp, Stella Blom en Aukje van Meeteren (DSP-groep) en Willem-Jan Snel (DS Landschapsarchitecten)

Identiteit van publieke ruimten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2010    Mia Dieters, Tobias Woldendorp, Stella Blom en Aukje van Meeteren (DSP-groep) en Willem-Jan Snel (DS Landschapsarchitecten)

Identiteit van publieke ruimten - Verantwoordingsverslag

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-11-2010    Justin de Kleuver, Jolien Terpstra en Paul van Soomeren, mmv Dienst Onderzoek en Statistiek

Bijlmermonitor 2010

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-11-2010    Sander Flight en Paul Hulshof, mmv Jolien Terpstra

De toekomst van beeldtechnologie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-11-2010    Paul van Soomeren

Debat over 10 jaar creatieve industrie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-11-2010    Annelies van der Horst, Stella Blom

Kunstenaar in Groningen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-11-2010    Stella Blom, Martin van der Gugten en Mia Dieters

Programma-evaluatie Koers Nieuw West

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2010    Oberon Nauta en Cora-Yfke Sikkema, mmv Rob Lievaart en Sander Flight

Klachten over de politie: rechter in eigen zaak?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2010    Marieke de Groot en Jeroen Hofman

Vruchtbare samenwerking sport en stadsdeel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2010    Eric Lagendijk

Alliantie georganiseerde sport en overheid werkt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-10-2010    Wendy Buysse, Annelies Maarschalkerweerd, Lotte Loef, Nelleke Hilhorst

Overwegingen voor het adviseren van een gedragsbeinvloedende maatregel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-10-2010    Sander Flight en Paul Hulshof mmv Jolien Terpstra en Dienst O&S

Cameratoezicht bekeken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-10-2010    Maaike Dautzenberg, Annelies Maarschalkerweerd

Buurtcentra Alphen aan de Rijn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-10-2010   

Bos Impuls in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2010    Marieke de Groot en Eric Lagendijk, mmv Bert Docter (Stichting Budosport Arnhem)

Wensen, verwachtingen en ervaringen van Judo Op School

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-09-2010    Maaike Dautzenberg

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-09-2010    Annelies van der Horst, mmv Tobias Woldendorp

Erfgoed en Ruimte rapportage

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-09-2010    Bram van Dijk en Carolien van den Handel

Functioneren en toekomst van het RPCAA

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-09-2010    Tobias Woldendorp, Kyra Kuitert

Locatie VER discotheek Alphen aan den Rijn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-09-2010    Oberon Nauta en Lotte Loef, mmv Paul Hulshof en Nelleke Hilhorst

Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-09-2010    Oberon Nauta en Lotte Loef, mmv Paul Hulshof en Nelleke Hilhorst

Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-09-2010    Tobias Woldendorp en Aukje van Meeteren

Quickscan Centrumplan Leiderdorp

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2010    Manja Abraham, mmv Paul van Soomeren en Tobias Woldendorp

Graffiti. Tekenen van leven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2010    Stella Blom en Tobias Woldendorp

Jeugd weet zelf goed wat zij wil in het groen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2010    Kyra Kuitert en Tobias Woldendorp

Toetsing sociale duurzaamheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2010    Sander Flight en Paul Hulshof

Cameratoezicht Nutsvoorziening (artikel in: Stedebouw & Architectuur)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-08-2010    Paul van Egmond, Paul Hulshof en Sander Flight, mmv Lydia ten Wolde

Pilot cameraregistratie op ambulances

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-08-2010    Sander Flight

Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen; eerste bevindingen - Aanpak georganiseerde misdaad in drie proeftuinen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-08-2010    Alwien Bogaart en Rento Zoutman

Herstelplan poppodium Het Kasteel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2010    Marieke de Groot en Paul Duijvestijn

VMBO-jongeren in beweging?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2010    Nelleke Hilhorst en Lenneke Wolswinkel

Verslag themasessie 22 juni 2010

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2010    Nelleke Hilhorst en Lenneke Wolswinkel

Verslag themasessie 22 juni 2010

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2010    Nelleke Hilhorst en Lenneke Wolswinkel

Verslag themasessie 22 juni 2010

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-07-2010    Willemijn Roorda en Jolien Terpstra, mmv Lotte Loef

Wat beweegt de jeugd?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-07-2010    Marieke de Groot en Eric Lagendijk, mmv Stella Blom en Maartje Delnoij

Vier jaar in het Amsterdamse Bos

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-07-2010    Henri Beunders (Erasmus Universiteit), Manja Abraham, Bram van Dijk en Anneke van Hoek (DSP-groep)

Politie en Publiek - Politie en Publiek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2010    Marina Sturkenboom (RIVM) en Carla Kolner (DSP-groep)

Professionals Gezond Versterkt - Professionals Gezond Versterkt 2010-2012

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2010    Marina Sturkenboom (RIVM) en Carla Kolner (DSP-groep)

Professionals Gezond Versterkt - Resultaten verkenning ondersteuning professionals gezondheidsbevordering

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2010    Niek Fransen, Anne-Marie Broeders, Alwien Bogaart

Het Jongeren Service Punt in Geuzenveld-Slotermeer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2010    Sander Flight en Paul van Soomeren

Probleemgericht werken en de rol van criminaliteitsanalyse in 60 kleine stappen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-06-2010    Marieke de Groot en Paul Duijvesteijn, mmv Lydia ten Wolde en Robin Burgman

Maatschappelijk actief in Stadsdeel Zuid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-06-2010    Niek Fransen, Justin de Kleuver

Participatiecentrum Geuzenveld-Slotermeer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-06-2010    Maaike Dautzenberg, Kyra Kuitert, Bert Runhaar, DMO/SPA Gemeente Amsterdam, Ronald Wiggers, DMO/SPA Gemeente Amsterdam,Wilma Wentholt, DMO/SPA Gemeente Amsterdam

De sociaal duurzame stad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-06-2010    Tobias Woldendorp

Sociaal veilig ontwerpen in een getransformeerde stad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-06-2010    Paul van Soomeren en Bram van Dijk

De erfenis van Voorkoming Misdrijven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2010    Lenneke Wolswinkel, Anne-Marie Broeders

Scheiding en de zorg voor kinderen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2010    Annelies van der Horst en Joost Groenendijk

Nieuwe cultuurfuncties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2010    Paul Duijvestijn mmv Oberon Nauta

Goed voor elkaar met de basisfuncties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-04-2010    Sander Flight en Frank Voorbij, mmv Kyra Kuitert en Aukje van Meeteren en

Veiligheidsplan Groengebied Amstelland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-04-2010    Maaike Dautzenberg, Wendy Buysse, Anne-Marie Broeders en Karin Schaafsma

Dromen of durven: motieven en obstakels van etnische vrouwen voor een ondernming 'over de grens'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-04-2010    Manja Abraham, Anne-Marie Broeders, Wendy Buysse, Willemijn Roorda

Intensieve Outreachende Hulpverlening en OuderCoaching in Utrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-04-2010    Willemijn Roorda, Lotte Loef en Jolien Terpstra, mmv Bram van Dijk

Risico- en criminele jongeren in Haarlem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-04-2010    Joost Groenendijk, Marieke de Groot en Martin van der Gugten

Sociale stijging: tussen droom en daad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-04-2010    Joost Groenendijk, Marieke de Groot en Martin van der Gugten

Sociale stijging: tussen droom en daad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-04-2010    Lotte Loef, Niek Fransen, Bram van Dijk

De evaluatie van 'Kick','Grote broer' en 'Buurtvaders'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-04-2010    Carolien van den Handel, mmv Manja Abraham

Rapportage 1-meting locatie Smallepad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2010    Marieke de Groot

Gras is leuker

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-03-2010    Manja Abrahams, Paul van Soomeren

Monitor Keurmerk Veilig Ondernemen 2007-2009

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-03-2010    Jan van Eck

Instrument ten behoeve van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen - Behoefte aan coördinatiecapaciteit in het kader van het NASB

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-03-2010    Jan van Eck

Instrument ten behoeve van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen - Instrument ten behoeve van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-03-2010    Annelies van der Horst, Rento Zoutman m.m.v.Justin de Kleuver, Marten Haker, Alwien Bogaart en Lydia ten Wolde

Verschil maken, een terugblik

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-03-2010    Kyra Kuitert, mmv Aukje van Meeteren

Advies sociale veiligheid Berg en Bos

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2010    Maaike Dautzenberg

Burenhulp overschat

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-02-2010    Nelleke Hilhorst, Lenneke Wolswinkel en Karin Schaafsma

Wegwijzer gezinsmanager Marokkaans - Nederlandse gezinnen - Wegwijzer gezinsmanager Marokkaans - Nederlandse gezinnen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-02-2010    Nelleke Hilhorst, Lenneke Wolswinkel en Karin Schaafsma

Wegwijzer gezinsmanager Marokkaans - Nederlandse gezinnen - Wegwijzer gezinsmanager Marokkaans - Nederlandse gezinnen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-02-2010    Karin Schaafsma en Rento Zoutman mmv Wendy Buysse, Joost Groenendijk en Justin de Kleuver en

Sporen langs nieuwe wissels

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2010    Carolien van den Handel

Skaeve Huse in Nederland - Evaluatierapport SEV Skaeve Huse

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2010    Carolien van den Handel

Skaeve Huse in Nederland - Evaluatie Kampen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2010    Carolien van den Handel

Skaeve Huse in Nederland - Evaluatie Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2010    Carolien van den Handel

Skaeve Huse in Nederland - Evaluatie Arnhem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2010    Carolien van den Handel

Skaeve Huse in Nederland - Evaluatie Tilburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2010    Carolien van den Handel

Skaeve Huse in Nederland - Artikel Wooncontainers in de wei

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2010    Carolien van den Handel

Skaeve Huse in Nederland - Artikel Laatste Kans

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-01-2010    Manja Abraham, Justin de Kleuver en Paul van Soomeren, mmv Theo Nelissen en Aukje van Meeteren

Buurtfunctie terug naar de speeltuin - Buurtfunctie terug naar de speeltuin

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-01-2010    Jan van Eck, Kyra Kuitert, Paul Duijvestijn mmv Aukje van Meeteren

Onderzoek ‘beweegvriendelijke’ omgeving - Onderzoek ‘beweegvriendelijke’ omgeving

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-01-2010    Paul van Soomeren

Halverwege - Halverwege

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2010    Sander Flight

Less is more: vier trends in cameratoezicht (artikel in: Beveiliging Totaal 2010) - Less is more: vier trends in cameratoezicht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-12-2009    Paul Duijvestijn en Maaike Schneider (gemeente 's Hertogenbosch)

Startdocument Taskforce sport en bewegen 50+ 's Hertogenbosch - Projectleider Taskforce Sport en Bewegen 50 plus

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-12-2009    Paul Duijvestijn en Maaike Schneider (gemeente 's Hertogenbosch)

Startdocument Taskforce sport en bewegen 50+ 's Hertogenbosch - Startdocument Taskforce sport en bewegen 50+ 's Hertogenbosch

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-12-2009    Marieke de Groot, Maaike Dautzenberg en Martine Jansen

Mobiel Zorgloket stadsdeel Osdorp - Mobiel Zorgloket stadsdeel Osdorp

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2009    Paul Hulshof en Sander Flight

Klanten van raamprostitutie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2009    Paul Hulshof en Sander Flight

Klanten van raamprostitutie - English Summary

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-11-2009    Annelies Maarschalkerweerd en Marc Soeters

Ervaringen van bewoners met een beperking met wmo-voorzieningen in Nieuwegein - Ervaringen van bewoners met een beperking met wmo-voorzieningen in Nieuwegein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-11-2009    Carolien van den Handel, Paul van Soomeren

Hoe doen ze het toch? Modus Operandi Woninginbraak - Modus operandi woninginbraak

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-11-2009    Annelies van der Horst, Aukje van Meeteren, Stella Blom

Contourennota Cultuur gemeente Nijkerk - Contourennota Cultuur gemeente Nijkerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-11-2009    Kyra Kuitert

'Meedoen' Allochtone jeugd Door Sport - 'Meedoen' Allochtone jeugd Door Sport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-11-2009    Wendy Buysse, Mieke Komen, Oberon Nauta

Evaluatie Landelijk Kader Forensiche Diagnostiek Jeugd - Evaluatie Landelijk Kader Forensiche Diagnostiek Jeugd

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-11-2009    Wendy Buysse, Nelleke Hilhorst (DSP-groep), Inge Sleeboom en Jo Hermanns (H&S consult)

Back to School Thuiszitters in de GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen - Back to School - GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-11-2009    Eric Lagendijk

Sport en bewegen op de BES-eilanden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-11-2009    Sander Flight en Paul Hulshof, mmv O&S en Politie Amsterdam-Amstelland

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam Zuidoost 2000-2009

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2009    Eric Lagendijk

Verankeren, verspreiden, verdiepen - Verankeren, verspreiden, verdiepen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2009    Bram van Dijk, Justin de Kleuver, Arjan Heyma (SEO) en Maikel Volkerink (SEO)

Monitor arbeidsmarkt en onderwijs - Monitor arbeidsmarkt en onderwijs

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-10-2009    Justin de Kleuver en Paul van Soomeren

Bijlmermonitor laat zien wat er echt veranderd is - Bijlmermonitor laat zien wat er echt veranderd is

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-10-2009    Manja Abrahams, dataverzameling Mediad

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2009

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-10-2009    Manja Abrahams, dataverzameling Mediad

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2009

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-10-2009    Manja Abrahams, dataverzameling Mediad

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2009

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-10-2009    Jan van Eck

Analyse Sportbehoefte Nieuw West

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-10-2009    Kyra Kuitert, Carolien van den Handel

Advies sociale veiligheid Lupinehof, Alphen a/d Rijn - Advies sociale veiligheid Lupinehof, Alphen a/d Rijn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2009    Stella Blom, Jan van Eck en Maartje Delnoij

Doorontwikkeling sportpas Nieuw West - Doorontwikkeling sportpas Nieuw West

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2009    Kyra Kuitert

Sociaal veilig ontwerpen - Sociaal veilig ontwerpen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2009    Sjoerd Boersma en Femke Bijerbergen

IRIS incidentenregistratie - IRIS incidentenregistratie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2009    Bram van Dijk

Ongeregeldheden rond de wedstrijd SC Cambuur Leeuwarden - Roda JC op 3 juni 2009

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-09-2009    Maaike Dautzenberg

Wie zet de eerste stap? - Wie zet de eerste stap?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-09-2009    Kyra Kuitert mmv Aukje van Meeteren en Carolien van den Handel

Advies sociale veiligheid voor Nieuw Geesterhage in Castricum - Advies sociale veiligheid voor Nieuw Geesterhage in Castricum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-08-2009    Stella Blom en Jan van Eck

Uitvoeringsplan Sportplan Amsterdam Zuidoost 2009-2010

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-08-2009    Paul van Soomeren, Frits Kant en Caspar van Looveren

Beleid & Plannen maken - Beleid & Plannen maken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-08-2009    Jan van Eck

Quickscan sporthal Gaasperdam - Quickscan sporthal Gaasperdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-08-2009    Kyra Kuitert

BLVC-plan Kralenbeek, Amsterdam Zuidoost - BLVC-plan Kralenbeek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-08-2009    Alwien Bogaart en Bram van Dijk

Advies kennisinfrastructuur jeugdinterventies

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2009    Stella Blom, Aukje van Meeteren en Tobias Woldendorp

Methodiek Kids & Landscape

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2009    Stella Blom, Aukje van Meeteren en Tobias Woldendorp

Methodiek Kids & Landscape - Presentatie Kids & Space

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2009    Maaike Dautzenberg

Recensie De Baat op Straat - Recensie De Baat op Straat

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-07-2009    Nelleke Hilhorst, Wendy Buysse, Annelies Maarschalkerweerd, Lotte Loef en Mieke Komen

Evaluatie van de netwerk- en trajectberaden - Evaluatie van de netwerk- en trajectberaden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-07-2009    Stella Blom, Eric Lagendijk, met medewerking van Maartje Delnoij en Marieke de Groot

Jaarlijkse evaluatie BOS-impuls Amsterdam 2009 - Jaarlijkse evaluatie BOS-impuls Amsterdam 2009

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-07-2009    Paul Hulshof, Lotte Loef en Paul van Soomeren

Kwaliteitstaxi Amsterdam CS - Kwaliteitstaxi Amsterdam CS

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-07-2009    Carolien van den Handel, mmv Tobias Woldendorp

Sociale veiligheidstoets schetsontwerp De Clomp Zeist

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2009    Dick Brons, Nelleke Hilhorst en Frank Willemsen

Aanpak criminele Marokkaanse jongeren - Kennisfundament - Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2009    Paul Hulshof

Schrijven van handboeken voor internationale bijstandsverlening bij rampen en grote ongelukken - Schrijven van handboeken voor internationale bijstandsverlening bij rampen en grote ongelukken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2009    Kyra Kuitert m.m.v Tobias Woldendorp

Visualiseren Sociale Veiligheid - Visualiseren Sociale Veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2009    Willemijn Roorda

Jongerenrapportage Communities that Care - Jongerenrapportage Communities that Care

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-06-2009    Justin de Kleuver

Arnhem: Geitenkamp voor Elkaar! - Arnhem: Geitenkamp voor Elkaar!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-06-2009    Mieke Komen en Bram van Dijk

Evaluatie testfase indicatiestelling forensische zorg - Evaluatie testfase indicatiestelling forensische zorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-06-2009    Carolien van den Handel, mmv Manja Abraham

0-meting dagopvang Smallepad Amersfoort - 0-meting dagopvang Smallepad Amersfoort

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-06-2009    Maaike Dautzenberg, Theo Nelissen

Thuisvoelen in de buurt - Thuisvoelen in de buurt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-06-2009    Alwien Bogaart, Justin de Kleuver

Evaluatie openbaar aanbesteden welzijnsproducten in stadsdeel De Baarsjes - Evaluatie openbaar aanbesteden welzijnsproducten in stadsdeel De Baarsjes

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-06-2009    Kyra Kuitert m.m.v. Manja Abraham

Sociale veiligheid rondom proefafsluiting van de Dijk, Alkmaar - Sociale veiligheid rondom proefafsluiting van de Dijk, Alkmaar

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-06-2009    Stella Blom en Jan van Eck

Sport- en beweegplan 2009-2012 stadsdeel De Baarsjes - Sport- en beweegplan 2009-2012 stadsdeel De Baarsjes

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2009    Lenneke Wolswinkel, Anne-Marie Broeders en Annelies Slabbèrtje

Werkprocessen CJG - Ieder kind wint

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2009    Auditteam voetbalvandalisme

Onderzoek naar incidenten rond de wedstrijd MVV-Fortuna Sittard 7-11-2008

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2009    Sascha Baggerman, Josje Calff, Job Cohen, Barth van Eeten, Marius Ernsting, Dick Folkertsma, Marcel van Gastel, Hans Groen in 't Wout,Eric Holterhues, Tom Meeuws, Clémence Ross en Margo Vliegenthart

12 gesprekken over Maatschappelijke Meerwaarde

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-05-2009    Anne-Marie Broeders en Lenneke Wolswinkel

De verbinding van het CJG met onderwijs

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-05-2009    Joost Groenendijk, Rento Zoutman, Stella Blom, Lydia Jongmans (VNG), Quirijn van den Hoogen (VNG) en Hedwig Hartmans (VNG)

Encyclopedie Openbaar Bibliotheekbeleid - Encyclopedie Openbaar Bibliotheekbeleid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-05-2009    Rento Zoutman, Stella Blom, Willemijn Roorda, Theo Nelissen, Kyra Kuitert, Paul van Soomeren

Vraagmonitor Broedplaatsen Amsterdam - Vraagmonitor Broedplaatsen Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-05-2009    Anne-Marie Broeders en Wendy Buysse, mmv Marieke de Groot

Samen groeien! - Samen groeien!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-05-2009    Oberon Nauta, mmv Willemijn Roorda en Paul Hulshof

De beveiligde fase van het begeleid verlof - De beveiligde fase van het begeleid verlof

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-05-2009    Sander Flight en Paul Hulshof

Evaluatie cameratoezicht Almere - Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Almere

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2009    Alwien Bogaart en Lenneke Wolswinkel

CJG en regionale samenwerking - De verbinding van CJG met onderwijs

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2009    Alwien Bogaart en Lenneke Wolswinkel

CJG en regionale samenwerking - De verbinding van CJG met onderwijs

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-04-2009    Joost Groenendijk, Rento Zoutman mmv Linde Wiewel

Hoogvliet bruist! - Hoogvliet bruist!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-04-2009    Niek Fransen, Carolien van den Handel, Lenneke Wolswinkel

Zwerfjongeren (z)onder dak - Zwerfjongeren (z)onder dak

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-04-2009    Kyra Kuitert

Advies sociale veiligheid parkeergarage de Karperton e.o. Alkmaar - Advies sociale veiligheid parkeergarage de Karperton e.o. Alkmaar

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-04-2009    Kyra Kuitert en Aukje van Meeteren

Advies sociale veiligheid schoolplein prof. Waterinkschool en Het Kabouterhuis - Advies sociale veiligheid schoolplein prof. Waterinkschool en Het Kabouterhuis

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-04-2009    Kyra Kuitert, Aukje van Meeteren

Veilig sporten in Kerk en Zanen - Veilig sporten in Kerk en Zanen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-04-2009    Paul Hulshof en Frank Voorbij

Actieprogramma sociale veiligheid 2010 Haarlem - Actieprogramma sociale veiligheid 2010 Haarlem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-03-2009    Manja Abraham mmv Carolien van den Handel

Rapportage 0-meting locatie Hogeweg - Rapportage 0-meting locatie Hogeweg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-03-2009    Kyra Kuitert, Tobias Woldendorp

Veiligheidseffectrapportage locatie Zwembad De Thermen - Veiligheidseffectrapportage locatie Zwembad De Thermen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-03-2009    Sander Flight en Paul Hulshof, mmv Marieke de Groot

Evaluatie cameratoezicht Stationseiland Amsterdam - Evaluatie cameratoezicht Stationseiland Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-03-2009    Karin Schaafsma en Marion Wester

Accounthouder kunst en cultuur

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-03-2009    Kyra Kuitert mmv Rein Meijer

Advies PKVW Kralenbeek - Advies PKVW Kralenbeek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2009    Nico de Boer en Eric Lugtmeijer

Wijkmachinerie: repareren of herontwerpen - Wijkmachinerie: repareren of herontwerpen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2009    Hein Stienstra

Brandexperiment met stadionstoeltjes - Brandexperiment met stadionstoeltjes

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-02-2009    Paul Duijvestijn en Wendy Buysse

De sport-zorgtrajecten in beeld - De sport-zorgtrajecten in beeld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-02-2009    Sander Flight, Marieke de Groot en Paul Hulshof

Evaluatie toezichthouders Transvaalbuurt - Evaluatie toezichthouders Transvaalbuurt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-02-2009    Sander Flight, Marieke de Groot en Paul Hulshof

Evaluatie toezichthouders Transvaalbuurt - Evaluatie toezichthouders Transvaalbuurt Amsterdam Oost

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-02-2009    Marieke de Groot

Het hoe en waarom van maatschappelijk actieve sportverenigingen - Het hoe en waarom van maatschappelijk actieve sportverenigingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-02-2009    Niek Fransen, Joram Pach

Scan van Streetcornerwork - Scan van Streetcornerwork

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2009    Anneke van Hoek, Justin de Kleuver en Paul van Soomeren

Artikel 'Omgaan met maatschappelijke onrust' - Omgaan met maatschappelijke onrust

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-01-2009    Paul van Soomeren, Carolien van den Handel, Joost Groenendijk, Annelies Maarschalkerweerd, Jan Willem Duyvendak (UvA), Lex Veldboer (UvA), Loes Verplanke (UvA), en Bart Lammers (Bureau Ruyterveer)

Onder de mensen?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-01-2009    Paul van Soomeren, Carolien van den Handel, Joost Groenendijk, Annelies Maarschalkerweerd, Jan Willem Duyvendak (UvA), Lex Veldboer (UvA), Loes Verplanke (UvA), en Bart Lammers (Bureau Ruyterveer)

Onder de mensen? - Interview Paul van Soomeren Vermaatschappelijking

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-01-2009    Stephan Steinmetz en Lydia ten Wolde

Almere, mensen maken de stad - Almere, mensen maken de stad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-01-2009    Kyra Kuitert

Advies sociale veiligheid Kanaalzone-Zuid - Veiligheidsadvies Kanaalzone Apeldoorn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2009    Jantine Gerbscheid

Taskforce Ruimtewinst Koog aan de Zaan - Taskforce Ruimtewinst Koog aan de Zaan

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2009    Sander Flight

Hoe meer incidenten, hoe beter het veiligheidsbeleid - Hoe meer incidenten, hoe beter het veiligheidsbeleid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2009    Kyra Kuitert

VirtuoCity: ontwerpen beoordelen in virtuele wereld - VirtuoCity: ontwerpen beoordelen in virtuele wereld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2009    Mieke Komen

Artikel Secondant: Teams helpen risicojongeren - Artikel Secondant: Teams helpen risicojongeren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-12-2008    Eric Lagendijk

Rapportage Sport 2008 - Rapportage Sport 2008

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-12-2008    Manja Abraham, Oberon Nauta en Wouter Jongebreur

Evaluatie detentieconcept Lelystad - Evaluatie detentieconcept Lelystad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-12-2008    Paul Duijvestijn en Manja Abraham

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling - Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-12-2008    Paul Duijvestijn en Manja Abraham

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling - De plek van bewegen en sport in het mbo

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-12-2008    mmv Lydia ten Wolde en Tobias Woldendorp

Almere, mensen maken de stad: de sociale agenda - Almere, mensen maken de stad: de sociale agenda

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-12-2008    Paul van Soomeren

Meer beweging in speeltuinwerk - Meer beweging in speeltuinwerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-12-2008    Oberon Nauta en Gerard de Jonge (Universiteit van Utrecht)

Gedragskundige rapportage en advisering in de strafrechtspleging voor volwassenen - Gedragskundige rapportage en advisering in de strafrechtspleging voor volwassenen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-12-2008    Kyra Kuitert en Tobias Woldendorp

Veiligheidseffectrapportage Multifunctioneel Centrum - Bijlagen bij VER Multifunctioneel centrum Kop van de Sterrenlaan

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-12-2008    Kyra Kuitert en Tobias Woldendorp

Veiligheidseffectrapportage Multifunctioneel Centrum - Veiligheidseffectrapportage Multifuncioneel Centrum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-12-2008    Martin van der Gugten, Stella Blom

Beleidskader Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) Nieuwegein - Beleidskader Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) Nieuwegein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-12-2008    Martin van der Gugten, Stella Blom

Beleidskader Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) Nieuwegein - Beleidskader bibliotheekwerk Nieuwegein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2008    Justin de Kleuver, Martine Jansen en Theo Nelissen, mmv O&S gemeente Amsterdam

Bijlmermonitor 2007 - Bijlmermonitor 2007

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-11-2008    DSP-groep en Stadsdeel Amsterdam-Noord

Noord - Volop in beweging - Noord - Volop in beweging

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-11-2008    Stella Blom, Eric Lagendijk en Linde Wiewel, mmv Maartje Delnoij

Sportcentrum Nieuwe Stijl: iets nieuws voor het Amsterdamse sportbeleid? - Sportcentrum Nieuwe Stijl: iets nieuws voor het Amsterdamse sportbeleid?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-11-2008    Paul Hulshof, Frank Voorbij en Sander Flight

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam-Noord - Evaluatie Cameratoezicht Amsterdam-Noord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-11-2008    Nelleke Hilhorst, Anne-Marie Broeders m.m.v. Annelies Slabbèrtje

Een zienswijze: afbakening interventies lokaal en stadsregionaal domein in de stadsregio Amsterdam - Een zienswijze: afbakening interventies lokaal en stadsregionaal domein in de stadsregio Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-11-2008    Karin Schaafsma, Justin de Kleuver, Theo Nelissen

Het digitale domein en stadsburgerschap - Het digitale domein en stadsburgerschap

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-11-2008    Anne-Marie Broeders, Nelleke Hilhorst

De verwachting rond 18 - De verwachting rond 18

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2008    Sander Flight

Cameratoezicht op straat - Artikel Handboek beveiligingstechniek - Cameratoezicht op straat

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-10-2008    Justin de Kleuver en Paul van Soomeren

Maatschappelijke onrust - Maatschappelijke onrust

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-10-2008    Justin de Kleuver en Paul van Soomeren

Maatschappelijke onrust - Early warning signaleringslijst

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-10-2008    Justin de Kleuver en Paul van Soomeren

Maatschappelijke onrust - Wei Ji en de menselijke maat

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-10-2008    Justin de Kleuver en Paul van Soomeren

Maatschappelijke onrust - Maatschappelijke Onrust - Leerzame voorbeelden, historie, literatuur en meer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-10-2008    Carolien van den Handel

Quickscan sociale veiligheid rond Beatrixlaan 25 in Tiel - Quickscan sociale veiligheid rond Beatrixlaan 25 in Tiel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-10-2008    Maaike Dautzenberg, Carla Kolner en Paul van Soomeren

De waarde van de wijk - De waarde van de wijk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-10-2008    Marc Soeters

Financiering en inkoop van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-10-2008    Martine Jansen, Maaike Dautzenberg, Willemijn Roorda

Bezoekers wijkrestaurants - Bezoekers wijkrestaurants

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-10-2008    Paul Duijvestijn en Stella Blom

Naar een effectieve en transparantie topsportstructuur in het mbo - Naar een effectieve en transparantie topsportstructuur in het mbo

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2008    Auditteam voetbalvandalisme

Doorzetten!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-09-2008    Marieke de Groot

Maatschappelijke actieve sportverenigingen in beeld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-09-2008    Hans Hoogvorst, (H/Kwadraat), Joost Groenendijk (DSP-groep)

Buurtgericht werken in Bos en Lommer - Buurtgericht werken in Bos en Lommer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-09-2008    Marije van Barlingen, Nelleke Hilhorst

Tweede notitie monitoring verbeterplannen de Hartelborgt en Kompascollege - Eerste notitie verbeterplannen de Hartelborgt en Kompascollege

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-09-2008    Marije van Barlingen, Nelleke Hilhorst

Tweede notitie monitoring verbeterplannen de Hartelborgt en Kompascollege - Tweede notitie monitoring verbeterplannen de Hartelborgt en Kompascollege

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2008    mw. drs. M. Adriaansen, mw. drs. R. Muijsers, dhr.drs. M. Meindersma, dhr. dr. E.V. Oppenhuis onder leiding van dhr. drs. P.J. van der Linden (DSP-groep)

Kunst- en cultuurbeleid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2008    Sander Flight en Paul Hulshof

Verplaatsing van criminaliteit en overlast door extra toezicht in Amsterdam Oost - Verplaatsing van criminaliteit en overlast door extra toezicht in Amsterdam Oost

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-08-2008    Sander Flight, Paul Hulshof, Frank Voorbij

Evaluatie cameratoezicht Antwerpen - Tussenevaluatie cameratoezicht Antwerpen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-08-2008    Alwien Bogaart, Annelies Slabbèrtje en Lenneke Wolswinkel

Marktwerking in de jeugdzorg - Marktwerking in de jeugdzorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-08-2008    Justin de Kleuver, Theo Nelissen

Internationale historische musea en paramuseale historische presentaties - Internationale historische musea en paramuseale historische presentaties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-07-2008    Tobias Woldendorp en Kyra Kuitert

BLVC-plan bouwfase Alkmaar-Overstad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-07-2008    Maartje Delnoij, Eric Lagendijk en Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

Nota sport en bewegen Oost-Watergraafsmeer 2009-2012 - Nota sport en bewegen Oost-Watergraafsmeer 2009-2012

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-07-2008    Stella Blom

Uitvoeringsplan homo-emancipatie in de sport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-07-2008    Auditteam Voetbalvandalisme

Brand Euroborgstadion - Bevindingen van het Auditteam Voetbalvandalisme

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-07-2008    Tobias Woldendorp, mmv Kyra Kuitert

Sociale Veiligheidsparagraaf Archiefterrein De Pijp, Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-07-2008    Ontwikkeld door: DSP-groep, SAO en CCV, m.m.v. Gemeente Amsterdam, Gouda, Rijswijk, ArboNed en VOC

Regeling Veilig Rond en In school: Keurmerk VRIS

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-07-2008    Ontwikkeld door: DSP-groep, SAO en CCV, m.m.v. Gemeente Amsterdam, Gouda, Rijswijk, ArboNed en VOC

Regeling Veilig Rond en In school: Keurmerk VRIS - Handboek VRIS primair onderwijs

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-07-2008    Ontwikkeld door: DSP-groep, SAO en CCV, m.m.v. Gemeente Amsterdam, Gouda, Rijswijk, ArboNed en VOC

Regeling Veilig Rond en In school: Keurmerk VRIS - Handboek VRIS voortgezet onderwijs

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2008    Nelleke Hilhorst, Karin Schaafsma, m.m.v. Annelies Maarschalkerweerd en Annelies Slabbèrtje

Zesde voortgangsrapportage Besloten Groep Horizon

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-06-2008    Stella Blom, Maartje Delnoij en Linde Wiewel, mmv Marieke de Groot

Rapportage BOS 2008 - Rapportage BOS 2008

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-06-2008    Karin Schaafsma, Claartje Bunnik en Joost Groenendijk

De randen van de puzzel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-06-2008    Tobias Woldendorp, Nicole Smits en Justin de Kleuver

Sociale Duurzaamheid Overstad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-06-2008    Eric Lagendijk

Adviesrapport draagvlak voor een sportbedrijf Amsterdam Groot oost - Adviesrapport draagvlak voor een sportbedrijf Amsterdam Groot oost

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-06-2008    Mieke Komen

Taakstraf moet beter herkenbaar worden - Taakstraf moet beter herkenbaar worden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2008    Bram van Dijk en Peter Mier

Geef Jeugd de Ruimte - Geef Jeugd de Ruimte

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2008    Maaike Dautzenberg, Carla Koner, Paul van Soomeren mmv Theo Nelissen en Justin de Kleuver

Sociale samenhang: mythe of must?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2008    Maaike Dautzenberg, Carla Koner, Paul van Soomeren mmv Theo Nelissen en Justin de Kleuver

Sociale samenhang: mythe of must? - Wmo-wijkaanpak uit de startblokken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-05-2008    Bram van Dijk en Cora-Yfke Sikkema

Evaluatie convenant Stationseiland - Evaluatie convenant Stationseiland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-05-2008    Annelies Maarschalkerweerd, Bram van Dijk

Evaluatie ESAR Almere - Evaluatie ESAR Almere

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-05-2008    Alwien Bogaart en Annelies Slabbèrtje

Handreiking - De onderdelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin - Handreiking - De onderdelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-05-2008    Paul Duijvestijn

Inzet van vrijwilligers in naschoolse activiteiten - Inzet van vrijwilligers in naschoolse activiteiten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-05-2008    Bart Lammers (Bureau Ruyterveer), Annelies Maarschalkerweerde en Eric Lugtmeijer

Kleinschalig wonen vergroten - Kleinschalig wonen vergroten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-05-2008    Stella Blom en Paul Duijvestijn

Jeugd doet mee!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-05-2008    Martin van der Gugten en Piet Barendse m.m.v. Naomi Deegenaars en Lenny Vos

Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-04-2008    Wendy Buysse, Agnes van den Andel, Bram van Dijk

Evaluatie Nieuwe Perspectieven Amersfoort 2005-2007 - Evaluatie Nieuwe Perspectieven Amersfoort 2005-2007

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-04-2008    Eric Lagendijk, mmv Paul Duijvestijn, Maartje Delnoij en Linde Wiewel

Scorende scholen? - Scorende scholen?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-04-2008    Paul Duijvestijn, Eric Lagendijk en Mathijs Terpstra (MOVISIE)

AVI 130: 2 jaar, 114 adviezen, 158 gemeenten en vrijwillgerscentrales verder - AVI 130: 2 jaar, 114 adviezen, 158 gemeenten en vrijwillgerscentrales verder

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-04-2008    Paul Duijvestijn, mmv Maaike Dautzenberg, Ids Breeuwsma en Inge van de Tilliaard

Effecten van de bronmethodiek in beeld - Effecten van de bronmethodiek in beeld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-04-2008    Stella Blom en Paul Duijvestijn, mmv Linde Wiewel, Marieke de Groot en Gea Schaap

Combineren van topsport met studie - Combineren van topsport met studie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-03-2008    Cora-Yfke Sikkema en Paul Hulshof

De politiepantalon en het veiligheidsvest - De politiepantalon en het veiligheidsvest

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-03-2008    Joost Groenendijk en Maaike Dautzenberg

Klanttevredenheid Wmo 's-Hertogenbosch - Klanttevredenheid Wmo 's-Hertogenbosch

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-03-2008    Sander Flight, Paul Hulshof en Joost Groenendijk

Evaluatie toezichthouders Transvaalbuurt Amsterdam Oost - Evaluatie toezichthouders Transvaalbuurt Amsterdam Oost

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-03-2008    Anne-Marie Broeders, Annelies Slabbertje m.m.v. Nelleke Hilhorst, Annelies Maarschalkerweerd en Karin Schaafsma

Vroegtijdige interventie gezinnen in Amsterdam Noord gemonitord - Vroegtijdige interventie gezinnen in Amsterdam Noord gemonitord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-03-2008    Maartje Delnoij en Karin Schaafsma

Nederlandse dans en theater over de grens - Nederlandse dans en theater over de grens

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-03-2008    Maartje Delnoij, mmv Marcel Bouw, Eric Lagendijk en Stella Blom

Evaluatie pilots Sportcentrum Nieuwe Stijl - Evaluatie pilots Sportcentrum Nieuwe Stijl

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-03-2008    Sander Flight, mmv Onderzoek en Statistiek Delft, Politie Haaglanden en NS

Evaluatie cameratoezicht Stationsgebied Delft - Cameratoezicht Stationsgebied Delft

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2008    Willemijn Roorda

Veilig opgroeien in Kollumerland - Veilig opgroeien in Achtkarspelen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2008    Willemijn Roorda

Veilig opgroeien in Kollumerland - Veilig opgroeien in Dantumadeel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2008    Willemijn Roorda

Veilig opgroeien in Kollumerland - Veilig opgroeien in Dongeradeel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2008    Willemijn Roorda

Veilig opgroeien in Kollumerland - Veilig opgroeien in Kollumerland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2008    Willemijn Roorda

Veilig opgroeien in Kollumerland - Veilig opgroeien in Noordoost Fryslan

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2008    Claartje Bunnik (DSP), Hanneke van Rossum, Martijn Vermeulen en Janica Kleinman (DMO)

De (vrije) tijd van je leven! - De (vrije) tijd van je leven!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2008    Paul van Soomeren

Politieke Cultuur verdrijft Fundamentele Nieuwsgierigheid - Politieke Cultuur verdrijft Fundamentele Nieuwsgierigheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-02-2008    Oberon Nauta, mmv Manja Abraham en Cora-Yfke Sikkema

Recidivemeting trajecten aanpak en preventie jeugdcriminaliteit

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-02-2008    Sander Flight en Paul Hulshof

Straatprostitutie in Eindhoven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-02-2008    Carolien van den Handel en Nicole Smits

Quickscan sociale veiligheid locaties shortlist opvangvoorzieningen dak- en thuislozen Amersfoort - Quickscan sociale veiligheid locaties shortlist opvangvoorzieningen dak- en thuislozen Amersfoort

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-02-2008    Nicole Smits en Tobias Woldendorp

Veiligheidsscan VO maaiveld RI-oost Zeeburgereiland Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-02-2008    Sander Flight

Meerjarenvisie cameratoezicht Regio Utrecht - Meerjarenvisie cameratoezicht Regio Utrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-02-2008    Willemijn Roorda en Marga van Aalst

Jongerenrapportage Communities that Care - Gemeente Gouda - Jongerenrapportage Communities that Care - Gemeente Gouda

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-02-2008    Sander Flight, Paul Hulshof en Willemijn Roorda

Cameratoezicht Amsterdam Zuidoost - Evaluatie van vijf cameraprojecten 2000-2007 - Cameratoezicht Amsterdam Zuidoost - Evaluatie van vijf cameraprojecten 2000-2007

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-02-2008    Carla Kolner en Paul van Soomeren

Wmo wijkaanpak Een sterk duo - Wmo wijkaanpak Een sterk duo

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2008    Manja Abraham en Paul Hulshof

Een dronken uithaal naar de politie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2008    Manja Abraham en Paul Hulshof

Een dronken uithaal naar de politie - Geweld tegen politie in horecagebieden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-01-2008    Manja Abraham en Paul van Soomeren

Keurmerk Veilig Ondernemen - Keurmerk Veilig Ondernemen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-01-2008    Cora-Yfke Sikkema

Uitkomsten nulmeting jeugdoverlast Velserbroek - Uitkomsten nulmeting jeugdoverlast Velserbroek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2008    Karin Schaafsma, mmv Nelleke Hilhorst (DSP-groep) en Christine Pollman (Stadsregio Amsterdam)

Zitten op de bank - Zitten op de bank

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2008    Kyra Kuitert

Hou bij het ontwerpen de veiligheid in het vizier - Hou bij het ontwerpen de veiligheid in het vizier

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-12-2007    Agnes van den Andel, Joost Groenendijk, Justin de Kleuver en Eric Lugtmeijer

IPSV-brochure Investeren in mensen - Investeren in mensen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-12-2007    Auditteam Voetbalvandalisme

Veiligheidsorganisatie van niet-reguliere wedstrijden - 2007

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2007    Marga van Aalst, Willemijn Roorda

Scholierenmonitor Communities that Care 2007

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2007    Marion Wester en Joost Groenendijk

Historisch Noord - Historisch Noord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-11-2007    Martin van der Gugten, Alwien Bogaart en Joost Groenendijk

De kost gaat voor de baat uit - De kost gaat voor de baat uit

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-11-2007    Wilma Strik, Manja Abraham, Theo Nelissen

Evaluatie vrijwilligerssteunpunten stadsdeel Zuideramstel - Evaluatie vrijwilligerssteunpunten stadsdeel Zuideramstel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-11-2007    Manja Abraham en Justin de Kleuver

Sociale analyse van de H-buurt - Sociale analyse van de H-buurt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2007    Nicole Smits en Tobias Woldendorp (red. Tim Lukas) m.m.v. Okri, Uwe, Jagelonian University, MPI (coördinator)

Crime Prevention in High-Rise Housing - Crime Prevention in High-Rise Housing

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2007    Nicole Smits en Tobias Woldendorp (red. Tim Lukas) m.m.v. Okri, Uwe, Jagelonian University, MPI (coördinator)

Crime Prevention in High-Rise Housing - Crime Prevention Carousel total report

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2007    Nicole Smits en Tobias Woldendorp (red. Tim Lukas) m.m.v. Okri, Uwe, Jagelonian University, MPI (coördinator)

Crime Prevention in High-Rise Housing - Foreword Nico Zimmermann

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-10-2007    Manja Abraham m.m.v. Mediad (dataverzameling)

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2007 - Leefbaarheidsmonitor Tiel 2007

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-10-2007    Manja Abraham m.m.v. Mediad (dataverzameling)

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2007 - Tabellenboek leefbaarheidsmonitor Tiel 2007

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-10-2007    Stella Blom, Maartje Delnoij en Eric Lagendijk

BOS uit de startblokken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-10-2007    Stella Blom, Maartje Delnoij en Eric Lagendijk

Vier jaar in het Amsterdamse BOS

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-10-2007    Cora-Yfke Sikkema, Marlene Zwaan en Joost Groenendijk

Veiligheid in het stadscentrum Nieuwegein - Veiligheid in het stadscentrum Nieuwegein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-10-2007    Sander Flight

CCTV in Amsterdam Lessons Learned

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-10-2007    Stella Blom

VIP Gouda - Onderzoek Vrijwilligersondersteuning AVI130 - VIP Gouda - Onderzoek Vrijwilligersondersteuning AVI130

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2007    Jack Wever

Aanpak slachtofferschap horeca

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2007    Tobias Woldendorp

Geen Poep meer op de Hellingbaan

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2007    Guus Haest, Eric Lugtmeijer (DSP) en Jeanette Koekoek

Leertraject ‘Regie in de buurt’ - Leertraject ‘Regie in de buurt’

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-09-2007    Maaike Dautzenberg en Stella Blom

Evaluatie provinciaal subsidie maatschappelijke organisaties Limburg - Evaluatie provinciaal subsidie maatschappelijke organisaties Limburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-09-2007    Maaike Dautzenberg en Stella Blom

Evaluatie provinciaal subsidie maatschappelijke organisaties Limburg - Evaluatie provinciaal subsidie maatschappelijke organisaties Limburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-09-2007    Joost Groenendijk en Maaike Dautzenberg

Juryrapport Publiek-Private Samenwerking en bibliotheekvernieuwing 2006-2007 - Juryrapport Publiek-Private Samenwerking en bibliotheekvernieuwing 2006-2007

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-09-2007    Eric Lagendijk en Maartje Delnoij mmv Linda Prast

Wie betaalt bepaalt - Wie betaalt bepaalt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-09-2007    Paul Duijvestijn (red.) mmv Stella Blom, Maaike Dautzenberg, M. Droomers (RIVM), L. Kuijpers (VWS), T. Middeldorp, K. Neefjes (Verdiwel), J. Pach en R. Zoutman

De sociale infrastructuur van de 40 krachtwijken in beeld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-09-2007    Paul Duijvestijn (red.)

De sociale infrastructuur van de 40 'krachtwijken' in beeld - De sociale infrastructuur van de 40 'krachtwijken' in beeld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-09-2007    Eric Lugtmeijer, Joost Groenendijk en Hans Hoogvorst (H/Kwadraat)

Evaluatie wijkvisies Zeist - Evaluatie wijkvisies Zeist

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-09-2007    Auditteam voetbalvandalisme o.l.v. Margo Vliegenthart. DSP-groep: Bram van Dijk en Gea Schaap mmv Marga van Aalst, Han Bruinink, Paul Hulshof, Joram Pach en Stephan Steinmetz

Eindrapport Auditteam voetbalvandalisme seizoen 2006-2007

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-09-2007    Auditteam voetbalvandalisme o.l.v. Margo Vliegenthart. DSP-groep: Bram van Dijk, Marga van Aalst, Han Bruinink, Paul Hulshof, Joram Pach en Gea Schaap

Preventief Supportersbeleid Voetbalvandalisme

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2007    Cora-Yfke Sikkema, Manja Abraham, Sander Flight

Ongewenst gedrag besproken - Veilige Publieke Taak 0-meting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2007    Cora-Yfke Sikkema, Manja Abraham, Sander Flight

Ongewenst gedrag besproken - Veilige Publieke Taak 0-meting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2007    Cora-Yfke Sikkema, Manja Abraham, Sander Flight

Ongewenst gedrag besproken - Veilige Publieke Taak 0-meting - Ongewenst gedrag besproken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-08-2007    Jack Wever

Veiligheidsbeleid gemeente Delft

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-08-2007    Tobias Woldendorp, Myrthe Schillings

Quickscan sociale veiligheid Masterplan Hazerswoude Rijndijk - Quickscan sociale veiligheid Masterplan Hazerswoude Rijndijk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-08-2007    Sjoerd Boersma en Sander Flight

Incidenten op school - Jaaranalyse 2006-2007 - Jaaranalyse 2006-2007

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-07-2007    Paul van Soomeren

Leren van Beheren - Leren van Beheren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-07-2007    Eric Lugtmeijer

Tussen Stenen en Mensen - Tussen Stenen en Mensen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-07-2007    Rento Zoutman en Joost Groenendijk, m.m.v. Tobias Woldendorp

Bloemendaal Cultuurminnend - Bloemendaal Cultuurminnend

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-07-2007    Oberon Nauta en Cora-Yfke Sikkema

Evaluatie-instrument gebiedsgericht werken - Evaluatie-instrument gebiedsgericht werken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-07-2007    Tobias Woldendorp, Nicole Smits

Quickscan sociale veiligheid van de Amstelcampus in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2007    Paul van soomeren (DSP-groep) en Miriam van Oort

Broeden aan het IJ - Broeden aan het IJ - Verslag

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2007    Paul van soomeren (DSP-groep) en Miriam van Oort

Broeden aan het IJ - Broeden aan het IJ - Bijlagen verslag

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-06-2007    Paul van Soomeren

El delito y la inseguridad subjetiva desde la arquitectura y el urbanismo - El delito y la inseguridad subjetiva desde la arquitectura y el urbanismo

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-06-2007    Hans Hoogvorst (H/Kwadraat), Nicole Smits (DSP-groep) en Maureen Sondag (universiteit Tilburg)

Verbeterplan voor de Haagse Koepel - Verbeterplan voor de Haagse Koepel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-06-2007    Justin de Kleuver en Eric Lugtmeijer m.m.v. Paul van Soomeren

Plan van aanpak hoogbouw Edelstenenbuurt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-06-2007    Sander Flight en Justin de Kleuver

Naleving Wet verontreiniging oppervlaktewateren - Nalevingsmeting van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren door afvalbedrijven en scheepswerven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-06-2007    Carolien van den Handel en Stella Blom i.s.m. convenantpartners

Convenant Muziekhuis - Convenant Muziekhuis

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-06-2007    Carolien van den Handel en Nicole Smits mmv Tobias Woldendorp, Henk Slijkhuis en Dirk van de Weerd

Leefbaarheid loopdekken Amsterdamse Poort - Leefbaarheid loopdekken Amsterdamse Poort

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-06-2007    Agnes van den Andel, Bram van Dijk en Annelies Slabbertje

Ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin - Ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2007    Stella Blom, Eric Lugtmeijer, Nicole Smits, Tobias Woldendorp (allen DSP) Willem Stam, Elise Duivenvoorde (beiden LPB)

Overzicht interventies wijkveiligheid - Overzicht interventies wijkveiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-05-2007    Agnes van den Andel (DSP-groep) en Joan Windzak (Educulture)

Opvoed- en opgroeiondersteuning in Amsterdam Zuidoost - Opvoed- en opgroeiondersteuning in Amsterdam Zuidoost

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-05-2007    Drs. Paul Duijvestijn

Bijlagenboek Monitoren van het Gelders sportbeleid 2006-2008 - Monitoren van het Gelders sportbeleid 2006-2008

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-05-2007    Marga van Aalst, Agnes van den Andel, Maartje Delnoij, Willemijn Roorda en Gea Schaap

Monitor sociaal preventief supportersbeleid 2005-2006

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2007    Tobias Woldendorp, Agnes van den Anderl en Myrthe Schillings

Werkboek Kids & Space 2007

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2007    Julia Mölck, Nicole Smits, Harm Jan Korthals Altes, Paul van Soomeren

Trek meelifters over de streep - Trek meelifters over de streep

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-04-2007    Manja Abraham, Bram van Dijk en Marlene Zwaan

Inzicht in Toezicht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-04-2007    Sjoerd Boersma, Sander Flight, Willemijn Roorda, Nicole Smits en Paul van Soomeren (DSP-groep) en Carl Steinmetz (SAO)

Op weg naar een keurmerk Veilig Rond en In School: nulmeting - Stap 1 van het Rijswijkse VO op weg naar een keurmerk Veilg Rond en In School: een nulmeting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-04-2007    Carla Kolner en Paul Duijvestijn

Wmo en vrijwillig inzet

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-04-2007    Manja Abraham, Anneke van Hoek, Paul Hulshof en Joram Pach

Geweld tegen de politie in uitgaansgebieden - Geweld tegen de politie in uitgaansgebieden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-04-2007    Manja Abraham, Anneke van Hoek, Paul Hulshof en Joram Pach

Geweld tegen de politie in uitgaansgebieden - Artikel Secondant: Een dronken uithaal naar de politie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-04-2007    Martin van der Gugten, Joram Pach en Onno Martens

Evaluatie onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Haarlemmermeer - Evaluatie onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Haarlemmermeer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-03-2007    Manja Abraham en Sander Flight

Tevredenheid over meldingen en aangiftes bij politie Haaglanden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-03-2007    Paul Duijvestijn m.m.v. Sjoerd Boersma

Benchmark bewegen en sport in het MBO - Benchmark bewegen en sport in het MBO

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2007    Anja Beerepoot, Anja Doornbos, Anneke van Hoek, Maarten de Laat, Frits Prior, Gert Jan Slump en Guido Walraven

Adrenaline en reflectie - Adrenaline en reflectie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-03-2007    Joost Groenendijk en Marlene Zwaan, mmv Bram van Dijk en Jack Wever

Evaluatie project overlastdonatie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-03-2007    Alice van de Vooren

Een eiland met verbindingen - Een eiland met verbindingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-03-2007    Alice van de Vooren

Observatie- en overdrachtsformulier peuterspeelzaalwerk Houten - Observatie- en overdrachtsformulier peuterspeelzaalwerk Houten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2007    Adriaan de Regt, Annemieke Vervoort, Karin Schaafsma, Rento Zoutman

Ankerplaats Arnhem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2007    Paul van Soomeren, Hein Stienstra, Jack Wever (DSP-groep) en Gerda Klunder (SBR)

Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen - Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-02-2007    Anja Beerepoot, Justin de Kleuver en Jack Wever

Audit aangifte politie Limburg-Noord - Audit aangifte politie Limburg-Noord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-02-2007    Steven van Eijk (operatie Jong), Bram van Dijk, Annelies Slabbertje, Alice van de Vooren

Koersen op het kind - Koersen op het kind

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2007    Karin Schaafsma en Rento Zoutman

Ontwikkeling van talent in de t/dop

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-01-2007    Maaike Dautzenberg en Marco van Westerlaak

Kerken en moskeeën onder de Wmo - Kerken en moskeeen onder de Wmo

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-01-2007    Tobias Woldendorp en Myrthe Schillings

Quick scan sociale veiligheid plannen station Lelylaan e.o., Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-01-2007    Sander Flight, Paul Hulshof en Marlene Zwaan

Evaluatie particuliere toezichthouders Krugerplein Amsterdam Oost - Evaluatie toezichthouders Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2007    Bram van Dijk

Groeistuipen in het speciaal onderwijs

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-12-2006    Paul Duijvestijn mmv Eric Lagendijk en Sander Flight

De plek van bewegen en sport in het MBO - De plek van bewegen en sport in het MBO

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-12-2006    Nicole Smits

Reactie sociale veiligheid op het BKP Schuytgraaf Centrum d.d. 28-11-06

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-12-2006    Nicole Smits

Reactie sociale veiligheid op het BKP Schuytgraaf Centrum d.d. 28-11-06 - Reactie sociale veiligheid op het BKP Schuytgraaf Centrum d.d. 28-11-06

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2006    Marga van Aalst en Willemijn Roorda

Jongerenrapportage Veilig Opgroeien/ Communities that Care - Capelle aan de IJssel - Jongerenrapportage Veilig Opgroeien/ Communities that Care - Capelle aan de IJssel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2006    Marga van Aalst en Willemijn Roorda

E-panel versus Veilig Opgroeien - E-panel versus Veilig Opgroeien

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2006    Drs. A. van den Andel, drs. M.van der Gugten CMC, mr. P.Hulshof mmv. S.Boersma en T.Noutsis

Balanceren in het faunabeheer - Balanceren in het faunabeheer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-11-2006    Jack Wever en Paul van Soomeren (DSP-groep) Harm Jonker en Anne van der Graaf (KBOH) mmv Carl Steinmetz (SAO) en Gerda Klunder (SBR)

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-11-2006    Oberon Nauta en Paul van Soomeren mmv Anja Beerepoot, Paul Hulshof, Justin de Kleuver en Sander Flight

Tegenhouden nader bekeken - Tegenhouden nader bekeken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-11-2006    Oberon Nauta en Paul van Soomeren mmv Anja Beerepoot, Paul Hulshof, Justin de Kleuver en Sander Flight

Tegenhouden nader bekeken - Tegenhouden nader bekeken - Samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-11-2006    Nicole Smits en Harm Jan Korthals Altes

Veiligheidstoets Hart van Hoograven in Utrecht - Veiligheidstoets Hart van Hoograven in Utrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-11-2006    Sander Flight en Paul Hulshof

Evaluatie cameratoezicht Amsterdamse Poort - Evaluatie cameratoezicht Amsterdamse Poort

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-11-2006    Sander Flight en Paul Hulshof

Evaluatie cameratoezicht Amsterdamse Poort - Evaluatie cameratoezicht Amsterdamse Poort

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2006    Martin van der Gugten, Rento Zoutman en Piet Barendse (DSP-groep) ism VNG en Procesbureau Bibliotheekverneiuwing

Instrumentenkoffer voor gemeenten - Instrumentenkoffer voor gemeenten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2006    Marga van Aalst, Willemijn Roorda (DSP-groep), Harrie Jonkman en Sean de Boer

Scholierenonderzoek Communities that Care - Nederlandse Antillen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-09-2006    Eric Lugtmeijer, Nicole Smits en Tobias Woldendorp

Op weg naar een visie voor de Van Baerlestraat

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-09-2006    Sander Flight en Paul Hulshof

Evaluatie cameratoezicht Wallen en Nieuwendijk - Evaluatie cameratoezicht Wallen en Nieuwendijk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-09-2006    Auditteam Voetbalvandalisme

Eindrapport Auditteam voetbalvandalisme 2005-2006

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-09-2006    Auditteam Voetbalvandalisme

Politie-inzet bij voetbalwedstrijden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2006    Paul van Soomeren, Marlene Zwaan mmv Anneke van Hoek

Handleiding evaluatie preventieprojecten - Handleiding evaluatie preventieprojecten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2006    CCV en DSP (Julia Molck, DSP, heeft meegewerkt aan deel 4)

Aanpakken geweld (4 delen) - Aanpakken geweld (4 delen)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-08-2006    Mr. H.C.J.L.Borghouts, Mr. R.D.E.Daverschot, Mr. G.C.Gillissen mmv Bram van Dijk en Oberon Nouta

Evaluatie toepassing militair strafprocesrecht bij uitzendingen - Evaluatie toepassing militair strafprocesrecht bij uitzendingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-08-2006    Sjoerd Boersma en Tol Noutsis

IRIS jaaranalyse 2005/2006 - IRIS jaaranalyse 2005/2006

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-08-2006    Sander Flight, Paul Hulshof, Paul van Soomeren, Peter Soorsma

Evaluatie opheffing bordeelverbod - Evaluatie opheffing bordeelverbod

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-07-2006    Tobias Woldendorp, Justin de Kleuver mmv Nicole Smits

Quickscan sociale veiligheid zone Boerhavelaan, Zoetermeer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-07-2006    Justin de Kleuver, Oberon Nauta

Bijlmermonitor 2005 - Bijlmermonitor 2005

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-07-2006    Nicole Smits en Tobias Woldendorp m.m.v. Eric Lugtmeijer

Quick scan veiligheid, leefbaarheid, beheersbaarheid Laan van Spartaan

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-07-2006    Julia Mölck m.m.v. Justin de Kleuver

Sociaal 'Veilige Linten' te Dauwendaele in Middelburg - Sociaal 'Veilige Linten' te Dauwendaele in Middelburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-07-2006    Julia Mölck m.m.v. Justin de Kleuver

Sociaal 'Veilige Linten' te Dauwendaele in Middelburg - Sociaal 'Veilige Linten' te Dauwendaele in Middelburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-07-2006    Agnes van den Andel en Nelleke Hillhorst mmv Alice van de Vooren en Paul Hulshof

Opvoedingsondersteuning in Noord-Holland - Opvoedingsondersteuning in Noord-Holland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2006    Nico de Boer, Eric Lugtmeijer, Peter Mier

Wijkgericht werken in Gelderland - Wijkgericht werken in Gelderland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-06-2006    Rob van Dijk (Dijk & Co) en Tobias Woldendorp (DSP-groep)

IJmeer duurzaam ontwikkeld - …tegen de stroom in en met de stroom mee…

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-06-2006    Nicole Smits en Tobias Woldendorp

Quick scan sociale veiligheid Maastoren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-06-2006    Carolien van de Handel en Nicole Smits

Quick scan sociale veiligheid voor de bouwplaats Lammenschanspark - Quick scan sociale veiligheid voor de bouwplaats Lammenschanspark

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-06-2006    Karin Schaafsma en Alice van de Vooren

Houten verbindingen - Houten verbindingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-06-2006    Sander Flight en Paul Hulshof

Cameratoezicht: de techniek holt, de mens wandelt (artikel in Stedebouw & Architectuur) - Cameratoezicht: de techniek holt, de mens wandelt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-06-2006    Auditteam Voetbalvandalisme

Veiligheidsorganisatie bij Play-off wedstrijden in 2006 - Veiligheidsorganisatie bij Play-off wedstrijden in 2006

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2006    Marga van Aalst en Willemijn Roorda

Scholierenonderzoek Communities That Care - Leeuwarden 2006 - Scholierenonderzoek Communities That Care - Leeuwarden 2006

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2006    Martin van der Gugten en Peter Mier

Evaluatie Ringdijkbeleid van de gemeente - Evaluatie Ringdijkbeleid van de gemeente

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2006    Sander Flight en Paul Hulshof

Cameratoezicht moet volwassen worden (artikel in Rooilijn) - Cameratoezicht moet volwassen worden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2006    Myrthe Schillings

Crime fighting design - Crime fighting design

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-05-2006    Tobia Woldendorp, Nicole Smits

Eerdere adviezen 2002-2004 Sportparkstad Bos en Lommer - Quick scan van twee modellen van het Oostblok

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-04-2006    M.C.Ligtenbarg

Privatisering en commercialisering van sportaccommodaties - Privatisering en commercialisering van sportaccommodaties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-04-2006    Paul Duijvestijn, Eric Lagendijk en Tobias Woldendorp

Buurtsportcentrum', 'Sportcampus' en 'Health, care & fitness' - Buurtsportcentrum', 'Sportcampus' en 'Health, care & fitness'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2006    Auditteam Voetbalvandalisme

Verslag wedstrijdbezoek Ajax - Feyenoord 28 augustus 2005

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2006    Rento Zoutman

Clustervorming bibliotheken Haren - Groningen - Clustervorming bibliotheken Haren - Groningen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-03-2006    Marten Haker en Martin van der Gugten

Uitzicht en inzicht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-03-2006    Sander Flight, Agnes van den Andel en Paul Hulshof

Vertrouwen in de politie - Methode verantwoording

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-03-2006    Sander Flight, Agnes van den Andel en Paul Hulshof

Vertrouwen in de politie - Rapport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2006    Sander Flight (DSP-groep), Ben van de Burgwal (O&S Amersfoort)

Evaluatie Cameratoezicht Amersfoort - Evaluatie Cameratoezicht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-02-2006    Yvonne van Heerwaarden

Binnenkomen en Samen verder - Binnenkomen en Samen verder

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-02-2006    Yvonne van Heerwaarden, Oberon Nauta

Agressie en geweld bij provinciale buitendienst- en publieksfuncties - Agressie en geweld bij provinciale buitendienst- en publieksfuncties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-01-2006    Carla Kolner, Oberon Nauta, Paul van Soomeren en Carl Steinmetz (SAO)

Preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen op de werkplek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-01-2006    Carla Kolner, Oberon Nauta, Paul van Soomeren en Carl Steinmetz (SAO)

Goede praktijken tegen geweld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-01-2006    Carolien van den Handel, Harm Jan Korthals Altes, Nicole Smits

Quick Scan Veiligheid Amsterdamse Poort en Arena Boulevard

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-01-2006    Paul Duijvestijn, Eric Lagendijk

De Amsterdamse commerciële sport in beeld - De Amsterdamse commerciële sport in beeld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-01-2006    Eric Lagendijk, Rento Zoutman

Pop met beleid - Pop met beleid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2006    Carla Kolner en Paul Duijvestijn

De BronMethodiek nader verkend - De BronMethodiek nader verkend

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2006    Anja Beerepoot en Bram van Dijk

Samenwerken van vrijwilligers in de veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-12-2005    Sander Flight, Paul Hulshof

Evaluatie draadloos cameratoezicht Amsterdam Noord - Evaluatie draadloos cameratoezicht Amsterdam Noord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-12-2005    Nico de Boer, Eric Lugtmeijer, Peter Mier

Wijkgericht werken vergeleken - Wijkgericht werken vergeleken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-12-2005    Marga van Aalst, Agnes van den Andel, Marije van Barlingen, Yvonne van Heerwaarden

Preventief Instrumentarium 2006 - Preventief Instrumentarium 2006

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-12-2005    P.van Soomeren, Y van Heerwaarden, J.Wever, A.Beerepoot

Veiligheidsbeleid en programma's Lelystad - Veiligheidsbeleid en programma's Lelystad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-12-2005    P.van Soomeren, Y van Heerwaarden, J.Wever, A.Beerepoot

Veiligheidsbeleid en programma's Lelystad - Veiligheidsbeleid en programma's Lelystad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2005    Martin van der Gugten en Rento Zoutman

Richtlijn voor basisbibliotheken - Richtlijn voor basisbibliotheken algemeen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2005    Martin van der Gugten en Rento Zoutman

Richtlijn voor basisbibliotheken - Richtlijn voor basisbibliotheken deel 2: kostentoerekening

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2005    Martin van der Gugten en Rento Zoutman

Richtlijn voor basisbibliotheken - Toelichting kostentoerekening

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2005    Paul van Soomeren

Herstructurering en beheer - Herstructurering en beheer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-11-2005    Sander Flight, Paul Hulshof

Evaluatie cameratoezicht Alkmaar - Evaluatie cameratoezicht Alkmaar

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-11-2005    Sander Flight

Evaluatie cameratoezicht Wallen en Nieuwendijk, Amsterdam - Evaluatie cameratoezicht Wallen en Nieuwendijk, Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2005    Tobias Woldendorp

Annex 4 of COPS: Urban Planning, Netherlands - Annex 4 Urban Planning, Netherlands (COPS)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2005    Tobias Woldendorp

Annex 4 of COPS: Urban Planning, Netherlands - A Quick Crime Analysis – Rapid Implementation Approach (COPS)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-10-2005    Martin van der Gugten, Peter Mier

Evaluatie en advies wijkbeheer Zoetermeer - Evaluatie en advies wijkbeheer Zoetermeer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-10-2005    Carolien van den Handel

Evaluatie project wooncontainers Kampen - Evaluatie project wooncontainers Kampen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-09-2005    Oberon Nauta

Het leven na Halt - Het leven na Halt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-09-2005    H.J. Korthals Altes, J. de Kleuver

Bibliotheeklocaties Leidschendam-Voorburg - Bibliotheeklocaties Leidschendam-Voorburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2005    Rento Zoutman

Uw vernieuwingsagenda openbaar bibliotheekwerk in drie stappen - Uw vernieuwingsagenda openbaar bibliotheekwerk in drie stappen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2005    Paul van Soomeren, Petra Reijnhoudt, Joan Oxley, Calvin Beckford, Armando Jongejan, Joachim Jager

Crime Opportunity Profiling of Streets (COPS) - Crime Opportunity Profiling of Streets (COPS)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-08-2005    Rento Zoutman

Rapportage clustering bibliotheken De Marne, Eemsmond en Winsum - Rapportage clustering bibliotheken De Marne, Eemsmond en Winsum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-08-2005    Justin de Kleuver, Eric Lugtmeijer

Verdieping van de stadsvisie Beverwijk 2020 - Verdieping van de stadsvisie Beverwijk 2020

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-08-2005    Petra Reijnhoudt, Wilma Strik met medewerking van Rento Zoutman

Cultuureducatie doet ertoe! - Cultuureducatie doet ertoe!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2005    Paul Duijvestijn

Kwalitatieve evaluatie van de FLASH! Vmbo-campagne - Kwalitatieve evaluatie van de FLASH! Vmbo-campagne

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-07-2005    Nicole Smits, Tobias Woldendorp

Quickscan sociale veiligheid Puntenburg in Amersfoort - Quickscan sociale veiligheid Puntenburg in Amersfoort

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-07-2005    Annelies Slabbèrtje, Alice van de Vooren, Carla Kolner, Wilma Strik

Handreiking Opvoed- en opgroeiondersteuning - Handreiking Opvoed- en opgroeiondersteuning

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-07-2005    Karin Schaafsma, met mederwerking van : Agnes van den Andel, Annelies Slabbèrtje, Nelleke Hilhorst, Wilma Strik

Het banen van een pad - Het banen van een pad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-07-2005    Carolien van den Handel, Tobias Woldendorp

Quickscan sociale veiligheid voor Teleport Sloterdijk, Amsterdam - Quickscan sociale veiligheid voor Teleport Sloterdijk, Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-07-2005    Carolien van den Handel

Quickscan sociale veiligheid Grote Markt, Melkmarkt, Rodetorenplein - Quickscan sociale veiligheid Grote Markt, Melkmarkt, Rodetorenplein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-07-2005    Julia Mölck, met medewerking van: Tobias Woldendorp

Plan van aanpak bedrijventerrein De pionier - Plan van aanpak bedrijventerrein De pionier

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-07-2005    Julia Mölck, met medewerking van: Tobias Woldendorp

Plan van aanpak bedrijventerrein De pionier - Plan van aanpak bedrijventerrein Spoorzicht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2005    Agnes van den Andel

Training Spelbrekers - Nuso folder training spelbrekers

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-06-2005    Bram van Dijk, Justin de Kleuver, Willemijn Roorda

Vinden en binden van vrijwilligers bij de brandweer in 2005 - Vinden en binden van vrijwilligers bij de brandweer in 2005

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-06-2005    Sander Flight

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2005 - Leefbaarheidsmonitor Tiel 2005

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-06-2005    Sander Flight

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2005 - Tabellenboek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-06-2005    Paul van Soomeren, Julia Mölck

Sicherheit durch Stadtgestaltung, Städtebauliche und wohnungswirtschaftliche Kriminalprävention - Sicherheit durch Stadtgestaltung - Europäische Norm ENV 14383-2

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-06-2005    Rob van der Bijl, Carolien van den Handel

Artikel voor handboek'Innovatief renoveren & herstructureren - Artikel voor handboek'Innovatief renoveren & herstructureren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2005    Frits ten Bruggen

Overzicht van besluitvormingstraject AZC en AZH in Lelystad - Overzicht van besluitvormingstraject AZC en AZH in Lelystad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2005    Tobias Woldendorp

Bouwstenen vanuit cultuurhistorie en culturele identiteit voor de Deventer pleinenvisie - Bouwstenen vanuit cultuurhistorie en culturele identiteit voor de Deventer pleinenvisie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2005    Eric Lagendijk, Paul Duijvestijn

Sportverenigingen scoren met de BOS-impuls - Sportverenigingen scoren met de BOS-impuls

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2005    DMO/DSP-groep

Aanpak jeugdcriminaliteit in Amsterdam - Aanpak jeugdcriminaliteit in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2005    Paul van Soomeren

The European standard for the reduction of crime and fear of crime by urban planning and building design: ENV 14383-2 - The European standard for the reduction of crime and fear of crime by urban planning and building design: ENV 14383-2

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-05-2005    Bram van Dijk, Gea Schaap

Audit NAC - Groningen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-05-2005    Marga van Aalst, Mark Rietveld, Willemijn Roorda

Scholierenonderzoek Communities that Care Deelgemeente Hoogvliet - Scholierenonderzoek Communities that Care Deelgemeente Hoogvliet

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-05-2005    Annelies Slabbèrtje, Nelleke Hilhorst, Sybe Bijleveld (Deloitte)

Early warnings' voor de jeugdzorg - Early warnings' voor de jeugdzorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-05-2005    Carolien van den Handel en Nicole Smits

Veiligheidsanalyse Kronenburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-05-2005    Julia Mölck

Quickscan veiligheid Brede School in combinatie met ondergrondse parkeergarage - Quickscan veiligheid Brede School in combinatie met ondergrondse parkeergarage

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2005    Marga van Aalst, Gea Schaap

Monitor sociaal preventief supportersbeleid 2003-2004 - Monitor sociaal preventief supportersbeleid 2003-2004

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-04-2005    Paul van Soomeren, Jack Wever in collaboration with Tim Pascoe, Sharon Monahan and Joan Oxley

Review of Costs and Benefits Analysis in Crime Prevention - Review of Costs and Benefits Analysis in Crime Prevention

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-04-2005    Piet Barendse, Rento Zoutman

The proof of the pudding…. - The proof of the pudding….

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-04-2005    Carla Kolner

Communicatieadvies preventie en bestrijding Ouderenmishandeling - Communicatieadvies preventie en bestrijding Ouderenmishandeling

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-04-2005    Yvonne van Heerwaarden, Karin Schaafsma

Je ziet het pas als je het gelooft - Je ziet het pas als je het gelooft

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-04-2005    Paul Duijvestein, Eric Lagendijk, mmv Carla Kolner en Yvonne van Heerwaarden

Kosten en baten van een 'sociaal contract' voor jongeren - Kosten en baten van een 'sociaal contract' voor jongeren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-04-2005    Yvonne van Heerwaarden, Nelleke Hilhorst, Annelies Slabbertje mmv Jo Hermanns en Eva Klooster

Programma-evaluatie van Den Engh - Programma-evaluatie van Den Engh

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-04-2005    Carla Kolner, Marga van Aalst

Meetinstrument passend sportaanbod NOC*NSF - Meetinstrument passend sportaanbod NOC*NSF

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-04-2005    Carla Kolner, Marga van Aalst

Meetinstrument passend sportaanbod NOC*NSF - Meetinstrument Passend Sportaanbod NOC*NSF

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2005    Pepijn van Amersfoort, Yvonne van Heerwaarden

Overlastgevende jeugd en de politie - Overlastgevende jeugd en de politie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2005    Harrie B. Jonkman, Josine Junger-Tas, Bram van Dijk

From Behind Dikes and Dunes: Communities that Care in the Netherlands - From Behind Dikes and Dunes

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-03-2005    Paul van Soomeren, Anja Beerepoot

Tegenhouden als nieuw paradigma voor de politie? - Tegenhouden als nieuw paradigma voor de politie?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-03-2005    Gert Jan Slump, Anja Beerepoog, met medewerking van Arie van Os (Van Os en Partners)

Een verhaal na de schade - Een verhaal na de schade

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2005    Jack Wever

Leiden alle wegen nog wel naar Rome?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-03-2005    Eric Lagendijk, Paul Duijvestijn met medewerking van Marga van Aalst, Gea Schaap

Naar een sterke S - Naar een sterke S

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-03-2005    ing. drs. Eric Lugtmeijer, drs. Peter Mier, mmv Carla Kolner, Heidi Vercraeye en ing. Tobias Woldendorp

Naar een visie op de stad; Beverwijk 2020 - Naar een visie op de stad; Beverwijk 2020

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-03-2005    Auditteam Voetbalvandalisem

Verslag wedstrijdbezoek Willem II - NAC Breda d.d.21 november 2004

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-03-2005    Peter Mier en Gea Schaap

Veld en zaalcapaciteit sportverenigingen Nieuwerkerk aan de IJssel - Veld en zaalcapaciteit sportverenigingen Nieuwerkerk aan de IJssel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-02-2005    Agnes van Andel, met medewerking van Carla Kölner

Luisteren naar de meester - Luisteren naar de meester

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-02-2005    Willemijn Roorda, Mark Rietveld, Marga van Aalst

Scholierenonderzoek Communities That Care Dordrecht - Scholierenonderzoek Communities That Care Dordrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-02-2005    Joram Pach, Carla Kölner

Rapportage Bronmethodiek Arnhem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-02-2005    Tobias Woldendorp

Risicoanalyse De Voorwaarts, Apeldoorn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2005    Paul Duijvestein, met medewerking van Luuk Jacobs (Civiq)

Het Alkmaarse vrijwilligerswerk in beeld - Het Alkmaarse vrijwilligerswerk in beeld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2005    Oberon Nauta

Liever geen inbrekers? Het politiekeurmerk wérkt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-01-2005    Han Bruinink, Carolien van den Handel

Succes door drang en dwang - Succes door drang en dwang

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-01-2005    Marije van Barlingen, Carolien van den Handel

Vooruit verdedigen - Vooruit verdedigen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-01-2005    Karin Schaafsma, Rento Zoutman mmv Agnes Burmann en Wilma Strik

Diversiteit in cultuur meer tonen - Diversiteit in cultuur meer tonen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-01-2005    Julia Mölck, met medewerking van: Oberon Nauta, Anja Beerepoot

Nulmeting KVO-B bedrijventerreinen De Pionier en Spoorzicht, Haarlemmermeer - Nulmeting KVO-B bedrijventerreinen De Pionier en Spoorzicht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2005    Eric Lagendijk, Henk Hoek, Bram van Dijk

Verder Werken …er is nog een wereld te winnen - Verder Werken …er is nog een wereld te winnen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2005    Armando Jongejan

Police Label Secured Housing, Netherlands - Police Label Secured Housing, Netherlands

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2005    Dr. Joachim Jager

Criminological Regional Analysis as a crime control, Germany - Criminological Regional Analysis as a crime control, Germany

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-12-2004    Nicole Smits, Tobias Woldendorp, met medewerking van Carolien van den Handel

Veiligheidseffectrapportage Stationsomgeving Alphen aan den Rijn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-12-2004    Willemijn Roorda en Mark Rietveld

Scholierenonderzoek Communities That Care, Stadsbrede meting Zwolle - Scholierenonderzoek Communities That Care, Stadsbrede meting Zwolle

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-12-2004    Peter Mier, Eric Lugtmeijer, Justin de Kleuver m.m.v. Oberon Nauta

Landelijke stedenpeiling - Landelijke stedenpeiling

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-12-2004    Paul van Soomeren

Betrokken bij de Rivierenwijk: enkele ideeën over de bewondersparticipatie bij de herstructurering van de Rivierenwijk in Deventer vanaf 2005, in kader van werkzaamheden voor het VROM Impulsteam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2004    Hein Stienstra

VROM-uitgave 'Vluchten bij Brand' vergeet menselijk gedrag - VROM-uitgave 'Vluchten bij Brand' vergeet menselijk gedrag

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2004    Petra Reijnhoudt

De effecten van het politiekeurmerk wie schrijft die blijft? - De effecten van het politiekeurmerk wie schrijft die blijft?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2004    Petra Reijnhoudt en Nicole Smits

Politiekeurmerk verhuist De effecten van het politiekeurmerk wie schrijft die blijft? - Politiekeurmerk verhuist De effecten van het politiekeurmerk wie schrijft die blijft?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2004    Petra Reijnhoudt en Nicole Smits

Overdracht PKVW aan gemeenten - Overdracht PKVW aan gemeenten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-11-2004    Oberon Nauta

De effectiviteit van het Politiekeurmerk Veilig Wonen - De effectiviteit van het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2004    Eric Lagendijk en Paul Duijvestein

Evaluatie beweegmanagement - Evaluatie beweegmanagement

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2004    Paul Duijvestijn en Eric Lagendijk

Beweegmanagement de aanpak, leidraad voor structurele samenwerking in BOS op uitvoeringsniveau - Beweegmanagement de aanpak, leidraad voor structurele samenwerking in BOS op uitvoeringsniveau

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2004    H.A. Stienstra

Veilig vluchten uit gebouwen, - Veilig vluchten uit gebouwen,

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2004    Steve Kong

Crime opportunity profile survey analysis, UK - Crime opportunity profile survey analysis, UK

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2004    Eric Lagendijk en Agnes van den Andel

De gemeente, burgerinitiatieven en de ongebonden vrijwilliger

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-10-2004    Harm Jan Korthals Altes met medewerking van Rob van der Bijl

Veilig ontwerp en beheer 'Amstelcampus' - Veilig ontwerp en beheer 'Amstelcampus'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-10-2004    Robert van Overbeeke en Willemijn Roorda

Eénmeting leefbaarheid en veiligheid Maliebaan, een half jaar na opening van het hostel - Eénmeting leefbaarheid en veiligheid Maliebaan, een half jaar na opening van het hostel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-10-2004    Sander Flight, Yvonne van Heerwaarden en Marga van Aalst met medewerking van O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam-Centrum - Evaluatie cameratoezicht Amsterdam-Centrum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-10-2004    Anja Beerepoot en Bram van Dijk, m.m.v. Mark Rietveld

Positionering volontairs bij de Nederlandse politie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-10-2004    Julia Mölck, Nicole Smits, Tobias Woldendorp met medewerking van Caroline van Elferen en Martien van Osch

Veiligheidsscan Gezondheidspark Dordrecht - Veiligheidsscan Gezondheidspark Dordrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2004    Nelleke Hilhorst en Eva Klooster, met medewerking van Bram van Dijk en Guido Walraven

Programma-evaluatie van de Glen Mills School - Programma-evaluatie van de Glen Mills School

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2004    Tobias Woldendorp, Nicole Smits, Eric Lugtmeijer met medewerking van Marianne Griffioen (dRO)

Methode sociaal veilige stad - Korte omschrijving

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2004    Tobias Woldendorp, Nicole Smits, Eric Lugtmeijer met medewerking van Marianne Griffioen (dRO)

Methode sociaal veilige stad - Rapport Methode sociaal veilige stad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2004    Eva klooster

'Rap als beloning' - 'Rap als beloning'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-09-2004    C. van den Handel, P. Reijnhoudt, N. Smits met medewerking van T. Woldendorp

RIBW in Bloemendaal, Gouda

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-09-2004    C. van den Handel, P. Reijnhoudt, N. Smits met medewerking van T. Woldendorp

RIBW in Bloemendaal, Gouda - RIBW in Bloemendaal, Gouda

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-09-2004    Nicole Smits en Tobias Woldendorp

Quickscan Vivaldi - Quickscan Vivaldi

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2004    Anneke van Hoek in samenwerking met Steinmetz Advies en Opleiding

Handboek Veilige zorg - Handboek Veilige zorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2004    Petra Reijnhoudt

Juggling with Tools: two CPTED approaches for newly built and existing estates, Netherlands - Juggling with Tools: two CPTED approaches for newly built and existing estates, Netherlands

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2004    Veiko Jurisson with contributions from Anu Leps

Case study: Laagna inner city highway extension, Talinn, Estonia - Case study: Laagna inner city highway extension, Talinn, Estonia

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2004    Paul van Soomeren en Sander Flight

Design against kerb-crawling: tippelzones (vice zones) - Design against kerb-crawling vice zones

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-08-2004    Anja Berepoot, Mark Rietveld en Gertjan Slump

Toets uitvoerbaarheid Wet politiegegevens - Toets uitvoerbaarheid Wet politiegegevens

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-08-2004    Julia Mölck en Hein Stienstra

Advies Sociale Veiligheid Calandlyceum - Advies Sociale Veiligheid Calandlyceum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-08-2004    M. Vliegenthart, C. Bakker, T. van Daalen, J. Franssen en C. Ottevanger

Eindrapport Auditteam Voetbalvandalisme seizoen 2003-2004

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-08-2004    M. Vliegenthart, C. Bakker, T. van Daalen, J. Franssen en C. Ottevanger

Vier incidenten rond uitwedstrijden en vrij reizende supporters - Vier incidenten rond uitwedstrijden en vrij reizende supporters

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2004    Jack Wever en Paul van Soomeren

De kosten en baten van criminaliteitspreventie - De kosten en baten van criminaliteitspreventie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2004    Greg Lawrence

Case Study: London Borough of Camden, UK - Case Study: London Borough of Camden, UK

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-07-2004    Yvonne van Heerwaarden, Oberon Nauta, Mark Rietveld, Paul van Soomeren met medewerking van het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek

De Bijlmermonitor 2003

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-07-2004    Oberon Nauta en Anneke van Hoek

Nulmeting winkelcriminaliteit binnen de boekenbranche - Nulmeting winkelcriminaliteit binnen de boekenbranche

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-07-2004    Julia Mölck, Harm Jan Korthals Altes met medewerking van Nicole Smits en Rein Meijer

Analyse sociale veiligheid en beveiligingsconcept - Analyse sociale veiligheid en beveiligingsconcept

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-07-2004    Pepijn van Amersfoort en Rens van Kleij (NeCeDo)

Evaluatie van de aanpak van illegale handel in en de productie van dopingmiddelen - Evaluatie van de aanpak van illegale handel in en de productie van dopingmiddelen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-06-2004    Robert van Overbeeke met medewerking van Bureau Mediad

Evaluatie komst hostel Baden Powellweg (Habi Tante) - Evaluatie komst hostel Baden Powellweg (Habi Tante)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2004    Yvonne van Heerwaarden, Gert Jan Slump met medewerking van Joram Pach en Guido Walraven

Programma-evaluatie Sociale vaardigheid en taakstraf Seksualiteit - Programma-evaluatie Sociale vaardigheid en taakstraf Seksualiteit

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2004    Auditteam Voetbalvandalisme

Verslag wedstrijdbezoek PSV – Fyenoord d.d. 14 maart 2004 - Verslag wedstrijdbezoek PSV – Fyenoord d.d. 14 maart 2004

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2004    Auditteam Voetbalvandalisme

Verslag wedstrijdbezoek HFC Haarlem – Stormvogels Telstar Combinatie d.d. 28 maart 2004 - Verslag wedstrijdbezoek HFC Haarlem – Stormvogels Telstar Combinatie d.d. 28 maart 2004

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2004    Kees de Rooij en Bram van Dijk

Veiligheidsrapportage Amsterdam 2004 - Veiligheidsrapportage Amsterdam 2004

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2004    Paul van Soomeren, Tobias Woldendorp en Eric Lugtmeijer

Sociale veiligheid in stedelijke omgeving

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-05-2004    Han Bruinink en Eric Lugtmeijer

Eindevaluatie wijkbeheer in Veldhoven - Eindevaluatie wijkbeheer in Veldhoven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-05-2004    marga van Aalst, Bram van Dijk met medewerking van Marieke Meij, Mediad

Scholierenonderzoek Communities That Care - Nulmeting Leeuwarden - Scholierenonderzoek Communities That Care - Nulmeting Leeuwarden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-05-2004    Rento Zoutman met medewerking van Robert van Overbeeke

Onderzoek samenwerking bibliotheken Westerkwartier - Onderzoek samenwerking bibliotheken Westerkwartier

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-05-2004    Nicole Smits en Petra Reijnhoudt

Vijf PKVW-eisen onder de loep - Vijf PKVW-eisen onder de loep

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2004    Manuel J.J. Lopez (RCM-advies met medewerking van Harm Jan Korthals Altes

Veroorzakers van Derdenstoringen aan het Spoor - Veroorzakers van Derdenstoringen aan het Spoor

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2004    Carl Steinmetz, Guido Walraven en Petra Reijnhoudt

Integrale aanpak van taai probleem. Werken aan een veiliger school.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-04-2004    Julia Mölck en Hein Stienstra

Advies Sociale Veiligheid het Amsterdams Lyceum - Advies Sociale Veiligheid het Amsterdams Lyceum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-04-2004    Julia Mölck en Paul van Soomeren

Jaarverslag 2003 voor het Scholenproject Amsterdam Oost en Zuid (VOS) - Jaarverslag 2003 voor het Scholenproject Amsterdam Oost en Zuid (VOS)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-04-2004    Carolien van den Handel, Harm Jan Korthals Altes met medewerking van Julia Mölck

Resultaten uitgangsanalyse Stationsgebied Apeldoorn - Resultaten uitgangsanalyse Stationsgebied Apeldoorn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-04-2004    Hette Tulner en Mireille Geldorp

Scholierenonderzoek Communities that Care - Effectmeting Amsterdam Midden-Noord - Scholierenonderzoek Communities that Care - Effectmeting Amsterdam Midden-Noord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-04-2004    Hette Tulner en Mireille Geldorp met medewerking van Marieke Meij, Mediad

Scholierenonderzoek Communities that Care - Nulmeting Amsterdam-Noord - Scholierenonderzoek Communities that Care - Nulmeting Amsterdam-Noord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-04-2004    Tobias Woldendorp met medewerking van Nicole Smits

ET/BTS voorstellen en het busstation Almere Centrum - ET/BTS voorstellen en het busstation Almere Centrum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-04-2004    Robert van Overbeeke en Jack Wever

Veiligheidsanalyse Amstelveen 2004 - Veiligheidsanalyse Amstelveen 2004

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-04-2004    Karin Schaafsma met medewerking van Rento Zoutman

Het syndicaat in bedrijf - Het syndicaat in bedrijf

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2004    Auditteam Voetbalvandalisme

Audit ADO Den Haag – AFC Ajax d.d. 9 november 2003

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2004    Paul Duijvestijn

De Entertainer - De Entertainer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2004    Yvonne van Heerwaarden, Barbera Spoel en Guido Walraven

Omgaan met huiselijk geweld (trainershandleiding) - Omgaan met huiselijk geweld (trainershandleiding)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2004    Carl Steinmetz, Guido Walraven e.a.

Gevaren op school in kaart brengen - Gevaren op school in kaart brengen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2004    Bart Lammers, Karin Schaafsma en Paul van Soomeren

Mevrouw Jansen en de verbinding van vraag en aanbod

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2004    Paul van Soomeren

Houvast voor meer veiligheid - Houvast voor meer veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2004    Sharon Monahan en Paul van Soomeren

Fear of Crime

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2004    Agnes van den Andel en Eric Lagendijk

In plaats van een brief.... interactief!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-03-2004    Mireille Geldorp, Paul van Soomeren en Carolien van den Handel

Gewelddadig verkeer en openbaar vervoer - Gewelddadig verkeer en openbaar vervoer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-03-2004    Petra Reijnhoudt met medewerking van Rento Zoutman

Rollend, varend, rijdend, vliegend

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-03-2004    Petra Reijnhoudt met medewerking van Rento Zoutman

Rollend, varend, rijdend, vliegend - Rollend, varend, rijdend, vliegend

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-03-2004    Nicole Smits en Tobias Woldendorp

Quickscan sociale veiligheid Waterlandplein Amsterdam-Noord - Quickscan sociale veiligheid Waterlandplein Amsterdam-Noord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-03-2004    Tobias Woldendorp met medewerking van Nicole Smits

Quick scan van twee modellen van het Oostblok - Quick scan van twee modellen van het Oostblok

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-03-2004    Auditteam Voetbalvandalisme

Verslag wedstrijdbezoek NEC-Vitesse d.d. 14 december 2003 - Verslag wedstrijdbezoek NEC-Vitesse d.d. 14 december 2003

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-03-2004    Onno Martens en Guido Walraven

Onderwijshuisvesting in Wijchen, 1997 – 2003 - Onderwijshuisvesting in Wijchen, 1997 – 2003

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-03-2004    Julia Mölck en Hein Stienstra

Advies entreesituaties Calvijn met Junior College - Advies entreesituaties Calvijn met Junior College

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-03-2004    Paul Duijvestijn

FI@sh Funky Dance Tour! - FI@sh Funky Dance Tour!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-03-2004    Sander Flight met medewerking van Yvonne van Heerwaarden en O+S, het Amsterdamse bureau voor onderzoek en statistiek

Evaluatie cameratoezicht binnenstad Amsterdam - Evaluatie cameratoezicht binnenstad Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-03-2004    Mireille Geldorp, Herman Groen, Nelleke Hilhorst, Agnes Bürmann, Mark Rietveld met medewerking van Pepijn van Amersfoort en Jeanine Bacchus

Evaluatie Nieuwe Perspectieven 1998-2003 - Evaluatie Nieuwe Perspectieven 1998-2003

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2004    Harm Jan Korthals Altes

Tuinsteden tussen utopie en realiteit - Tuinsteden tussen utopie en realiteit

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2004    Yvonne van Heerwaarden, Elisabeth de Roy en Gert Jan Slump

Het BAsis RaadsOnderzoek (BARO) in de praktijk: een kwaliteitsslag? - Het BAsis RaadsOnderzoek (BARO) in de praktijk: een kwaliteitsslag?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-02-2004    Wilma Strik met medewerking van Harold Hofstra (beleidsmedewerker gemeente Lelystad

Van buurthuis naar wijkcentrum - Van buurthuis naar wijkcentrum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-02-2004    Auditteam Voetbalvandalisme

Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-02-2004    Auditteam Voetbalvandalisme

Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003 - Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-02-2004    Tobias Woldendorp met medewerking van Nicole Smits

Quick scan DO Amsterdam Symphony op de Zuidas - Quick scan DO Amsterdam Symphony op de Zuidas

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-02-2004    Nicole Smits, Tobias Woldendorp met medewerking van Petra Reijnhoudt

Veiligheidsscan KantorenPark Podium Amersfoort - Veiligheidsscan KantorenPark Podium Amersfoort

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-02-2004    Lea Grubben met medewerking van Nelleke Hilhorst

Werkt perspectief: 'terug naar huis'? - Werkt perspectief: 'terug naar huis'?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-02-2004    Carolien van den Handel en Tobias Woldendorp

Handreiking met uitgangspunten uitbreiding RBC stadion - Handreiking met uitgangspunten uitbreiding RBC stadion

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2004    Lea Grubben en Henk Westerhoff

Nieuwe Perspectieven in Amersfoort? - Nieuwe Perspectieven in Amersfoort?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2004    Bart Lammers en Paul van Soomeren

Wijken zonder scheidslijnen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2004    Jack Wever

KVO en KVU - KVO en KVU

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-01-2004    Jeanine Bacchus en Petra Reijnhoudt

Politiekeurmerk Veilig Wonen: de effecten verzameld - Politiekeurmerk Veilig Wonen: de effecten verzameld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-01-2004    Julia Mölck met medewerking van Karin Sleking (gemeente Pijnacker) en Tobias Woldendorp

Nulmeting Pijnacker-Centrum - Nulmeting Pijnacker-Centrum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-01-2004    Eric Lugtmeijer, Peter Mier, Gerrit jan van 't Veen (Stad) en Lefje Soetens (Stad)

Naar een levensloopbestendige inrichting van de openbare ruimte in het Godelindekwartier/Bussum - Naar een levensloopbestendige inrichting van de openbare ruimte in het Godelindekwartier/Bussum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-01-2004    Carolien van den Handel, Harm Jan Korthals Altes en Nicole Smits

evaluatie 'Schades op en rond scholen' Apeldoorn - evaluatie 'Schades op en rond scholen' Apeldoorn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-01-2004    Carolien van den Handel, Nicole Smits met medewerking van Tobias Woldendorp

Doesburg, Contre Escarpe - Doesburg, Contre Escarpe

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-01-2004    Jack Wever en Hein Stienstra

IOC Harderwijk: de reis van de gebruiker - IOC Harderwijk: de reis van de gebruiker

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-01-2004    Mireille Geldorp, Paul van Soomeren en Anja Beerepoot met medewerking van Intomart: Daphne Arendt en Jenneke Stijlen

Geweld onderweg – onvermijdelijk? - Geweld onderweg – onvermijdelijk?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2004    Mireille Geldorp

Aanpak harde kern jeugd Amsterdam 2003-2006 Resultaten 2003 - Aanpak harde kern jeugd Amsterdam 2003-2006 Resultaten 2003

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2004    P. v. Soomeren en J. Bacchus

ENV 14 383-2: een Europese norm voor criminaliteitspreventie en stedebouwkundig ontwerp - ENV 14 383-2: een Europese norm voor criminaliteitspreventie en stedebouwkundig ontwerp

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2004    Jack Wever

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer - Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2004    Marga van Aalst, Bram van Dijk en Willemijn Roorda

Eindrapportage vier pilotprojecten CtC

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2004    Marga van Aalst, Bram van Dijk en Willemijn Roorda

Eindrapportage vier pilotprojecten CtC

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2003    Sander Flight, Mark Rietveld en Aldert Polman

Handleiding monitor politiële jeugdtaak - Handleiding monitor politiële jeugdtaak

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2003    Harm Jan Korthals Altes, Julia Mölck en Nicole Smits

Adviezen sociale veiligheid scholen Apeldoorn - Adviezen sociale veiligheid scholen Apeldoorn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2003    Bart Lammers, Karin Schaafsma en Paul van Soomeren

De rechte weg naar vraag en aanbod bestaat niet

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-11-2003    Jack Wever en Eric Lugtmeijer

Handhaving Wijkbeheer Lelystad - Handhaving Wijkbeheer Lelystad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-11-2003    Rento Zoutman, Pepijn van Amsersfoort met medewerking van Agnes Bürmann, Eric Lagendijk, Peter Mier en Joram Pach

There's Music In Money - There's Music In Money

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2003    Mark Whitworth

The Lilac Project, UK - The Lilac Project, UK

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2003    Sander Flight

Effecten van cameratoezicht - Effecten van cameratoezicht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2003    Jack Wever en Sybren van den Busken

Schema - Schema

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2003    Paul van Soomeren

Theme 3: The physicial environment and crime prevention - Theme 3: The physicial environment and crime prevention

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2003    Terry Cocks and Calvin Beckford

Introduction COPS, UK - Introduction COPS, UK

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2003    Detlef Schroeder

COPS and CPTED, Germany - COPS and CPTED, Germany

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2003    Elzbieta Budakowska

Sociological aspects, Poland - Sociological aspects, Poland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2003    General Antonis Koukoutianos and Panos Thomadakis

Case Study: Subway in Athens, Greece - Case Study: Subway in Athens, Greece

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2003    Joan Oxley

Case Study first impressions of Camden, London UK - Case Study first impressions of Camden, London UK

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-10-2003    Tobias Woldendorp en Nicole Smits

Veiligheidsscan Parooldriehoek - Veiligheidsscan Parooldriehoek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-10-2003    Eric Lagendijk

Sport centraal - Sport centraal

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-10-2003    Karin Schaafsma en Rento Zoutman

Genoeg Rheden voor kunst en cultuur - Genoeg Rheden voor kunst en cultuur

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-10-2003    Stephan Steinmetz, Anja Beerepoot en Gea Schaap

Onderzoek ongeregeldheden huldiging NEC 29 mei 2003 - Onderzoek ongeregeldheden huldiging NEC 29 mei 2003

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-10-2003    Karin Schaafsma en Paul van Soomeren

Kunst en geld - Kunst en geld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-10-2003    Nicole Smits met medewerking van Harm Jan Korthals Altes

Advies 'KVO op internet' - Advies 'KVO op internet'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-10-2003    Nicole Smits en Tobias Woldendorp

Sociale veiligheidsparagraaf SPvE Omgeving Amstelstation

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2003    Mireille Geldorp

Aanpak harde kern jeugd Amsterdam 2003-2006 - Aanpak harde kern jeugd Amsterdam 2003-2006

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2003    Karin Schaafsma

De Ereprijs - De Ereprijs

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2003    Tobias Woldendorp

Tilla-Durieux-park aan de Potsdammer Platz - Tilla-Durieux-park aan de Potsdammer Platz

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-09-2003    Eric Lugtmeijer

Sociaal wijkbeheer in Oud-West - Sociaal wijkbeheer in Oud-West

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-09-2003    Nicole Smits en Tobias Woldendorp

Quickscan sociale veiligheid Busstation Almere-Stad CS

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-09-2003    H.J. Korthals Altes, met medewerking van C. van den Handel

Veiligheidsbeoordeling aanvraag achteruitrit De Maten - Veiligheidsbeoordeling aanvraag achteruitrit De Maten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-09-2003    Nicole Smits met medewerking van Tobias Woldendorp

CWI en woningen Stationsplein Schiedam (William Properties/Claus en Kaan architecten) - CWI en woningen Stationsplein Schiedam (William Properties/Claus en Kaan architecten)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-09-2003    Nicole Smits met medewerking van Tobias Woldendorp

Commerciële ruimten en woningen Stadionsplein Schiedam (De Principaal/awg architecten) - Commerciële ruimten en woningen Stadionsplein Schiedam (De Principaal/awg architecten)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-09-2003    Carolien van den Handel en Tobias Woldendorp

Veiligheid op Sportparken - Veiligheid op Sportparken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-09-2003    Sander Flight, Yvonne van Heerwaarden en Eric Lugtmeijer

Evaluatie Tippelzone Theemsweg Amsterdam 2003 - Evaluatie Tippelzone Theemsweg Amsterdam 2003

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2003    Julia Mölck, Carolien van den Handel, Hein Stienstra met medewerking van Guido Walraven

Noodlokalen IVKO en Amstellyceum op het terrein van het Amstellyceum - Noodlokalen IVKO en Amstellyceum op het terrein van het Amstellyceum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2003    Werkgroep Moduleboek II, met ondersteuning van Lea Grubben en Nelleke Hilhorst

Intensief ambulante jeugdhulpverlening in Utrecht deel II - Intensief ambulante jeugdhulpverlening in Utrecht deel II

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2003    DSP-groep

Veiligheidshandleiding Scholen Apeldoorn - Veiligheidshandleiding Scholen Apeldoorn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2003    Jack Wever

Veiligheidseffectrapportage bij ruimtelijke ordening - Veiligheidseffectrapportage bij ruimtelijke ordening

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2003    Paul van Soomeren

Nota Integraal Veiligheidsbeleid Amersfoort 'Kiezen voor veiligheid' - Nota Integraal Veiligheidsbeleid Amersfoort 'Kiezen voor veiligheid'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-08-2003    Carolien van den Handel en Paul van Soomeren

Vragenblok sociale veiligheid openbaar vervoer - Vragenblok sociale veiligheid openbaar vervoer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-08-2003    Julia Mölck en Anja Beerepoot

Nulmeting KVO-b bedrijventerrein - Nulmeting KVO-b bedrijventerrein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-08-2003    Pepijn van Amersfoort, Sander Flight met medewerking van Robert van Overbeeke en Lisa Peters

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 - Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 en Tabellenboek Leefbaarheidsmonitor Tiel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-08-2003    Pepijn van Amersfoort, mmv Sander Flight en Lisa Peters

Tabellenboek Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 - Tabellenboek Leefbaarheidsmonitor Tiel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-08-2003    Carol Burgemeestre, Margôt Koekkoek en Rento Zoutman

Eindrapportage wijkopbouwwerk - Eindrapportage wijkopbouwwerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-08-2003    Carol Burgemeestre, Margôt Koekkoek en Rento Zoutman

Eindrapportage management consultancy bureaus - Eindrapportage management consultancy bureaus

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-07-2003    Sander Flight met medewerking van Bram van Dijk en Onderzoek en Statistiek (O+S) Amsterdam

Amsterdamse index veiligheidsbeleving - Amsterdamse index veiligheidsbeleving

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-07-2003    Sander Flight met medewerking van Gabry Vanderveen en O+S Amsterdam

Onveiligheidsgevoelens in Amsterdam - Kwantitatief onderzoek naar achtergronden onveiligheidsgevoelens Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-07-2003    Carolien van den Handel

Na de laatste kans - Na de laatste kans

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-07-2003    Wilma Strik en Nelleke Hilhorst

Wachten duurt ALTIJD te lang - Wachten duurt ALTIJD te lang

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-07-2003    Gea Schaap met medewerking van Peter van Diermen (NCSU) en Marcel Bouw (NOC*NSF)

Evaluatie Diversiteitspilots - Evaluatie Diversiteitspilots

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-07-2003    Jeanine Bacchus en Harm Jan Korthals Altes met medewerking van Nicole Smits

Evaluatie Zichtcalculator - Evaluatie Zichtcalculator

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-07-2003    Jack Wever

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer - Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2003    Bram van Dijk, Yvonne van Heerwaarden en Pepijn van Amersfoort

Evaluatie project verkorting doorlooptijden jeugdstrafrechtketen - Evaluatie project verkorting doorlooptijden jeugdstrafrechtketen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2003    Robert van Overbeeke, Oberon Nauta, Anja Beerepoot, Sander Flight en Mark Rietveld

Geweldige informatie? - Geweldige informatie?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-06-2003    Marije van Barlingen en Rento Zoutman

Evaluatie van de uitgebreide hertoets WIK in opdracht van Kunstenaars&CO - Evaluatie van de uitgebreide hertoets WIK in opdracht van Kunstenaars&CO

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-06-2003    Anja Beerepoot en Nicole Smits

Nulmeting veiligheid winkelgebied Leyweg - Nulmeting veiligheid winkelgebied Leyweg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-06-2003    H.J.Korthals Altes en H. Slijkhuis

Exploitatiestudie Omnizorgcentrum Apeldoorn - Exploitatiestudie Omnizorgcentrum Apeldoorn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2003    Petra Reijnhoudt

De Veiligheidseffectrapportage: ingebakken veilig - De Veiligheidseffectrapportage: ingebakken veilig

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2003    Hein Stienstra

Vluchten uit gebouwen - Vluchten uit gebouwen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2003    Carolien van den Handel

Geld en ellende besparen - Geld en ellende besparen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2003    Bram van Dijk, Eric Lagendijk, Loes Phoelich

Ik zie, ik zie… vrijwilligerswerkbeleid - Ik zie, ik zie… vrijwilligerswerkbeleid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2003    Calvin Beckford. Co-authors: Steve Kong, Mark Whitworth and Neil Henson

A practical and developing guide to help identify and deal with crime opportunity generators in the street environment - A practical and developing guide to help identify and deal with crime opportunity generators in the street environment

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-05-2003    Eric Lagendijk met medewerking van Marga van Aalst

Door de bomen het BOS - Door de bomen het BOS

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-05-2003   

Actieprogramma Cultuurbereik Overijssel - Actieprogramma Cultuurbereik Overijssel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-05-2003    Petra Reijnhoudt met medewerking van HarmJan Korthals Altes

Second opinion veiligheidsplan nieuw stadion Den Haag - Second opinion veiligheidsplan nieuw stadion Den Haag

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2003    Rineke van Daalen, Lea Grubben, Joram Pach en Guido Walraven

Brood op school - Brood op school

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2003    Tobias Woldendorp en Nicole Smits

De gereedschapskist voor sociaal veilig ontwerpen - De gereedschapskist voor sociaal veilig ontwerpen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-04-2003    Anja Beerepoot en Julia Mölck

Nulmeting veiligheid winkelgebied Leidsenhage - Nulmeting veiligheid winkelgebied Leidsenhage

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-04-2003    Oberon Nauta, Yvonne van Heerwaarden en Paul van Soomeren met medewerking van Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek

De Bijlmermonitor 2002

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-04-2003    Jan Reerink en Yvonne van Heerwaarden

Op Niveau Handhaven - Op Niveau Handhaven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-04-2003    Nicole Smits en Tobias Woldendorp

Sociale veiligheid fietspad Randweg Dordrecht - Sociale veiligheid fietspad Randweg Dordrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-04-2003    Agnes Bürmann en Eva Klooster

Antillianen in Vlaardingen - Antillianen in Vlaardingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-04-2003    Sander Flight met medewerking van Marije van Barlingen, Paul van Soomeren en Hette Tulner

Pilot incidentenregistratie op middelbare scholen - Pilot incidentenregistratie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2003    Marije van Barlingen

Aanpak Jeugdcriminaliteit Amsterdam - Aanpak Jeugdcriminaliteit Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2003    Jack Wever

Bezint eer gij begint - Bezint eer gij begint

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-03-2003    Julia Mölck & Hein Stienstra

Advies Sociale Veiligheid Hervormd Lyceum West te Amsterdam - Advies Sociale Veiligheid Hervormd Lyceum West te Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-03-2003    Sander Flight, Yvonne van Heerwaarden met medewerking van O+S, het Amsterdamse bureau voor Onderzoek en Statistiek

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam Effectmeting - Evaluatie cameratoezicht Amsterdam Effectmeting August Allebéplein, Belgiëplein en Kraaiennest

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-03-2003    Paul van Soomeren, Jack Wever en Carolien van den Handel

Beleidskader Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SV-OV) - Beleidskader Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SV-OV)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-03-2003    Carolien van den Handel, Paul van Soomeren, Jack Wever

Inventarisatie Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SV-OV) Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) - Inventarisatie Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SV-OV) Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-03-2003    Harm Jan Korthals Altes, Rob van der Bijl, Tobias Woldendorp met medewerking van Maaike Scheringa (dRO) en Iris van Scheppingen (dIVV)

Bouwstenen Sociale Veiligheid Busstation Sloterdijk e.o. - Bouwstenen Sociale Veiligheid Busstation Sloterdijk e.o.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-03-2003    Robert van Overbeeke, Oberon Nauta, Anja Beerepoot, Sander Flight met me-dewerking van Mark Rietveld en Bram van Dijk

Geweldige informatie? Onderzoek naar de informatiehuishouding van geweldsmeldingen bij de politie - Geweldige informatie? Onderzoek naar de informatiehuishouding van geweldsmeldingen bij de politie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-03-2003    Carolien van den Handel, Julia Mölck met medewerking van Hein Stienstra

Programma van Eisen verbouwing entree MCO - Programma van Eisen verbouwing entree MCO

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2003    Jack Wever

'safe night out' label

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-02-2003    Nicole Smits, Tobias Woldendorp

Sociale veiligheidsparagraaf voor BLV-plan Polderweggebied, Amsterdam - Sociale veiligheidsparagraaf voor BLV-plan Polderweggebied, Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-02-2003    Nelleke Hilhorst

Nieuwe Perspectieven (NP) en Nieuwe Perspectieven Jonge Jeugd (NPJJ) binnen de gemeente Amsterdam - Nieuwe Perspectieven (NP) en Nieuwe Perspectieven Jonge Jeugd (NPJJ) binnen de gemeente Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-02-2003    Peter Mier, Eric Lugtmeijer

Evaluatierapport Wijkbeheer Hellevoetsluis - Evaluatierapport Wijkbeheer Hellevoetsluis

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-02-2003    Julia Mölck, Hein Stienstra

Veiligheid gebouw en omgeving publiekshal te Zeist - Veiligheid gebouw en omgeving publiekshal te Zeist

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-01-2003    Mireille Geldorp, Yvonne van Heerwaarden met medewerking van Oberon Nauta

Uitgaansbeleving van Amsterdamse allochtone jongeren - Uitgaansbeleving van Amsterdamse allochtone jongeren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-01-2003    Tobias Woldendorp

Veiligheid in het Masterplan SpoorHaven - Veiligheid in het Masterplan SpoorHaven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-01-2003    Gea Schaap, Stephan Steinmetz

FC Utrecht – Legia Warschau - FC Utrecht – Legia Warschau

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-01-2003    Jan Reerink met medewerking van Jeanine Bacchus en Eric Lugtmeijer

Veilig en fijn in het Mercatorpark - Veilig en fijn in het Mercatorpark

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-01-2003    Anja Beerepoot, Julia Mölck met medewerking van Anneke van Hoek

Nulmeting veiligheid winkelgebied Zoetermeer - Nulmeting veiligheid winkelgebied Zoetermeer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-01-2003    Harm Jan Korthals Altes, Nicole Smits

Toets en advies sociale veiligheid Piarcoplein - Toets en advies sociale veiligheid Piarcoplein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-01-2003    Nic Frederiks (Milieudienst Amsterdam), Nicole Smits, Tobias Woldendorp met medewerking van Harm Jan Korthals Altes, Paul van Soomeren, Hein Stienstra, Jack Wever

Richtlijnen sociale veiligheid voor de Zuidas - Richtlijnen sociale veiligheid voor de Zuidas

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-01-2003    Carolien van den Handel, Harm Jan Korthals Altes en Nicole Smits

Toetsing van fase 1 en 7 van Hof van Gelderland te Ede - Toetsing van fase 1 en 7 van Hof van Gelderland te Ede

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-01-2003    Pepijn van Amersfoort, Bram van Dijk, Yvonne van Heerwaarden

Evaluatie project doorlooptijden: de quick scan - Evaluatie project doorlooptijden: de quick scan

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-01-2003    M. van Barlingen

Meerjarenplan Jeugd en Veiligheid District 8 - Meerjarenplan Jeugd en Veiligheid District 8

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2003    Sander Flight & Mark Rietveld

Terecht bang; Slachtofferschap en beleving van veiligheid door jongeren - Terecht bang; Slachtofferschap en beleving van veiligheid door jongeren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2003    Karin Schaafsma

Routes door de Hengelose vangnetten - Routes door de Hengelose vangnetten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2003    Tobias Woldendorp o.a.

Safe Haven …or the aesthetic of safety - Safe Haven …or the aesthetic of safety

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2003    Sander Flight, Yvonne van Heerwaarden, Paul van Soomeren

Does CCTV displace crime? - Does CCTV displace crime?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2003    Tobias Woldendorp

Simplicity has many faces - Simplicity has many faces

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2003    Tobias Woldendorp

De kunst van het omhoogkijken - De kunst van het omhoogkijken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2003    Jack Wever

Veilig Uit door goede samenwerking - Veilig Uit door goede samenwerking

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-12-2002    Eva Klooster en Nelleke Hillhorst

Evaluatie Programma Nieuwe Kansen - Evaluatie Programma Nieuwe Kansen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-12-2002    Harm Jan Korthals Altes en Carolien van den Handel

Verlichtingsadvies wijkpark Zuidwijk Velsen - Verlichtingsadvies wijkpark Zuidwijk Velsen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-12-2002    Tobias Woldendorp met medewerking van Nicole Smits

Quick Scan Basisplan Openbare Ruimte - Quick Scan Basisplan Openbare Ruimte

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-12-2002    Nicole Smits, Petra Reijnhoudt, Tobias Woldendorp met medewerking van Martien van Osch

Veiligheidsscan Haveneiland Oost, IJburg Amsterdam - Veiligheidsscan Haveneiland Oost, IJburg Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-12-2002    Sander Flight met medewerking van Bram van Dijk

Onveiligheidsgevoelens in Amsterdam - Quick literatuurscan voor meting onveiligheidsgevoel Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2002    Tjitse Dijkma, Oberon Nauta, Martine Groenestein, Eric Lugtmeijer

Woonmilieus in Hilversum - Woonmilieus in Hilversum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2002    Agnes Bürmann, Lea Grubben, Eva Klooster met medewerking van Bram van Dijk

Opvoeden en opgroeien in de wijk - Opvoeden en opgroeien in de wijk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2002    Henk Gossink en Paul van Soomeren

PAT-stellen; het Problematiseren, Analyseren en Thematiseren van problemen in de wijk - PAT-stellen; het Problematiseren, Analyseren en Thematiseren van problemen in de wijk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-11-2002    G.J.Slump, M. van Barlingen, M. Geldorp, L. Grubben, Y. van Heerwaarden met medewerking van O. Nauta

De BARO in tweede aanleg - De BARO in tweede aanleg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-11-2002    Petra Reijnhoudt en Tobias Woldendorp

Veiligheid in het Masterplan SpoorHaven - Veiligheid in het Masterplan SpoorHaven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-11-2002    Eric Lugtmeijer

Maatregelen en meerkosten openbare ruimte Liebergen Hilversum - Maatregelen en meerkosten openbare ruimte Liebergen Hilversum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-11-2002    Rento Zoutman en Joram Pach

Evaluatie Multicultureel beleid 1997-2001: kwantitatieve gegevens - Evaluatie Multicultureel beleid 1997-2001: kwantitatieve gegevens

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-11-2002    Harm Jan Korthals Altes

Ouick scan sociaal veilig ontwerpen Inverdan Zaanstad - Ouick scan sociaal veilig ontwerpen Inverdan Zaanstad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-11-2002    Henk (Rik) Jansen (freelancer DSP-groep)

10 stappen van publiek-private samenwerking Handreiking voor duidelijke maatregelen - 10 stappen van publiek-private samenwerking Handreiking voor duidelijke maatregelen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-11-2002    Hette Tulner met medewerking van Oberon Nauta

Overlast Pompplein en 'De Werf' Onderzoek naar overlastproblematiek in Egmond aan Zee - Overlast Pompplein en 'De Werf' Onderzoek naar overlastproblematiek in Egmond aan Zee

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-11-2002    Bram van Dijk

Samenvatting evaluatie sociaal preventief supportersbeleid 1998-2002 - Samenvatting evaluatie sociaal preventief supportersbeleid 1998-2002

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2002    Hein Stienstra

Publicaties over ontruiming: Wie van de drie? - Publicaties over ontruiming: Wie van de drie?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2002    HarmJan Korthals Altes met medewerking van P. van Soomeren en T. Wol-dendorp

Tussen souterrain en dakterras: Wonen als motor voor maatschappelijke kansen. Hart voor de Wijk, zorg voor de straat

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-10-2002    Rento Zoutman, Sander Flight met medewerking van Georgia de Poorter en Lenneke Overmaat

Haalbaarheidsonderzoek uitzendbureau voor kunstenaars

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-10-2002    Nicole Smits, Tobias Woldendorp met medewerking van Jeanine Bacchus, Agnes Bürmann, Eric Lagendijk, Julia Mölck en Martien van Osch

Quick scan naar de veiligheidsrisico's in het concept SPvE Sportparkstad in Bos en Lommer te Amsterdam - Quick scan naar de veiligheidsrisico's in het concept SPvE Sportparkstad in Bos en Lommer te Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-10-2002    Pepijn van Amsersfoort, Oberon Nauta, Yvonne van Heerwaarden met medewerking van Bram van Dijk

Het gebruik van het Cliëntvolgsysteem-Jeugdcriminaliteit - Het gebruik van het Cliëntvolgsysteem-Jeugdcriminaliteit

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-10-2002    Gea Schaap

Handleiding verenigingsondersteuners Amsterdam - Handleiding verenigingsondersteuners Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-10-2002    Eric Lugtmeijer, Carla Kolner met medewerking van Mirjam Roters

Communicatie evaluatie onderzoek de Banne - Communicatie evaluatie onderzoek de Banne

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-10-2002    Karin Schaafsma met medewerking van Paul van Soomeren en Bart Lammers

Dwarskijk op zorg - Dwarskijk op zorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2002    Karin Schaafsma e.a.

Do It! - Do It!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2002    Paul van Soomeren, Carl Steinmetz, Wim Ruijsendaal

Prevention of crime in and around high schools (The Amsterdam school safety project) - Prevention of crime in and around high schools (The Amsterdam school safety project)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2002    Eva Klooster, Gert Jan Slump, Oberon Nauta, Agnes Bürmann met medewerking van Pepijn van Amersfoort, Anja Beerepoot, Marga van Aalst

Stopreactie - Stopreactie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2002    Henk (Rik) Jansen (freelancer DSP-groep)

10 stappenplan - 10 stappenplan

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-09-2002    Carla Kolner

CBI gezonde en actieve leefstijl - CBI gezonde en actieve leefstijl

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-09-2002    Nicole Smits en Tobias Woldendorp

Risicoanalyse op aspecten van sociale veiligheid voor twee varianten van de Stadsbrug van Dordrecht - Risicoanalyse op aspecten van sociale veiligheid voor twee varianten van de Stadsbrug van Dordrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-09-2002    Nicole Smits en Tobias Woldendorp

Sociale veiligheid parkeerplaatsen en woningen aan de Zuidvliet in Maassluis - Sociale veiligheid parkeerplaatsen en woningen aan de Zuidvliet in Maassluis

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-09-2002    Robert van Overbeeke, Anja Beerepoot, Sander Flight met medewerking van Paul van Soomeren

Veilige bedrijvigheid in Noord-Holland Noord - Veilige bedrijvigheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2002    Paul van Soomeren en Henk Gossink

Eindrapportage Herrijking*van de Wijkaanpak - Eindrapportage Herrijking*van de Wijkaanpak

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-08-2002    Mark Rietveld, Sander Flight met medewerking van Bram van Dijk en Dick Ruimschotel (CMC)

Handhaving Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) - Handhaving Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-08-2002    Jan Reerink

Startnotitie Jeugd en Veiligheid district 6 Werkplan 2002 - Startnotitie Jeugd en Veiligheid district 6 Werkplan 2002

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-08-2002    Carolien van den Handel, Hein Stienstra en Tobias Woldendorp

Toegangscontrole IVKO, Plantage Middenlaan, Amsterdam - Toegangscontrole IVKO, Plantage Middenlaan, Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-08-2002    Margot Koekkoek en Rento Zoutman

Praktijkgerichte filmeducatie in Nederland - Praktijkgerichte filmeducatie in Nederland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-07-2002    Petra Reijnhoudt met medewerking van Tobias Woldendorp, Hein Stienstra en Hette Tulner

--Concept—Veiligheidsscan Multicultureel Ontmoetingscentrum - --Concept—Veiligheidsscan Multicultureel Ontmoetingscentrum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-07-2002    Jack Wever, Hein Stienstra

Kwaliteit in veiligheid - Kwaliteit in veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-07-2002    A.A. van Pel en J.C. Wever

De 10 stappen van Publiek-Private Samenwerking - De 10 stappen van Publiek-Private Samenwerking

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-06-2002    Rento Zoutman

Algemeen beleidskader voor sociale activering in Deventer - Algemeen beleidskader voor sociale activering in Deventer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-06-2002    Julia Mölck met medewerking van Tobias Woldendorp

Advies Sociale Veiligheid - Advies Sociale Veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-06-2002    Tjitse Dijkema, Martine van Rijn, Tobias Woldendorp en Fred Booy

Tuin van Noord in Leiden: gebruiken en beheren - Tuin van Noord in Leiden: gebruiken en beheren

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-06-2002    Jack Wever, Paul van Soomeren met medewerking van Sander Flight, HarmJan Korthals Altes, Manuel Lopéz en Rob van der Bijl

NS Safety Case - NS Safety Case

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-06-2002    Nelleke Hilhorst, Bram van Dijk met medewerking van Yvonne van Heerwaarden en Wilma Strik

Eindevaluatie Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg - Eindevaluatie Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-06-2002    Sander Flight en Paul van Soomeren

Werkgroep incidentenregistratie scholen Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2002   

De Cultuurmakelaar in Deventer: eenmaal, andermaal…verkocht? - De Cultuurmakelaar in Deventer: eenmaal, andermaal…verkocht?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2002    Tony Weggemans en Agnes Bürmann

NIZW-Pilot Kostprijsberekening - NIZW-Pilot Kostprijsberekening

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2002   

Keurmerk Veilig Ondernemen winkelcentra nieuwbouw versie 1.0 - Keurmerk Veilig Ondernemen winkelcentra nieuwbouw versie 1.0

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2002   

Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen nieuwbouw versie 1.0 - Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen nieuwbouw versie 1.0

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2002    Hette Tulner

Veiligheid in de BVE-sector (CD-ROM Veiligheidsinstrumenten BVE) - Veiligheid in de BVE-sector (CD-ROM Veiligheidsinstrumenten BVE)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2002    Tobias Woldendorp

Het proces - Het proces

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2002    Paul van Soomeren

Crime Prevention Trough Environmental Design (CPTED) och Designing Out Crime (DOC) - Crime Prevention Trough Environmental Design (CPTED) och Designing Out Crime (DOC)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-05-2002    Hette Tulner

Leefbaarheidsmonitor opvangvoorziening Baden Powellweg - Leefbaarheidsmonitor opvangvoorziening Baden Powellweg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-05-2002    Bram van Dijk, Mireille Geldorp en Hette Tulner

Tussenrapportage evaluatie vier pilotprojecten CTC - Tussenrapportage evaluatie vier pilotprojecten CTC

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-05-2002    Oberon Nauta, Mark Rietveld, Pepijn van Amersfoort

Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Rotterdam Oost - Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Rotterdam Oost

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-05-2002    Marga van Aalst, Bobby Perrels, Bram van Dijk en Eric Lagendijk

Evaluatie sociaal preventief supportersbeleid 3e meting - Evaluatie sociaal preventief supportersbeleid 3e meting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-05-2002    Pepijn van Amersfoort, Oberon Nauta en Mark Rietveld

Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Feijenoord- Ridderster - Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Feijenoord- Ridderster

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2002    Pepijn van Amersfoort (DSP-groep), Leon Smit (TNO/FEL), Mark Rietveld (DSP-groep)

Criminaliteit in de Virtuele ruimte - Criminaliteit in de Virtuele ruimte

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2002    Marije van Barlingen

Aanpak jeugdcriminaliteit in Amsterdam - Aanpak jeugdcriminaliteit in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2002    Anja Beerepoot, Mark Rietveld, Oberon Nauta

Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Centrum - Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Centrum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2002    Mark Rietveld, Oberon Nauta, Pepijn van Amersfoort

Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District De Noordhoek - Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District De Noordhoek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2002    Mark Rietveld, Oberon Nauta, Pepijn van Amersfoort

Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Rotterdam West - Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Rotterdam West

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2002    Mark Rietveld, Oberon Nauta, Pepijn van Amersfoort

Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Waterweg - Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Waterweg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2002    Mark Rietveld, Oberon Nauta, Pepijn van Amersfoort

Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Schiedam - Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District Schiedam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2002    Oberon Nauta, Mark Rietveld, Pepijn van Amersfoort

Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District De Eilanden - Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001; District De Eilanden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-04-2002    Mireille Geldorp, Hette Tulner, Bram van Dijk

Eindrapportage evaluatie project Innovatie Misdaad Analyse (IMA) - Eindrapportage evaluatie project Innovatie Misdaad Analyse (IMA)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-04-2002    Marije van Barlingen en Eva Klooster

Plan van aanpak Support - Naar een sluitende keten - Plan van aanpak

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-04-2002    Marije van Barlingen en Eva Klooster

Plan van aanpak Support - Probleemanalyse - Plan van aanpak

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-04-2002    Oberon Nauta met medewerking van Het Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek

Leefbaarheidsmonitor stadsdeel Amsterdam-Noord 2001 - Leefbaarheidsmonitor stadsdeel Amsterdam-Noord 2001

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-04-2002    Oberon Nauta, Pepijn van Amersfoort

Jeugdige verdachten in Amsterdam 1996-2000 - Jeugdige verdachten in Amsterdam 1996-2000

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2002    Bram van Dijk en Robert van Overbeeke

Veiligheidsrapportage Amsterdam 2002 - Veiligheidsrapportage Amsterdam 2002

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2002    Yvonne van Heerwaarden en Hette Tulner

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2001 Amsterdam - Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2001 Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2002    Pepijn van Amersfoort, Mark Rietveld en Oberon Nauta

Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001 District Rotterdam Zuid - Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugdcriminaliteit politie Rotterdam-Rijnmond 2001 District Rotterdam Zuid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2002    Hein Stienstra

Ontruimen!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-03-2002    Oberon Nauta

Geweld in Amsterdam - Geweld in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-03-2002    Petra Reijnhoudt, met medewerking van Paul van Soomeren

De VER-klaar om een stap verder te gaan? - De VER-klaar om een stap verder te gaan?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-03-2002    Oberon Nauta, Hette Tulner met medewerking van Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek

Leefbaarheidsmonitor ZuiderAmstel 2001 - Leefbaarheidsmonitor ZuiderAmstel 2001

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-03-2002    Jack Wever en Harm Jan Korthals Altes (DSP-groep) en Arjen van den Dool (BMA-groep)

Kwaliteitsmeter Veilig Uit - Kwaliteitsmeter Veilig Uit

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-03-2002    Tjitse Dijkema, Martin van der Gugten, Martine van Rijn met medewerking van Marga van Aalst en Bobby Perrels

Kiezen voor buurtbeheer! - Kiezen voor buurtbeheer!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-03-2002    Petra Reijnhoudt, Tobias Woldendorp, Nicole Smits, Bobby Perrels met me-dewerking van Eric Lagendijk en Martine van Rijn-Groenestein

Risicoanalyse en aanbevelingen Masterplan Zuiderpark te Rotterdam - Risicoanalyse en aanbevelingen Masterplan Zuiderpark te Rotterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2002    Petra Reijnhoudt

Gemeenten maken goede sier met halve veiligheidsrapportage - Gemeenten maken goede sier met halve veiligheidsrapportage

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-02-2002    Tobias Woldendorp, Nicole Smits

Toetsing VO en DO plannen voor de openbare ruimte van het Admiraalsplein op sociale veiligheid en leefbaarheid - Toetsing VO en DO plannen voor de openbare ruimte van het Admiraalsplein op sociale veiligheid en leefbaarheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-02-2002    Harm Jan Korthals Altes, Nicole Smits met medewerking van Tobias Woldendorp

Quickscan Plan van aanpak Admiraalsplein op aspecten van sociale veiligheid - Quickscan Plan van aanpak Admiraalsplein op aspecten van sociale veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-01-2002    Eva Klooster & Wilma Strik

Vangnetstructuur voor jeugdigen van 12 tot 23 jaar - Vangnetstructuur voor jeugdigen van 12 tot 23 jaar

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2002    Gert Jan Slump en Marije van Barlingen

(Herstel)bemiddeling – schaduw of verlichting van het srafrecht? - (Herstel)bemiddeling – schaduw of verlichting van het srafrecht?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-12-2001    M. van der Gugten en M. van Rijn-Groenestein met medewerking van G. de Poorter

Onderzoek naar gebiedsdifferentiatie en terrassenbeleid in de Amsterdamse binnenstad - Onderzoek naar gebiedsdifferentiatie en terrassenbeleid in de Amsterdamse binnenstad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-12-2001    M. van der Gugten en M. van Rijn-Groenestein met medewerking van G. de Poorter

Onderzoek naar gebiedsdifferentiatie en terrassenbeleid in de Amsterdamse binnenstad - Onderzoek naar gebiedsdifferentiatie en terrassenbeleid in de Amsterdamse binnenstad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-12-2001    Harm Jan Korthals Altes, Joost Molenaar

Veiligheidseffecten Nota Wonen. Sociale veiligheid en brandveiligheid - Veiligheidseffecten Nota Wonen. Sociale veiligheid en brandveiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-12-2001    Tobias Woldendorp, Petra Reijnhoudt met medewerking van Nic Frederiks

Veiligheidseffectrapport Gershwin - Veiligheidseffectrapport Gershwin

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-12-2001    Paul van Soomeren

Prevención de la delincuencia mediante el deseno ambiental y mediante el espacio urbano y arquitectónico - Prevención de la delincuencia mediante el deseno ambiental y mediante el espacio urbano y arquitectónico

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-12-2001    Marije van Barlingen, Mireille Geldorp, Herman Groen, Lea Grubben, Yvonne van Heerwaarden, Oberon Nauta, Gert Jan Slump met medewerking van Eva Klooster, Josée Robbers en Mirjam Roters

De waarde van het BAsisRaadsOnderzoek - De waarde van het BAsisRaadsOnderzoek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-12-2001    Sander Flight

Politiekeurmerk Veilig Wonen - vragenlijst voor politiemensen - Politiekeurmerk Veilig Wonen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-12-2001    Tjitse Dijkema, Marga van Aalst met medewerking van Yvonne van Heer-waarden

De gemeente Ridderkerk en de wijkaccommodaties - De gemeente Ridderkerk en de wijkaccommodaties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-11-2001    Carl H.D. Steinmetz PHD (STEINMETZ consultancy and training)

Crime at the workplace, Denial and solutions - Crime at the workplace, Denial and solutions

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-11-2001    BGSV Bureau voor Stedebouw (Rotterdam) met bijdragen van Remco Reijke (Remco Reijke Stedenbouw), Tobias Woldendorp (DSP), Lia Karsten (Bureau Karsten, Sociaal-Ruimtelijk Advies in samenwerking met projectbureau Multi-Culturalisatie Emancipatie)

Stedenbouwkundig Programma van Eisen - Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-11-2001    Wilma Strik met medewerking van Rento Zoutman

Lokaal accommodatiebeleid Welzijn Alphen aan den Rijn - Lokaal accommodatiebeleid Welzijn Alphen aan den Rijn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-11-2001    Mark Rietveld, Jan van Vlijmen (Concern/BDM), Mireille Geldorp met mede-werking van Eva Klooster, Gert Jan Slump, Truus Saris (SOVEE)

Programma van Eisen registratiesysteem Oudkomers, inclusief gegevensset en advies voor het registratiesysteem - Programma van Eisen registratiesysteem Oudkomers, inclusief gegevensset en advies voor het registratiesysteem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-11-2001    M. van Barlingen, Y. van Heerwaarden, G.J. Slump en M. Voster

Kwaliteit van leerstraffen - Kwaliteit van leerstraffen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-10-2001    Hette Tulner, Sander Flight

Keurmerk Veilig Wonen Kennemerland - Keurmerk Veilig Wonen Kennemerland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-10-2001    Petra Reijnhoudt, Tobias Woldendorp, Paul van Soomeren, met medewerking van Jack Wever

Een veilige binnenstad voor Enschede - Een veilige binnenstad voor Enschede

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-10-2001    Nicole Smits, Tobias Woldendorp

Veiligheidsadvies Nieuwe Poort Dordrecht - Veiligheidsadvies Nieuwe Poort Dordrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2001    P.H. Kwakkelstein, H.Groen

Zorg en Jeugd - Zorg en Jeugd

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2001    Sander Flight, Yvonne van Heerwaarden met medewerking van Mireille Geldorp, Axel van Pel en Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek

Evaluatie Cameratoezicht Amsterdam - nulmeting - Evaluatie Cameratoezicht Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-09-2001    Eric Lagendijk, Bobby Perrels

Topscore Amsterdam gewogen - Topscore Amsterdam gewogen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-09-2001    Rento Zoutman, Margôt Koekkoek

Hal 4: naar een centrum voor jongerencultuur? - Hal 4: naar een centrum voor jongerencultuur?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-09-2001    Axel van Pel met medewerking van Sander Flight

Plan van aanpak, met het oog op morgen - Plan van aanpak, met het oog op morgen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-09-2001    Marga van Aalst, Bram van Dijk, Bobby Perrels

Tweede meting evaluatie sociaal preventief supportersbeleid - Tweede meting evaluatie sociaal preventief supportersbeleid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-09-2001    Bobby Perrels, Eric Lagendijk met medewerking van Gea Schaap (DSP), Jan Boessenkool (CBM), Marijke Swank (CBM)

In of uit? - In of uit?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-09-2001    Nico de Boer en Eric Lugtmeijer

De wijkmachinerie repareren of herontwerpen: - De wijkmachinerie repareren of herontwerpen:

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2001    Eva Klooster, Georgia de Poorter

Ontwikkelingscentrum voor vrouwen in Osdorp - Ontwikkelingscentrum voor vrouwen in Osdorp

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2001    Paul van Soomeren, Carl Steinmetz

Prevention of Crime in and around High schools, The Amsterdam School Safety project, Lessons in implementation - Prevention of Crime in and around High schools, The Amsterdam School Safety project, Lessons in implementation

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-08-2001    Agnes Bürmann, Petra Reijnhoudt, Tobias Woldendorp met medewerking van Martin van der Gugten en Hein Stienstra

Veilig sporten in Dordrecht - Veilig sporten in Dordrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2001    Bram van Dijk, Hette Tulner, Mireille Geldorp

Startsituatie en voortgang van vier pilotprojecten CTC - Startsituatie en voortgang van vier pilotprojecten CTC

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-07-2001    Harm Jan Korthals Altes

Veiligheidstoets aanpak Kruitberg, stedenbouwkundig en bouwkundig - Veiligheidstoets aanpak Kruitberg, stedenbouwkundig en bouwkundig

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-07-2001    Henk Gossink, Paul van Soomeren

….dan moet het echt wel liefde zijn - ….dan moet het echt wel liefde zijn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-07-2001    Sander Flight, Anneke van Hoek, Paul van Soomeren

Veiligheid in en om school: hoofdzaken - Veiligheid in en om school: hoofdzaken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-07-2001    Jack Wever

Symposium Veiligheid Gemeente Zwijndrecht - Symposium Veiligheid Gemeente Zwijndrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-07-2001    Nelleke Hilhorst

Voortgang Empirie - Voortgang Empirie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-07-2001    Hette Tulner, Oberon Nauta, Essy van Dijk, Marije van Barlingen

Basisveiligheid - Basisveiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2001    Nelleke Hilhorst, Bram van Dijk met medewerking van Yvonne van Heerwaarden

Tussenrapportage evaluatie Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg - Tussenrapportage evaluatie Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-06-2001    Oberon Nauta, Hette Tulner, Paul van Soomeren, met medewerking van Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek

De Bijlmermonitor 2000

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-06-2001    Oberon Nauta, Hette Tulner, Paul van Soomeren, met medewerking van Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek

De Bijlmermonitor 2000 - Samenvatting Bijlmermonitor 2000

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-06-2001    Georgia de Poorter, Rento Zoutman

Adviescommissies beeldende kunst nader bekeken - Adviescommissies beeldende kunst nader bekeken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-06-2001    Julia Mölck, Petra Reijnhoudt, Paul van Soomeren met medewerking van Nicole Smits

Evaluatie Convenant Veilig in School - Evaluatie Convenant Veilig in School

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2001    Han Bruinink en Miek Smilde (tekstschrijfbureau Polemiek)

Aanpak geweld op straat - Aanpak geweld op straat

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2001    Tobias Woldendorp (DSP), Trudie Timmerman (MCE), met medewerking van Gert Jan Slump (DSP)

Kids & Space: jongeren uit het Poldergebied denken en werken mee aan een Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2001    Herman Groen, Margôt Koekkoek, Gert Jan Slump

Sociale wederopbouw na de vuurwerkramp - Sociale wederopbouw na de vuurwerkramp

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2001    Rento Zoutman, Bram Ladage, Peter Roggeband, Rafel Oskamp

Van Kloostertuin tot Cultuurplein - Van Kloostertuin tot Cultuurplein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2001    Nicole Smits, Harm Jan Korthals Altes (DSP-groep), Van Os en Partners, met medewerking van Eysink Smeets & Etman BV en Nationaal Centrum voor Preventie

Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentra, Veilig winkelen en werken in een winkelcentrum, Handboek Bestaande Bouw (Deel A t/m E) - Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentra, Veilig winkelen en werken in een winkelcentrum, Handboek Bestaande Bouw (Deel A t/m E)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2001    Gert Jan Slump

Preventie in de kinderschoenen, evaluatie van de Stop – reactie in het experimentele jaar - Preventie in de kinderschoenen, evaluatie van de Stop – reactie in het experimentele jaar

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2001    Paul Dijvestijn e.a.

Handboek lokaal jeugsportbeleid - Handboek lokaal jeugsportbeleid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2001    Carl Steinmetz, Paul van Soomeren en W. Ruijsendaal

Handboek veilig in en om school in Amsterdam - Handboek veilig in en om school in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-05-2001    Gemeente Apeldoorn, Politie Apeldoorn, Brandweer Apeldoorn, DSP-groep (Harm Jan Korthals Altes en Nicole Smits)

Veiligheidshandleiding openbare ruimte Apeldoorn - Veiligheidshandleiding openbare ruimte Apeldoorn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-05-2001    H.J. Korthals Altes, A. Bürmann

Advies doorstart werkgroepbeheer leerpark Dordrecht - Advies doorstart werkgroepbeheer leerpark Dordrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-05-2001    Pepijn van Amersfoort, Marije van Barlingen, Yvonne van Heerwaarden, Anneke van Hoek, Gert Jan Slump. In samenwerking met Legal Accountabili-ty, Elly van Wenum- Kroon, Nancy Schoof, Henriette Gelinck

Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase - Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2001    Tobias Woldendorp, Rento Zoutman, met medewerking van Jelle de Boer

De Hallen 2001 - De Hallen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-04-2001    Pepijn van Amersfoort, Yvonne van Heerwaarden, Marije van Barlingen

Conferentie Huiselijk Geweld - Conferentie Huiselijk Geweld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-04-2001    Mark Rietveld, Yvonne van Heerwaarden, Gert Jan Slump

Opleidingsbehoeften hulpverleners na seksueel misbruik - Opleidingsbehoeften hulpverleners na seksueel misbruik

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-04-2001    Georgia de Poorter en Maarten Voster

'Met rode oortjes' - 'Met rode oortjes'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2001    Tjitse Dijkema, Georgia de Poorter, met medewerking van Martin van der Gugten

Evaluatie buurtbeheer in Heemskerk - Evaluatie buurtbeheer in Heemskerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2001    Tjitse Dijkema, Georgia de Poorter, met medewerking van Martin van der Gugten

Bijlagen bij Evaluatie buurtbeheer in Heemskerk - Bijlagen bij Evaluatie buurtbeheer in Heemskerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2001    Sander Flight

Beleidsprogramma aanpak agressie en geweld Amsterdam 2000 - Beleidsprogramma aanpak agressie en geweld Amsterdam 2000

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2001    Harm Jan Korthals Altes, Nicole Smits, met medewerking van Gemeente Apeldoorn, Dienst Veiligheid Recht & Burgerzaken; Politie district Apel-doorn, regio noord-oost Gelderland; Brandweer, gemeente Apeldoorn; GGD, regio Stedendriehoek

Veiligheids Effect Rapportage Omnisportcentrum Apeldoorn - Veiligheids Effect Rapportage Omnisportcentrum Apeldoorn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2001    A.Bürmann, K. de Groot in samenwerking met B. van Dijk, N. Hilhorst

Jeugdbeleid in Nederland - Jeugdbeleid in Nederland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-03-2001    Axel van Pel

Oud– West, Thuis Best - Oud– West, Thuis Best

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-03-2001    Herman Groen, Frits ter Bruggen, Paul van Soomeren

Organisatie Welzijnsfuncties Oost/Watergraafsmeer - Organisatie Welzijnsfuncties Oost/Watergraafsmeer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-03-2001    Axel van Pel met medewerking van Sander Flight

Met het oog op morgen - Scenario's voor een intergraal toezichtmodel - Met het oog op morgen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-03-2001    Tjitse Dijkema, Martine Groenestein

Buurtcentra in Lelystad - Buurtcentra in Lelystad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-03-2001    Gert-Jan Slump, Pepijn van Amersfoort. Met medewerking van Henriëte Gelinck (Legal Accountability), Nancy Schoof (Legal Accountability)

BOR weet RAAD - BOR weet RAAD

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-03-2001    Mark Rietveld

Inventarisatie incidenten SHOPwacht Amsterdam - Inventarisatie incidenten SHOPwacht Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2001    Tobias Woldendorp

De sprong over de ringweg - De sprong over de ringweg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-02-2001    Bram van Dijk, Agnes Bürmann

Jeugdbeleid in beeld - Jeugdbeleid in beeld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-02-2001    Hein Stienstra

Onderzoek veiligheid 'Junior College West' Schipluidenlaan 12 te Amsterdam - Onderzoek veiligheid 'Junior College West' Schipluidenlaan 12 te Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-02-2001    E.H.M. van Dijk en P.M. de Savornin Lohman

Externe evaluatie Stichting tegen Vrouwenhandel - Externe evaluatie Stichting tegen Vrouwenhandel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2001    Drs. A.A. van Pel

`Is er nog toekomst voor het veiligheidszorgbestel?' - `Is er nog toekomst voor het veiligheidszorgbestel?'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-01-2001    Bert Diependaal, Peter Kwakkelstein.

Kadernota Jongerenparticipatie Zwijndrecht - Kadernota Jongerenparticipatie Zwijndrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-01-2001    Gert Jan Slump, Essy van Dijk, Eva Klooster, Mark Rietveld

Bijlagenboek behorend bij evaluatie STOP-reactie - Bijlagenboek behorend bij evaluatie STOP-reactie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-01-2001    Herman Groen, Margôt Koekkoek, Gert Jan Slump

Sociale wederopbouw na de vuurwerkramp - Sociale wederopbouw na de vuurwerkramp

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-01-2001    Rento Zoutman, Hans van Helden

Actieplan Cultuurbereik, ondersteuning, deskundigheidsbevordering en communicatie - Actieplan Cultuurbereik, ondersteuning, deskundigheidsbevordering en communicatie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-12-2000    Harm Jan Korthals Altes, Nicole Smits

Tweede advies wijkcentrum De Clomp, Zeist: stedenbouwkundige verkenning - Tweede advies wijkcentrum De Clomp, Zeist: stedenbouwkundige verkenning

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-12-2000    Tobias Woldendorp, Rob van der Bijl, Harm Jan Korthals Altes

Quick scan Sociale Veiligheid Mahler 4 - Quick scan Sociale Veiligheid Mahler 4

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-2000    Cora van Zwam, Harm Jan Korthals Altes, Nicole Smits, Armando Jongejan

Toelichting op het eisenpakket Politiekeurmerk Veilig Wonen - Toelichting op het eisenpakket Politiekeurmerk Veilig Wonen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-11-2000    Tobias Woldendorp, Rob van der Bijl

Quick scan veiligheidsadviezen Masterplan Alphen aan den Rijn - Quick scan veiligheidsadviezen Masterplan Alphen aan den Rijn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-11-2000    Tobias Woldendorp, Rob van der Bijl

Quick scan veiligheidsadviezen Masterplan Alphen aan den Rijn - Quick scan veiligheidsadviezen Masterplan Alphen aan den Rijn

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-11-2000    Harm Jan Korthals Altes, Nicole Smits

Eerste advies veiligheidsaanpak wijkcentrum De Clomp Zeist: bestaande situatie - Eerste advies veiligheidsaanpak wijkcentrum De Clomp Zeist: bestaande situatie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-11-2000    Marije van Barlingen, Eva Klooster en Pepijn van Amersfoort

Aanpak en positionering van jeugdzaken bij het Openbaar Ministerie - Aanpak en positionering van jeugdzaken bij het Openbaar Ministerie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-11-2000    Tobias Woldendorp, Nicole Smits

Quick Scan Sociale Veiligheid - Quick Scan Sociale Veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-11-2000    Tobias Woldendorp

Aspecten Sociale Veiligheid Stedenbouwkundig Plan Damaststraat e.o. Haarlem - Aspecten Sociale Veiligheid Stedenbouwkundig Plan Damaststraat e.o. Haarlem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2000    Berenschot, Utrecht; Van Dijk, van Soomeren en Partners, Amsterdam

Veiligheidseffectrapportage - Veiligheidseffectrapportage

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2000    Tobias Woldendorp, Michael Defuster'

`Märchenhaft Magazinumbau in Amsterdam' - `Märchenhaft Magazinumbau in Amsterdam'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-2000    Paul van Soomeren

Crime prevention solutions for Europe: Designing Out Crime - Crime prevention solutions for Europe: Designing Out Crime

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-10-2000    Harm Jan Korthals Altes en Axel van Pel

Een veilig stadscentrum? Het kan in Almere! - Een veilig stadscentrum? Het kan in Almere!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-10-2000    Rento Zoutman en Bram van Dijk

Publieksonderzoek actuele muziek Rotterdam - Publieksonderzoek actuele muziek Rotterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2000    Rento Zoutman en Lea Grubben

Landelijke monitoring zorgprogrammering - Landelijke monitoring zorgprogrammering

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2000    Van Dijk, Van Soomeren en Partners en Eysink Smeets en Etman

Handreiking Cameratoezicht - Handreiking Cameratoezicht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2000    Mark Rietveld, Nelleke Hilhorst, Bram van Dijk

Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen - Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2000    Rob van der Bijl, Jelle de Boer, John Nederend, Tobias Woldendorp

Quick Scan Hergebruik Andreasterrein - Quick Scan Hergebruik Andreasterrein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2000    Hin Oey (Hoofdred.)

Virtual Reality voor een veilige realiteit - Virtual Reality voor een veilige realiteit

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2000    Nicole Smits

`De voordelen en valkuilen van Virtual Reality' - `De voordelen en valkuilen van Virtual Reality'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-2000    J.E. Bruinink, M.Van der Gugten (eindredactie), E.P. Lagendijk, B. Perrels, G.A. Schaap, in samenwerking met NOC*NSF – Instituut voor Sportaccom-modaties

Privatisering van sportaccommodaties: gevolgd en gevolgen - Privatisering van sportaccommodaties: gevolgd en gevolgen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-09-2000    Harm Jan Korthals Altes

Toets en Advies Sociale Veiligheid Stedenbouwkundige Studie Leerpark Dordrecht - Toets en Advies Sociale Veiligheid Stedenbouwkundige Studie Leerpark Dordrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-09-2000    Rob van der Bijl, Tobias Woldendorp met medewerking van Nicole Smits

Toetsing Stedenbouwkundig Programma van Eisen Stationseiland op sociale veiligheid - Toetsing Stedenbouwkundig Programma van Eisen Stationseiland op sociale veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-09-2000    Gea Schaap, Marga van Aalst, Mirjam Roters en Karin Snoep

Databank Deskundige Vrouwen in de Sport. - Databank Deskundige Vrouwen in de Sport.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-09-2000    Tobias Woldendorp en Jelle de Boer

Veiligheidscenario's en globale kostenraming Kobelaan/Grote Beer te Rotterdam Alexanderpolder - Veiligheidscenario's en globale kostenraming Kobelaan/Grote Beer te Rotterdam Alexanderpolder

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2000    Agnes van Burik, Lea Grubben

Zorgprogrammering in de praktijk - Zorgprogrammering in de praktijk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-2000    Bram van Dijk

Voor- en Vroegschoolse Educatie en Opvang in Nederland - Voor- en Vroegschoolse Educatie en Opvang in Nederland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-08-2000    Harm Jan Korthals Altes en Nicole Smits

Startnotitie VER Omnisportcentrum - Startnotitie VER Omnisportcentrum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-08-2000    Peter Kwakkelstein en Georgia de Poorter

Digitale Trapvelden in Amersfoort - Digitale Trapvelden in Amersfoort

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2000    DSP-groep en Eurosupport

Evaluatie pilotproject Fancoördinatoren en fanambassades EK 2000

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2000    Harm Jan Korthals Altes en Anneke van Hoek

Woninginbraak-module probleemgericht werken, een hulpmiddel voor portefeuillehouders - Woninginbraak-module probleemgericht werken, een hulpmiddel voor portefeuillehouders

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2000    Anneke van Hoek, Axel van Pel, Wout Ritzema, Raoul Schildmeijer en Vina Wijkhuijs

Focus op veiligheid. Lessen en ervaringen van negen Nederlandse gemeenten. - Focus op veiligheid. Lessen en ervaringen van negen Nederlandse gemeenten.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-2000    Tobias Woldendorp, Hein Stienstra

Veiligheidsadviezen nieuw te bouwen openbare basisschool `De Tweemaster' te Lisse - Veiligheidsadviezen nieuw te bouwen openbare basisschool `De Tweemaster' te Lisse

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-07-2000    Marije van Barlingen, Gert Jan Slump en Hette Tulner

Tussenevaluatie Herstelbemiddeling - Tussenevaluatie Herstelbemiddeling

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-07-2000    H. Westerhoff (Projectcoördinator, gemeente Amsterdam), A. Daane (Dienst Welzijn Amsterdam), H. Horlings (Ministerie van Defensie), K.Loef (Onderzoeksbureau DSP Amsterdam)

Evaluatie project De Uitdaging III - Evaluatie project De Uitdaging III

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-07-2000    Christian Bröer, Bram van Dijk, Peter Kwakkelstein en Petra Reijnhoudt

Kunst na school - Kunst na school

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-07-2000    Hette Tulner en Kees Loef

Jeugdige daders in Nederland - Jeugdige daders in Nederland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-2000    Agnes van Burik

Evaluatie veldprojecten zorgprogrammering - Evaluatie veldprojecten zorgprogrammering

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
20-06-2000    Tobias Woldendorp

Bundeling adviezen naar aanleiding van een aantal schouwen voor buurten in de westelijke tuinsteden (Parkstad) - Bundeling adviezen naar aanleiding van een aantal schouwen voor buurten in de westelijke tuinsteden (Parkstad)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-06-2000    Gea Schaap en Martin van der Gugten

Kennis ontwikkelt - Kennis ontwikkelt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2000    Paul van Soomeren, Margôt Koekoek, Myrte van der Gugten, Marcel Boogers, Sandra Kensen en Pieter Tops

De Amsterdamse leefbaarheidsaanpak gewogen - De Amsterdamse leefbaarheidsaanpak gewogen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-2000    A.E. van Burik

Evaluatie Veldprojecten Zorgprogrammering Jeugdzorg - Evaluatie Veldprojecten Zorgprogrammering Jeugdzorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-05-2000    Harm Jan Korthals Altes en Nicole Smits

Nulmeting Sociale Veiligheid Stationseiland Amsterdam - Nulmeting Sociale Veiligheid Stationseiland Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-05-2000    H.J. Korthals Altes en N. Smits

Qiuck Scan Sociale Veiligheid Dongezone Tilburg - Qiuck Scan Sociale Veiligheid Dongezone Tilburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-05-2000    Lea Grubben en Nelleke Hilhorst

Trajectbegeleiding jeugdigen met problemen in de Duin- en Bollenstreek - Trajectbegeleiding jeugdigen met problemen in de Duin- en Bollenstreek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-05-2000    Pepijn van Amersfoort, Anneke van Hoek in samenwerking met Legal Ac-countability: Henriëtte Gelinck en Nancy Schoof

Doorlooptijden in de jeugdstrafrechtsketen - Doorlooptijden in de jeugdstrafrechtsketen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2000    T. Woldendorp

Wo sich Kalter Kries und Krieg der sterne die hände reichen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2000    E. Lagendijk

Buiten kansen voor sport - Buiten kansen voor sport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-2000    Agnes van Burik en Yvonne Scherf

De methodiek Trajectbegeleiding Asielzoekers binnen het COA - De methodiek Trajectbegeleiding Asielzoekers binnen het COA

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-04-2000    Hein Stienstra en Tobias Woldendorp

Beoordeling bibliotheek te Lisse - Beoordeling bibliotheek te Lisse

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-04-2000    Mireille Geldorp, Nelleke Hilhorst, Eva Klooster en Robert van Overbeeke

Evaluatie JPT Dordrecht - Evaluatie JPT Dordrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2000    Hette Tulner

Leefbaarheidsmonitor Zuideramstel 1999 - Leefbaarheidsmonitor Zuideramstel 1999

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-2000    A.G. van Dijk, A.A. van Pel en H. Tulner

Veiligheidsrapportage Amsterdam 2000 - Veiligheidsrapportage Amsterdam 2000

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-03-2000    Eva Klooster en Agnes van Burik

Ouders van pleegkinderen gehoord - Ouders van pleegkinderen gehoord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-03-2000    Georgia de Poorter en Gert Jan Slump

Justitie in de Buurt - Justitie in de Buurt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
13-03-2000    Henriëtte Gelinck, Herman Groen en Anneke van Hoek

Samenvatting Instroom-analyse Raad voor de Kinderbescherming - Samenvatting Instroom-analyse Raad voor de Kinderbescherming

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-03-2000    Peter Kwakkelstein

De Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Naarden (SCAN) - De Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Naarden (SCAN)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2000    Bram van Dijk en Nelleke Hilhorst

Evaluatie Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg. meso-/macro-niveau - Evaluatie Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg. meso-/macro-niveau

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2000    Gert Jan Slump, Peter Kwakkelstein en Nelleke Hilhorst

Onderzoek jeugdbeleid Naarden - Onderzoek jeugdbeleid Naarden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2000    Marije van Barlingen

Huiselijk geweld.. ook in Amsterdam - Huiselijk geweld.. ook in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2000    Tobias Woldendorp

'Geen regionalisering zonder globalisering' - 'Geen regionalisering zonder globalisering'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2000    Hette Tulner

Leefbaarheidsmonitor 1999 Amsterdam - Leefbaarheidsmonitor 1999 Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-2000    Paul van Soomeren (DSP), Bart Lammers en Marleen van der Mast

Programma van eisen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-02-2000    Peter Kwakkelstein en Gert Jan Slump

Eindnotitie Project Jeugdbeleid Heemskerk - Eindnotitie Project Jeugdbeleid Heemskerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-02-2000    Tobias Woldendorp en Harm Jan Korthals Altes

Advies sociale veiligheid fietstunnel V-poldertype te Zaamslag - Advies sociale veiligheid fietstunnel V-poldertype te Zaamslag

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-02-2000    Georgia de Poorter en Martin van der Gugten

Wetgeving en vervoermanagement - Wetgeving en vervoermanagement

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-2000    Marije van Barlingen en Bram van Dijk

Jeugdparticipatie in en door sport - Jeugdparticipatie in en door sport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-01-2000    Kees Loef en Frank Postma

Verkeersgeweld in Amsterdam, feiten en achtergronden - Verkeersgeweld in Amsterdam, feiten en achtergronden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-01-2000   

Amsterdamse sport in cijfers: 1999 - Amsterdamse sport in cijfers: 1999

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-01-2000    Melita Mertens

Interne evaluatie Stichting tegen Vrouwenhandel - Interne evaluatie Stichting tegen Vrouwenhandel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2000    Marije van Barlingen en Anneke van Hoek

Algemene Module probleemgericht werken, een hulpmiddel voor portefeuillehouders - Algemene Module probleemgericht werken, een hulpmiddel voor portefeuillehouders

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2000    Anneke van Hoek en Paul van Soomeren

Wijkgericht werken binnen een probleemgerichte aanpak....kan dat? - Wijkgericht werken binnen een probleemgerichte aanpak....kan dat?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2000    Marije van Barlingen, Essy van Dijk en Anneke van Hoek

Jeugd-module probleemgericht werken, een hulpmiddel voor portefeuillehouders - Jeugd-module probleemgericht werken, een hulpmiddel voor portefeuillehouders

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2000    Marije van Barlingen en Anneke van Hoek

Verkeers-module probleemgericht werken, een hulpmiddel voor portefuillehouders - Verkeers-module probleemgericht werken, een hulpmiddel voor portefuillehouders

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2000    Gert Jan Slump, Essy van Dijk, Eva Klooster, Mark Rietveld

Stop-reactie - Stop-reactie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-2000    Hette Tulner

Secundaire analyse herhaald slachtofferschap woninginbraak Enschede - Secundaire analyse herhaald slachtofferschap woninginbraak Enschede

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-12-1999    Tjitse Dijkema en Georgia de Poorter

Wijkbeheer in Woerden: van experimenteel naar structureel - Wijkbeheer in Woerden: van experimenteel naar structureel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-12-1999    Mireille Geldorp, Julia Mölck en Kees Loef

Informatie en kennisoverdracht rond geweld op straat. - Informatie en kennisoverdracht rond geweld op straat.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-12-1999    R.A.J. van der Bijl

Bouwkundig Advies (inrichting en beheer) Bureau Rechtshulp Amsterdam, Vestiging West - Bouwkundig Advies (inrichting en beheer) Bureau Rechtshulp Amsterdam, Vestiging West

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1999    P.M. de Savornin Lohman

Handboek Lokaal prostitutiebeleid - Handboek Lokaal prostitutiebeleid deel 1

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1999    P.M. de Savornin Lohman

Handboek Lokaal prostitutiebeleid - Handboek Lokaal Prostitutiebeleid deel 2

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1999    P.M. de Savornin Lohman

Handboek Lokaal prostitutiebeleid - Handboek Lokaal Prostitutiebeleid deel 3

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1999    P.M. de Savornin Lohman

Handboek Lokaal prostitutiebeleid - Handboek Lokaal Prostitutiebeleid deel 4

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1999    Hette Tulner

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Haarlem 1996. Politieregio Zaanstreek-Waterland - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Haarlem 1996. Politieregio Zaanstreek-Waterland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1999    Robert van Overbeeke en Georgia de Poorter

Eerste monitoring convenant Wijkveiligheid Utrecht-Overvecht - Eerste monitoring convenant Wijkveiligheid Utrecht-Overvecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1999    Rob van der Bijl en Tobias Woldendorp

Quick scan varianten busstation op Stationseiland Amsterdam CS - Quick scan varianten busstation op Stationseiland Amsterdam CS

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1999    Harm Jan Korthals Altes, Julia Mölck

Eindrapportage Intelligente verlichting - Eindrapportage Intelligente verlichting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-11-1999    Martin van der Gugten, Herman Groen en Tobias Woldendorp

Eenheid in verscheidenheid. Rapportage en advies inzake buurtbeheer in stadsdeel Oud-Zuid - Eenheid in verscheidenheid. Rapportage en advies inzake buurtbeheer in stadsdeel Oud-Zuid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-11-1999    A.G. van Dijk en A.J. van Os

Eindrapportage Monitor Winkelcriminaliteit - Eindrapportage Monitor Winkelcriminaliteit

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-11-1999   

Evaluatie Wapenontmoedigingsbeleid Amsterdam - Evaluatie Wapenontmoedigingsbeleid Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1999    Agnes van Burik en Eva Klooster

Rondkomen in Amersfoort Een onderzoek naar armoede en ondersteuning van minima in Amersfoort. - Rondkomen in Amersfoort Een onderzoek naar armoede en ondersteuning van minima in Amersfoort.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1999   

Verslag themadag Veilige Vindplaatsen d.d. 30 september 1999 - Verslag themadag Veilige Vindplaatsen d.d. 30 september 1999

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-10-1999    Aart Daane, Henk Westerhoff en Kees Loef

Evaluatie project Uitdaging - Evaluatie project Uitdaging

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-10-1999    Tobias Woldendorp

Toets plannen omgeving Amstelstation op aspecten van sociale veiligheid - Toets plannen omgeving Amstelstation op aspecten van sociale veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-10-1999    Tjitse Dijkema en Martin van der Gugten

Wijkontwikkelingsplannen Gouda-Oost en Korte Akkeren. Deel A: Plan van Aanpak. Deel B: Intentie-overeenkomst - Wijkontwikkelingsplannen Gouda-Oost en Korte Akkeren. Deel A: Plan van Aanpak. Deel B: Intentie-overeenkomst

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-10-1999    Tobias Woldendorp en Harm Jan Korthals Altes met medewerking van Julia Mölck, Rob v.d. Bijl

Bundeling adviezen sociale veiligheid voor de IJtram aan Ontwerpers op de werkvloer. Winter 1998 - zomer 1999 - Bundeling adviezen sociale veiligheid voor de IJtram aan Ontwerpers op de werkvloer. Winter 1998 - zomer 1999

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-10-1999    Tobias Woldendorp met medewerking van Rob v.d. Bijl

Pre advies ontwerp-ontwikkeling Bos en Lommerplein e.o. - Pre advies ontwerp-ontwikkeling Bos en Lommerplein e.o.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-09-1999    Agnes van Burik

Zorgprogrammering in de praktijk. Eerste rapportage 'monitoring veldprojecten jeugdzorg' - Zorgprogrammering in de praktijk. Eerste rapportage 'monitoring veldprojecten jeugdzorg'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-09-1999    J. Mölck en R. van der Bijl met medewerking van H. Stienstra

Advies sociale veiligheid in het schoolgebouw. Voor de schoolgebouwen van de ASKO Radioweg, de ASKO-vestiging Linnaeushof en de MAVO Middenmeer - Advies sociale veiligheid in het schoolgebouw. Voor de schoolgebouwen van de ASKO Radioweg, de ASKO-vestiging Linnaeushof en de MAVO Middenmeer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1999    Kees Loef

Discussienota Publiek Geweld - Discussienota Publiek Geweld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1999    M. Geldrop, A. van Hoek, H.J. Korthals-Altes, M. van Maanen en G.J. Slump

Zelfredzaamheid in slachtoffersituaties - Zelfredzaamheid in slachtoffersituaties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1999   

De andere kant van jeugdparticipatie - De andere kant van jeugdparticipatie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-08-1999    Mireille Geldorp en Bram van Dijk

Hink, stap, sprong. Tussentijdse evaluatie van het project Innovatie Misdaad Analyse (IMA) - Hink, stap, sprong. Tussentijdse evaluatie van het project Innovatie Misdaad Analyse (IMA)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1999    Eva Klooster

`Ze moeten ook aan je familie denken' - `Ze moeten ook aan je familie denken'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1999    Agnes van Burik, Han Bruinink en Eva Klooster

Evaluatie Team Bijzondere Huishoudens - Evaluatie Team Bijzondere Huishoudens

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1999    E.M.Klooster, A.J.E. van Hoek en C.A. van het Hoff.

Allochtonen en strafbeleving Een onderzoek naar de strafbeleving van Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongens - Allochtonen en strafbeleving Een onderzoek naar de strafbeleving van Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongens

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-07-1999    P.H. Kwakkelstein met medewerking van Gert-Jan Slump en Marieke van Maanen

Kansen voor Jeugdigen. Kansen voor - Kansen voor Jeugdigen. Kansen voor

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-1999    P.H. Kwakkelstein en H. Groen

Ketens van Zorg. Ontketenen van Beleid. Evaluatie van het Convenant - Ketens van Zorg. Ontketenen van Beleid. Evaluatie van het Convenant

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-1999    Cor van 't Hoff

Uitwerking CRIEM. Kanaleneiland - Uitwerking CRIEM. Kanaleneiland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-06-1999    Kees Loef met medewerking van Mireille Geldorp en Essy van Dijk

Aanpak Agressie en Geweld Amsterdam - Aanpak Agressie en Geweld Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-06-1999    Tobias Woldendorp met medewerking van Rob van der Bijl, Harm Jan Korthals Altes en Julia Mölck

Regiopolitie Noord-Holland Noord - Regiopolitie Noord-Holland Noord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-06-1999    Tobias Woldendorp en Julia Mölck met mdewerking van Essy van Dijk en Harm Jan Korthals Altes

Advies mogelijke overplaatsing onderbouw Montessorischool DML Hygiëaplein naar Unilocatie Pieter de Hoochstraat - Advies mogelijke overplaatsing onderbouw Montessorischool DML Hygiëaplein naar Unilocatie Pieter de Hoochstraat

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-06-1999    Marije van Barlingen, Cor van 't Hoff en Hette Tulner

Intern klantonderzoek divisie executieve ondersteuning regiopolitie Noord-Holland Noord - Intern klantonderzoek divisie executieve ondersteuning regiopolitie Noord-Holland Noord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1999    Tobias Woldendorp

Leven in een woon werk warande. Studie 'Wonen in de Stad' - Leven in een woon werk warande. Studie 'Wonen in de Stad'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1999   

Veilig in School in Amsterdam Oost: de stand van zaken. - Veilig in School in Amsterdam Oost: de stand van zaken.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-05-1999    Agnes van Burik, Lea Grubben, Nelleke Hilhorst

Profielschets veldprojecten zorgprogrammering jeugdzorg. Een beschrijving van de startsituatie. - Profielschets veldprojecten zorgprogrammering jeugdzorg. Een beschrijving van de startsituatie.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-05-1999    Marije van Barlingen en Cor van 't Hoff

Jeugd en Veiligheid in de stad Utrecht. Voortgangsrapportage 1998 - Jeugd en Veiligheid in de stad Utrecht. Voortgangsrapportage 1998

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1999    Melanie Maatman, Georgia de Poorter en Martin van der Gugten

Meer beats per minute (BPM) in het vrijwilligerswerk? Achtergrondstudie over jongeren en vrijwilligerswerk - Meer beats per minute (BPM) in het vrijwilligerswerk? Achtergrondstudie over jongeren en vrijwilligerswerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1999    Melanie Maatman, Georgia de Poorter en Martin van der Gugten

Meer beats per minute (BPM) in het vrijwilligerswerk? Achtergrondstudie over jongeren en vrijwilligerswerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1999    Anneke van Hoek

Publiek-private samenwerking in de integrale veiligheidszorg - Publiek-private samenwerking in de integrale veiligheidszorg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1999    Nelleke Hilhorst, Lea Grubben en Marieke van Maanen

Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland, Nijmegen - Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland, Nijmegen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1999    Marije Wegman, Pepijn van Amersfoort en Hette Tulner

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Groningen 1996 - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Groningen 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1999   

Jeugdcriminaliteit Amsterdam. Metingen 1996 & 1977 t.b.v. beleid Jeugd & Veiligheid - Jeugdcriminaliteit Amsterdam. Metingen 1996 & 1977 t.b.v. beleid Jeugd & Veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1999    M. van der Gugten e.a.

Wijkontwikkelingsplan LN-2010: Leiden-Noord op weg naar 2010 - Wijkontwikkelingsplan LN-2010: Leiden-Noord op weg naar 2010

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-04-1999    Julia Mölck met medewerking van Harm Jan Korthals Altes en Tobias Woldendorp

Veiligheid schoolomgeving en -routes. Regio Oost. Uitkomst van de taakgroep 'Veilige School en omgeving' - Veiligheid schoolomgeving en -routes. Regio Oost. Uitkomst van de taakgroep 'Veilige School en omgeving'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-04-1999    Tobias Woldendorp met medewerking van Harm Jan Korthals Altes en Julia Mölck

Veiligheid van schoolomgeving en -routes. Regio West. Uitkomst van de taakgroep 'Veilige School en omgeving' - Veiligheid van schoolomgeving en -routes. Regio West. Uitkomst van de taakgroep 'Veilige School en omgeving'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-04-1999    Han Bruinink, Martin van der Gugten en Georgia de Poorter

Groeidiamantjes in de sport. Quick scan van kansrijke startprojecten voor NOC*NSF in het kader van de ontwikkelingsprogramma's SPIN en PRinS - Groeidiamantjes in de sport. Quick scan van kansrijke startprojecten voor NOC*NSF in het kader van de ontwikkelingsprogramma's SPIN en PRinS

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-04-1999    Georgia de Poorter en Eric Lagendijk

Wijken leggen de link met duurzaamheid - Wijken leggen de link met duurzaamheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-04-1999    Tjitse Dijkema en Melanie Maatman

Wijkbeheer in Sneek: verleden, heden en vooral: de toekomst - Wijkbeheer in Sneek: verleden, heden en vooral: de toekomst

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-04-1999    Robert van Overbeeke

Cameragebruik als opsporingsmiddel bij herhaald slachtofferschap van woninginbraak - Cameragebruik als opsporingsmiddel bij herhaald slachtofferschap van woninginbraak

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1999    Essy van Dijk en Cor van 't Hoff met medewerking van Julia Mölck en Agnes van Burik

Evaluatie Beleid Jeugd en Veiligheid Amsterdam 1995 tot en met 1998 - Evaluatie Beleid Jeugd en Veiligheid Amsterdam 1995 tot en met 1998

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1999    Leefbaarheid en wonen. De IVH in dialoog met gemeenten en corporaties

Leefbaarheid en wonen. De IVH in dialoog met gemeenten en corporaties - Leefbaarheid en wonen. De IVH in dialoog met gemeenten en corporaties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1999    Hette Tulner, Paul van Soomeren, Jessica Greven en Jeroen Slot

De Bijlmer monitor 1998 - De Bijlmer monitor 1998

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1999    Bram van Dijk en Yvonne Scherf

Geregistreerd partnerschap in Nederland. Een verkennend onderzoek.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1999    Bram van Dijk en Yvonne Scherf

Geregistreerd partnerschap in Nederland. Een verkennend onderzoek. - Geregistreerd partnerschap in Nederland. Een verkennend onderzoek.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1999    Bram van Dijk en Yvonne Scherf

Geregistreerd partnerschap in Nederland. Een verkennend onderzoek.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1999    Essy van Dijk

Veiligheid op scholen in Amsterdam-Zuid - Veiligheid op scholen in Amsterdam-Zuid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1999    Rob van der Bijl, Harm Jan Korthals Altes, Julia Mölck, Paul van Soomeren en Tobias Woldendorp

Sociaal Veilig ontwerpen - Sociaal Veilig ontwerpen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1999    Essy van Dijk met medewerking van Pepijn van Amersfoort

Veiligheid op scholen in Amsterdam-Zuid, Rapport voor intern gebruik - Veiligheid op scholen in Amsterdam-Zuid, Rapport voor intern gebruik

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1999    Essy van Dijk en Cor van 't Hoff met medewerking van Julia Mölck en Agnes van Burik

Evaluatie Beleid Jeugd en Veiligheid Amsterdam 1995 tot en met 1998

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1999    Essy van Dijk en Cor van 't Hoff met medewerking van Julia Mölck en Agnes van Burik

Evaluatie Beleid Jeugd en Veiligheid Amsterdam 1995 tot en met 1998 - Bijlagen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-03-1999    Marije van Barlingen met medewerking van Carolien Bongers, Bram van Dijk, Sjak Rutten en Jaap Woldendorp

Consultatietraject OLPJ - eindverslag - Consultatietraject OLPJ - eindverslag

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1999    Kees Loef

Actieplan Veiligheid Districten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1999    Kees Loef

Actieplan Veiligheid Districten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1999    Kees Loef

Actieplan Veiligheid Districten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1999    Kees Loef

Actieplan Veiligheid Districten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1999    Kees Loef

Actieplan Veiligheid Districten - Actieplan Veiligheid Districten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1999    Kees Loef

Actieplan Veiligheid Districten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-02-1999    Van Dijk, Van Soomeren en Partners

Veiligheid Effect Rapportage. Een gebruiksaanwijzing voor de besluitvorming bij ruimtelijke ordening en infrastructuur - Veiligheid Effect Rapportage. Een gebruiksaanwijzing voor de besluitvorming bij ruimtelijke ordening en infrastructuur

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-02-1999    Tobias Woldendorp en Harm Jan Korthals Altes met medewerking van Julia Mölck

Omgeving Jan van Galenbad, Amsterdam Toets en advies vier planvarianten voor sociale veiligheid Eindrapport - Omgeving Jan van Galenbad, Amsterdam Toets en advies vier planvarianten voor sociale veiligheid Eindrapport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-02-1999    Tobias Woldendorp

Toetsing Planvarianten Overtoom op Sociale Veiligheid - Toetsing Planvarianten Overtoom op Sociale Veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-1999    Han Bruinink, M. van der Gugten en E. Lagendijk

Privatisering sportscommodaties, gevolgd en gevolgen. Vier sportparken en vier sporthallen aan de privatiseringsmonitor - Privatisering sportscommodaties, gevolgd en gevolgen. Vier sportparken en vier sporthallen aan de privatiseringsmonitor

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-01-1999    Nelleke Hilhorst en Lea Grubben

Verslag haalbaarheidsonderzoek Project Nieuwe Perspectieven in Gorinchem en omgeving - Verslag haalbaarheidsonderzoek Project Nieuwe Perspectieven in Gorinchem en omgeving

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    August W. Dragt, Anneke van Hoek, Paul van Soomeren en Carl H.D. Steinmetz met medewerking van Pauline de Savornin Lohman, Hein Stienstra en Tobias Woldendorp

Handleiding Preventie van agressie en geweld op de werkplek - Handleiding Preventie van agressie en geweld op de werkplek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    Anneke van Hoek en Carl H.D. Steinmetz. Met medewerking van Judith Huber-Steinmetz, Nathalie Poll en Paul van Soomeren

Handleiding Opvang van werknemers na agressie en geweld op de werkplek - Handleiding Opvang van werknemers na agressie en geweld op de werkplek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    Marije van Barlingen

Pleinwerk werkt! - Pleinwerk werkt!

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    Cor van 't Hoff

Nieuwe kansen. Wijkprogramma jeugdproblematiek Kanaleneiland 1999-2003 - Nieuwe kansen. Wijkprogramma jeugdproblematiek Kanaleneiland 1999-2003

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    Guido Muller en Mireille Geldorp

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Breda 1997; Politieregio Midden- en West-Brabant - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Breda 1997; Politieregio Midden- en West-Brabant

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    T.Woldendorp en H.J. Korthals Altes

Het beeld van de IJtram. Het definitieve ontwerp voor halte inrichting en bovenleidingmasten - Het beeld van de IJtram. Het definitieve ontwerp voor halte inrichting en bovenleidingmasten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    J. Bruinink, T. Woldendorp en R. Heerema.

Integraal Buurtkwaliteitsplan Openbare Ruimte (IBOR) Rembrandtpleinbuurt - Integraal Buurtkwaliteitsplan Openbare Ruimte (IBOR) Rembrandtpleinbuurt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999   

Jeugd en Veilgheid Utrecht. Jaarprogramma 2000 - Jeugd en Veilgheid Utrecht. Jaarprogramma 2000

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    Hein Stienstra

Noodzakelijk, aanbevolen....maar taai, Bouwbesluit dicteert nieuwste normen inbraakveiligheid - Noodzakelijk, aanbevolen....maar taai, Bouwbesluit dicteert nieuwste normen inbraakveiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    Georgia de Poorter en Paul van Soomeren

Investeren in wijken van vandaag en morgen: een overzicht van een experiment in 4 steden - Investeren in wijken van vandaag en morgen: een overzicht van een experiment in 4 steden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    Peter Kwakkelstein

`Vormen van jeugdbeleid' - `Vormen van jeugdbeleid'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    Harm Jan Korthals Altes, Tobias Woldendorp en Rob van der Bijl

Kwaliteitsboek 'Leefbaarheid en Veiligheid' - Kwaliteitsboek 'Leefbaarheid en Veiligheid'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1999    Tobias Woldendorp

Begeleiden kunstwerk openbare ruimte qua sociale veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-12-1998    Marije van Barlingen, Martin van der Gugten, Sharon Polak en Georgia de Poorter

Partners in jeugdsportontwikkeling. Analyse van vraag en aanbod inzake de landelijke ondersteuning vanlokale projecten Jeugd in Beweging (programmalijn Lokaal Beleid). - Partners in jeugdsportontwikkeling. Analyse van vraag en aanbod inzake de landelijke ondersteuning vanlokale projecten Jeugd in Beweging (programmalijn Lokaal Beleid).

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-12-1998    Lea Grubben en Georgia de Poorter

Evaluatie Milieutraining Leidinggevenden en Milieu-actieweek Regiopolitie Noord-Holland Noord. - Evaluatie Milieutraining Leidinggevenden en Milieu-actieweek Regiopolitie Noord-Holland Noord.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-12-1998    Marije van Barlingen, Cor van 't Hoff en Hette Tulner met medewerking van Pepijn van Amersfoort en Sharon Polak

Inventarisatie regulier aanbod partners Jeugd en Veiligheid Utrecht - Inventarisatie regulier aanbod partners Jeugd en Veiligheid Utrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1998    Paul van Soomeren en Harm Jan Korthals Altes.

Politie Keurmerk Veilig Wonen, Bestaande Bouw - Politie Keurmerk Veilig Wonen, Bestaande Bouw

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1998    Harm Jan Korthals Altes

Toets Sociale Veiligheid Stationgebied Noord Apeldoorn. Kantorenterras en Appartementen ST Joseph. - Toets Sociale Veiligheid Stationgebied Noord Apeldoorn. Kantorenterras en Appartementen ST Joseph.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1998    Agnes van Burik met medewerking van Mireille Geldorp en Eva Klooster

Trajectbegeleiding Nieuwkomers Een beschrijving van de beroepspraktijk - Trajectbegeleiding Nieuwkomers Een beschrijving van de beroepspraktijk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1998    C. van 't Hoff, N. Lagerweij en J. Mölck.

JeugdInformatie Systeem Eindhoven. Instrument en rapport 1998. - JeugdInformatie Systeem Eindhoven. Instrument en rapport 1998.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1998    Han Bruinink, Martin van der Gugten en Eric Hagens.

Op weg naar leefbare wijken. Verkeer en leefbaarheid in naoorlogse wijken. - Op weg naar leefbare wijken. Verkeer en leefbaarheid in naoorlogse wijken.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-11-1998    C.A. van 't Hoff.

Plan van Aanpak Criem. - Plan van Aanpak Criem.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-11-1998    Nelleke Hilhorst, Lea Grubben

Nieuw aanbod SaC Amsterdam Zuidoost - Nieuw aanbod SaC Amsterdam Zuidoost

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-11-1998    Harm Jan Korthals Altes, Julia Mölck, Hein Stienstra en Tobias Woldendorp

Werkplan pilot project `Intelligent Verlichten' Recreatiegebied Kerkpolder Delft. - Werkplan pilot project `Intelligent Verlichten' Recreatiegebied Kerkpolder Delft.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1998    Robert van Overbeeke, Hette Tulner en Pepijn van Amersfoort.

Herhaald slachtofferschap woninginbraak in Maastricht. - Herhaald slachtofferschap woninginbraak in Maastricht.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1998    Marije van Barlingen, Robert van Overbeeke en Hette Tulner.

Herhaald slachtofferschap woninginbraak in Groningen. - Herhaald slachtofferschap woninginbraak in Groningen.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1998    Marije van Barlingen, Robert van Overbeeke, Hette Tulner, Guido Müller en Pepijn van Amersfoort met medewerking van Essy van Dijk

Herhaald slachtofferschap woninginbraak Enschede, Maastricht, Groningen. - Herhaald slachtofferschap woninginbraak Enschede, Maastricht, Groningen.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1998    Robert van Overbeeke, Hette Tulner en Guido Müller.

Herhaald slachtofferschap woninginbraak in Enschede. - Herhaald slachtofferschap woninginbraak in Enschede.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1998    Hette Tulner en Cor van 't Hoff.

Quick scan aanbod voor Marokkaanse jongeren in Kanaleneiland. - Quick scan aanbod voor Marokkaanse jongeren in Kanaleneiland.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1998    Georgia de Poorter.

G21 slotconferentie wijkontwikkeling. Verslag landelijke bijeenkomst op 20 november 1998 te Leiden. - G21 slotconferentie wijkontwikkeling. Verslag landelijke bijeenkomst op 20 november 1998 te Leiden.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1998    Han Bruinink en Tjitse Dijkema

Onderweg naar een wijkontwikkelingsplan in Tilburg Noord. Tweede rapportage wijkontwikkeling Tilburg - Onderweg naar een wijkontwikkelingsplan in Tilburg Noord. Tweede rapportage wijkontwikkeling Tilburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1998    Tjitse Dijkema en Erik Hagens.

Het begin van de wijk van morgen, de stand vandaag. Tweede rapportage wijkontwikkeling Leiden. - Het begin van de wijk van morgen, de stand vandaag. Tweede rapportage wijkontwikkeling Leiden.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1998    Tjitse Dijkema en Ton Koppens

Noord Westen wind in Vinkhuizen. Tweede rapportage wijkontwikkeling Groningen. - Noord Westen wind in Vinkhuizen. Tweede rapportage wijkontwikkeling Groningen.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1998    Paul van Soomeren en Georgia de Poorter.

WOP: de stad en wijken in evenwicht. Tweede rapportage wijkontwikkeling Deventer. - WOP: de stad en wijken in evenwicht. Tweede rapportage wijkontwikkeling Deventer.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1998    Johan van Iersel (RIGO) en Wouter Rohde (RIGO)

Investeren in Wijkontwikkeling Synthese van ervaringen met wijkontwikkelingen in Deventer, Groningen, Leiden en Tilburg - Investeren in Wijkontwikkeling Synthese van ervaringen met wijkontwikkelingen in Deventer, Groningen, Leiden en Tilburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-10-1998    P.H. Kwakkelstein.

Jeugdbeleid en Jeugd betrekken. - Jeugdbeleid en Jeugd betrekken.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-10-1998    J.F.M. Koppenjan, H.J. Korthals Altes, J. Mölck en T. Woldendorp (met medewerking van A. Cachet, A. van Sluis en J.A. Stoop).

Instrumentarium Veiligheid effectrapportage. Een gebruiksaanwijzing t.b.v. de besluitvorming over ruimtelijke en infrastructurele projecten. - Instrumentarium Veiligheid effectrapportage. Een gebruiksaanwijzing t.b.v. de besluitvorming over ruimtelijke en infrastructurele projecten.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-10-1998    Essy van Dijk, Harm Jan Korthals Altes, Julia Mölck en Tobias Woldendorp.

Veiligheid Effect Rapportage. Scholengebied Leerpark, Land van Valk Dordrecht. Ontwikkeling en toetsing 3 scenario's voor integraal veilig ont-werpen. - Veiligheid Effect Rapportage. Scholengebied Leerpark, Land van Valk Dordrecht. Ontwikkeling en toetsing 3 scenario's voor integraal veilig ont-werpen.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1998    Van Dijk, Van Soomeren & Partners.

Niet zeuren maar keuren. De implementatie van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. - Niet zeuren maar keuren. De implementatie van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1998    Hette Tulner, Tjitse Dijkema, Eva Klooster en Mireille Geldorp

Jongeren in Gemert Bakel. Vrije tijd, informatie en participatie. - Jongeren in Gemert Bakel. Vrije tijd, informatie en participatie.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1998    P. van Soomeren, H.J. Korthals Altes en P. van Amersfoort met medewerking van W. Rohde, K. Leidelmeijer en C. van Oosteren

Expertsysteem wijkanalyse. Marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek - Expertsysteem wijkanalyse. Marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1998    Bram van Dijk, Peter Kwakkelstein en Plien de Savornin-Lohman

Review of National Youth Policy, The Netherlands - Review of National Youth Policy, The Netherlands

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-09-1998    Eric Lagendijk

Verzamelde noties `tariefherziening stadsdeel Amsterdam Noord'. - Verzamelde noties `tariefherziening stadsdeel Amsterdam Noord'.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-09-1998    Hette Tulner, Paul van Soomeren, Essy van Dijk en Jeroen Slot (O+S).

De Bijlmer Monitor 1997. - De Bijlmer Monitor 1997.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-09-1998    H.J. Korthals Altes, G.J. Slump en M. Geldorp.

Tweede tussenrapportage ACHMEA onderzoek zelfredzaamheidin slachoffersituaties: Slachtoffers van verkeersongevallen. - Tweede tussenrapportage ACHMEA onderzoek zelfredzaamheidin slachoffersituaties: Slachtoffers van verkeersongevallen.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
22-09-1998    Harm Jan Korthals Altes en Julia Mölck.

Toetsing Ontwerp Fietsvoetgangerstunnel Apeldoorn centrum - Toetsing Ontwerp Fietsvoetgangerstunnel Apeldoorn centrum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1998    Tobias Woldendorp en Michaël Defuster

`Stadtestung der Justitia. Sanierung und Erweiterung des Gerichtsgebaudes in Zutphen' - `Stadtestung der Justitia. Sanierung und Erweiterung des Gerichtsgebaudes in Zutphen'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-08-1998    Georgia de Poorter en Martin van der Gugten

Mogelijkheden voor Publiek Private-Samenwerking bij de herontwikkeling van de wijk Vrederust (Den Haag) - Mogelijkheden voor Publiek Private-Samenwerking bij de herontwikkeling van de wijk Vrederust (Den Haag)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-08-1998    E.P. Lagendijk, J.E. Bruinink en M. van der Gugten (met medewerking van NSF en NOC, afd. sportaccommodaties).

Privatiseringsmonitor Sportaccommodaties 1996 1999. Tussenrapportage - Privatiseringsmonitor Sportaccommodaties 1996 1999. Tussenrapportage

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1998    Pepijn van Amersfoort en Mireille Geldorp.

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Amsterdam 1996. Politieregio Amsterdam Amstelland. - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Amsterdam 1996. Politieregio Amsterdam Amstelland.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1998    Guido Müller en Mireille Geldorp.

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Middelburg 1996. - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Middelburg 1996.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1998    Pepijn van Amersfoort en Mireille Geldorp.

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Amsterdam 1996. Politieregio Gooi en Vechtstreek. - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Amsterdam 1996. Politieregio Gooi en Vechtstreek.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1998    Essy van Dijk en Mireille Geldorp.

Daderscan arrondissementsparket Assen 1996 Politieregio Drente - Daderscan arrondissementsparket Assen 1996 Politieregio Drente

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-1998    P. van Soomeren, H.J. Korthals Altes, P. van Amersfoort, W. Rohde, K. Leidelmeijer en C. van Oosteren

Expertsysteem wijkanalyse. Marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek - Expertsysteem wijkanalyse. Marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-1998    Essy van Dijk en Sjors Frielink

Veiligheid op scholen in Amsterdam-West. Rapport voor intern gebruik - Veiligheid op scholen in Amsterdam-West. Rapport voor intern gebruik

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-06-1998    Agnes van Burik en Lea Grubben.

Verslag 2e bijeenkomst 'jeugdmonitoren aan de monitor' d.d. 8 juni 1998. - Verslag 2e bijeenkomst 'jeugdmonitoren aan de monitor' d.d. 8 juni 1998.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-06-1998    Cees Loef, Robert van Overbeeke en Hette Tülner

GSB-leefbaarheidsmonitor Amsterdam - GSB-leefbaarheidsmonitor Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-06-1998    H.J. Korthals Altes, J. Mölck en T. Woldendorp met medewerking van Andre Buijs, Geurt Keers

Scenario's voor het beheer van de Nijmeegse wijken De Gildekamp, - Scenario's voor het beheer van de Nijmeegse wijken De Gildekamp,

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1998    Eric Lagendijk en Han Bruinink.

Buiten kansen voor sport. Evaluatie van 4 jaar experimenteren met Sportieve vernieuwing in Rotterdam. - Buiten kansen voor sport. Evaluatie van 4 jaar experimenteren met Sportieve vernieuwing in Rotterdam.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1998    Marije van Barlingen en Bram van Dijk

Overzicht handreikingen - Overzicht handreikingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1998    Pepijn van Amersfoort en Mireille Geldorp

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Haarlem 1997. Politieregio Kennemerland. - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Haarlem 1997. Politieregio Kennemerland.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1998    Guido Müller en Mireille Geldorp

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Haarlem 1997. Politieregio Zaanstreek Waterland. - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Haarlem 1997. Politieregio Zaanstreek Waterland.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1998    Essy van Dijk en Sjors Frielink

ASVOS/VIOS schoolveiligheid Amsterdam - Veilig in School Amsterdam-West - De stand van zaken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1998    Essy van Dijk en Sjors Frielink

ASVOS/VIOS schoolveiligheid Amsterdam - Veilig in School Amsterdam-Oost - De stand van zaken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1998    Essy van Dijk en Sjors Frielink

ASVOS/VIOS schoolveiligheid Amsterdam - Samen op weg naar een veilige school

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1998    Essy van Dijk en Sjors Frielink

ASVOS/VIOS schoolveiligheid Amsterdam - Veiligheid op scholen in Amsterdam-Oost

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1998    Essy van Dijk en Sjors Frielink

ASVOS/VIOS schoolveiligheid Amsterdam - Veiligheid op scholen in Amsterdam-West

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-05-1998    H.J. Korthals Altes en J. Mölck

Advies sociale veiligheid campus KUN/AZN - Advies sociale veiligheid campus KUN/AZN

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1998    A.G. van Dijk, P. Tj. Dijkema, N.C. Hilhorst, C.A. van 't Hoff en A. Leenders

Jeugdparticipatie, daar blijven we aan werken - Jeugdparticipatie, daar blijven we aan werken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1998    H.J. Korthals Altes en T. Woldendorp

Politiekeurmerk veilig wonen. Nieuwbouw. - Politiekeurmerk veilig wonen. Nieuwbouw.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1998    Eric Lagendijk, Martin van der Gugten, Paolo van der Steenhoven en Jeroen Slot

Eindverslag ontwerp Sportmonitor. - Eindverslag ontwerp Sportmonitor.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1998    Mireille Geldorp en Hette Tulner

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Rotterdam 1996. - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Rotterdam 1996.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1998    Eva Klooster en Gert Jan Slump

Conclusies van het onderzoek naar jongeren en jongerenvoorzieningen in De Pijp Amsterdam. - Conclusies van het onderzoek naar jongeren en jongerenvoorzieningen in De Pijp Amsterdam.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1998    Tobias Woldendorp

`De verleiding van de openbare ruimte' - `De verleiding van de openbare ruimte'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1998    Heleen van der Steege en Mireille Geldorp.

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Alkmaar 1996 - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Alkmaar 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-03-1998    Mireille Geldorp met medewerking van Pepijn van Amersfoort

Jeugdige verdachten in Nederland. Een analyse van de gegevens uit het HKS, t.b.v. de Integrale Veiligheidsrapportage 1998. - Jeugdige verdachten in Nederland. Een analyse van de gegevens uit het HKS, t.b.v. de Integrale Veiligheidsrapportage 1998.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1998    Agnes van Burik, Simone Bijman, Essy van Dijk en Nelleke Hilhorst

Projectenevaluatie binden of boeien 2 (1997). Een evaluatie van projecten die worden uitgevoerd in het kadervan het beleid Jeugd en Veiligheid Amsterdam - Projectenevaluatie binden of boeien 2 (1997). Een evaluatie van projecten die worden uitgevoerd in het kadervan het beleid Jeugd en Veiligheid Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1998    Eric Lagendijk met medewerking van Peter Kwakkelstein

Bruggen tussen onderwijs, jeugdzorg en vrije tijd. Ideëen, projecten en stand van zaken aan de hand van een `quick scan' onder jeugd en jongerenorganisaties - Bruggen tussen onderwijs, jeugdzorg en vrije tijd. Ideëen, projecten en stand van zaken aan de hand van een `quick scan' onder jeugd en jongerenorganisaties

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1998    Agnes van Burik en Essy van Dijk

Binden of Boeien. Voortgangsrapportage 1997 - Binden of Boeien. Voortgangsrapportage 1997

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1998    Agnes van Burik en Essy van Dijk

Aangehouden jeugdige daders nader beschreven. Politie en Haltcijfers - Aangehouden jeugdige daders nader beschreven. Politie en Haltcijfers

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1998    Bram van Dijk

Winkelcriminaliteit Langestraat - Winkelcriminaliteit Langestraat

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1998    Pepijn van Amersfoort, Bram van Dijk en Hette Tulner.

Ontwikkeling Winkelcriminaliteit in district Eemland Zuid Een analyse op basis van HKS gegevens. - Ontwikkeling Winkelcriminaliteit in district Eemland Zuid Een analyse op basis van HKS gegevens.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1998    Cor van 't Hoff.

Binden of Boeien. Beleidsprogramma 1998 Amsterdam - Binden of Boeien. Beleidsprogramma 1998 Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1998    Guido Müller en Mireille Geldorp.

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Den Haag 1996. Politieregio Hollands Midden. - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Den Haag 1996. Politieregio Hollands Midden.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-02-1998    Nijs Lagerweij en Mireille Geldorp.

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Arnhem 1996 - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Arnhem 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-02-1998    Mireille Geldorp met medewerking van Pepijn van Amersfoort

Jeugdige verdachten in Nederland, samenvatting. Een analyse van de gegevens uit het HKS t.b.v. de Integrale Veiligheidsrapportage 1998 - Jeugdige verdachten in Nederland, samenvatting. Een analyse van de gegevens uit het HKS t.b.v. de Integrale Veiligheidsrapportage 1998

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-1998    A.G. van Dijk, G. Müller en R. van Overbeeke met medewerking van werkgroep

Veiligheidsrapportage Amsterdam 1997. Bestuursdienst Amsterdam. - Veiligheidsrapportage Amsterdam 1997. Bestuursdienst Amsterdam.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-1998    Essy van Dijk en Agnes van Burik

Evaluatie Jeugd en Veiligheid Amsterdam, omvang jeugdcriminaliteit in Amsterdam in de eerste helft van 1996 - Evaluatie Jeugd en Veiligheid Amsterdam, omvang jeugdcriminaliteit in Amsterdam in de eerste helft van 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-1998    H.J. Korthals Altes

`Ruimtelijke spreiding van woninginbraken. Kans op slachtofferschap ongelijk verdeeld' - `Ruimtelijke spreiding van woninginbraken. Kans op slachtofferschap ongelijk verdeeld'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-1998    Guido Müller en Mireille Geldorp.

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Dordrecht 1996 - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Dordrecht 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-01-1998    M. van Barlingen, H. Gossink en C. Loef. M.m.v. A.G. van Dijk en Tj. Dijkema

Jeugd en veiligheid in de vier grote steden. - Jeugd en veiligheid in de vier grote steden.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-01-1998    H.J. Korthals Altes, G.J. Slump en M. Geldorp met medewerking van M. van Maanen

Tussenrapportage ACHMEA onderzoek. Zelfredzaamheid in Slachtoffersituaties. - Tussenrapportage ACHMEA onderzoek. Zelfredzaamheid in Slachtoffersituaties.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Tobias Woldendorp en Michaël Defuster

`Aschenputtel. Der Mercatorplein, eine neuartige Stadtsanierung mit Zukunft' - `Aschenputtel. Der Mercatorplein, eine neuartige Stadtsanierung mit Zukunft'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    A.G. van Dijk en H.J. Korthals Altes

Vooral doorgaan! Eindrapportage project Oud en Samen Veilig - Vooral doorgaan! Eindrapportage project Oud en Samen Veilig

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Essy van Dijk en Agnes van Burik

Evaluatie Jeugd en Veiligheid Amsterdam. omvang jeugdcriminaliteit in Amsterdam in de eerste helft van 1995 - Evaluatie Jeugd en Veiligheid Amsterdam. omvang jeugdcriminaliteit in Amsterdam in de eerste helft van 1995

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Agnes van Burik, Eva Klooster en Nelleke Hilhorst.

Projectenevaluatie Binden of Boeien 1 (1996). een evaluatie van projecten die worden uitgevoerd in het kader vanhet beleid Jeugd en Veiligheid Amsterdam - Projectenevaluatie Binden of Boeien 1 (1996). een evaluatie van projecten die worden uitgevoerd in het kader vanhet beleid Jeugd en Veiligheid Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    H. Stienstra en T. Woldendorp met medewerking van P. van Soomeren

Veiligheidsopnamen schoolgebouw en schoolomgeving - eindrapportage in het kader van het ASVOS programmaVeiligheid op scholengroep Esprit - Veiligheidsopnamen schoolgebouw en schoolomgeving - eindrapportage in het kader van het ASVOS programmaVeiligheid op scholengroep Esprit

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Lea Grubben en Gert Jan Slump

Voorzieningen voor jongeren in de Rivierenbuurt - Voorzieningen voor jongeren in de Rivierenbuurt

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Marije van Barlingen, Bram van Dijk en Robert van Overbeeke met medewerking

Kwaliteit en voortgang van het gebiedsgericht wijkveiligheidsbeleid in Amsterdam - Kwaliteit en voortgang van het gebiedsgericht wijkveiligheidsbeleid in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Agnes van Burik en Essy van Dijk.

Aangehouden jeugdige daders nader beschreven. Politie en Haltcijfers - Aangehouden jeugdige daders nader beschreven. Politie en Haltcijfers

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    H.J. Korthals Altes, J. Mölck en P. van Soomeren met medewerking van H. Stienstra en T. Woldendorp

Fasten your seat belts please. Politiekeurmerk Veilig wonen. Ready for take-off? - Fasten your seat belts please. Politiekeurmerk Veilig wonen. Ready for take-off?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    H. Gossink, M. van der Gugten en E. Hagens met medewerking van Hans van der Reijden en Wouter Rohde

Welzijn boven water. Visie en programma voor welzijn op IJburg - Welzijn boven water. Visie en programma voor welzijn op IJburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    H.J. Korthals Altes en T. Woldendorp (met medewerking van J. Mölck, H. Stienstra en Paul van Soomeren

Nationaal pakket veilig en gezond wonen en werken. Uitkomsten van de pre programmatische studie - Nationaal pakket veilig en gezond wonen en werken. Uitkomsten van de pre programmatische studie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Eva Klooster en Gert Jan Slump.

Jongerenvoorzieningen in stadsdeel De Pijp. - Jongerenvoorzieningen in stadsdeel De Pijp.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Marije van Barlingen en Kees Loef.

Jeugd en Veiligheid in de stad Utrecht. Voortgangsrapportage 1997 - Jeugd en Veiligheid in de stad Utrecht. Voortgangsrapportage 1997

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    T. Woldendorp, H.J. Korthals Altes en E. van Dijk

Veiligheid Effect Rapportage. Leerpark Reeland/Land van Valk Dordrecht. definitieve startnotitie - Veiligheid Effect Rapportage. Leerpark Reeland/Land van Valk Dordrecht. definitieve startnotitie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Eva Klooster en Gert Jan Slump.

Jongerenmanifestatie stadsdeel De Pijp - Jongerenmanifestatie stadsdeel De Pijp

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Nelleke Hilhorst en Eva Klooster

Inventarisatie van de wensen, de behoeften en de problemen van de jeugd in Heemskerk. - Inventarisatie van de wensen, de behoeften en de problemen van de jeugd in Heemskerk.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    M. van Barlingen.

Samenvatting innovatieproject `samen verbeteren'. - Samenvatting innovatieproject `samen verbeteren'.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    H.J. Korthals Altes, J. Mölck en T. Woldendorp

Rapportage taakgroep normering sociale aspecten van veiligheid in ondergrondse bouwwerken. - Rapportage taakgroep normering sociale aspecten van veiligheid in ondergrondse bouwwerken.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Cees Loef, Robert van Overbeeke en Hette Tülner

GSB leefbaarheidsmonitor Amsterdam - GSB leefbaarheidsmonitor Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Hein Stienstra en Tobias Woldendorp

`Agressieproblemen in de non profit sector, een aanpak gericht op gebouw en omgeving' - `Agressieproblemen in de non profit sector, een aanpak gericht op gebouw en omgeving'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    C.A. van 't Hoff

`Veiligheidsbeleid' - `Veiligheidsbeleid'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1998    Essy van Dijk en Mireille Geldorp

Verdachtenpopulatie arronidissementsparket Breda 1996. - Verdachtenpopulatie arronidissementsparket Breda 1996.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-12-1997    Tobias Woldendorp met medewerking van Harm Jan Korthals Altes, Julia Mölck en Hein Stienstra

Adviestraject Verbouwingsplan Gravestein Amsterdam Zuidoost. - Adviestraject Verbouwingsplan Gravestein Amsterdam Zuidoost.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-12-1997    Agnes van Burik (met medewerking van Han Bruinink).

Analyse Welzijnsaanbod Gemeente Eindhoven - Analyse Welzijnsaanbod Gemeente Eindhoven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-12-1997    Agnes van Burik en Han Bruinink

Vraag- en wijkgericht werken door welzijnsinstellingen in de gemeente Eindhoven. - Vraag- en wijkgericht werken door welzijnsinstellingen in de gemeente Eindhoven.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-12-1997    Tobias Woldendorp en Michaël Defuster.

`Die erweiterte Nutzung infrastuktureller Bauwerke in den Niederlanden' - `Die erweiterte Nutzung infrastuktureller Bauwerke in den Niederlanden'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1997    Van Dijk, Van Soomeren & Partners

Verslag van de workshops en forumdiscussie '5 jaar Nieuwe Perspectieven 500 jongeren per jaar in heel Amsterdam. - Verslag van de workshops en forumdiscussie '5 jaar Nieuwe Perspectieven 500 jongeren per jaar in heel Amsterdam.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1997    Eric Lagendijk

Een sportpark in de Gaasperzoom?. Adviesrapport over de behoefte aan sportvelden in Amsterdam Zuidoost. - Een sportpark in de Gaasperzoom?. Adviesrapport over de behoefte aan sportvelden in Amsterdam Zuidoost.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1997    Essy van Dijk en Mireille Geldorp.

Daderscan arrondissement Roermond 1996 - Daderscan arrondissement Roermond 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-11-1997    Essy van Dijk en Mireille Geldorp

Leefbaarheidsmonitor Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse veld 1997 - Leefbaarheidsmonitor Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse veld 1997

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-11-1997    Harm Jan Korthals Altes, Julia Mölck en Tobias Woldendorp.

Beoordeling IJ tram op sociale veiligheid - Beoordeling IJ tram op sociale veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1997    E.M. Klooster, A.J.E. van Hoek en C.A. van 't Hoff.

Anders beleefd? - Anders beleefd?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-10-1997    Essy van Dijk, Harm Jan Korthals Altes en Julia Mölck.

Oud, actief en veilig?. Eindevaluatie project 'Oud en Samen Veilig' Amsterdam Oud West. - Oud, actief en veilig?. Eindevaluatie project 'Oud en Samen Veilig' Amsterdam Oud West.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
10-10-1997    J.E. Bruinink, T. Woldendorp en J.F.A.M. Krijnen (RIGO).

Evaluatie Politiekeurmerk Veilig Wonen. - Evaluatie Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1997    T. Woldendorp

`Landschaftswahrnehmung und Geschwindigkeit: Traumpfade für die Stadtlandschaft'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1997    Marije van Barlingen, Henk Gossink en Kees Loef

Jeugd en Veiligheid in de stad Utrecht Voortgangsrapportage 1996 - Jeugd en Veiligheid in de stad Utrecht Voortgangsrapportage 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1997    Tjitse Dijkema (DSP), Martin van der Gugten (DSP), Wouter Rohde (RIGO), Paul van Soomeren (DSP) en Muriël Verhees (RIGO).

G21 forumbijeenkomst wijkontwikkeling. Verslaglegging eerste bijeenkomst op 25 september 1997. - G21 forumbijeenkomst wijkontwikkeling. Verslaglegging eerste bijeenkomst op 25 september 1997.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1997    Agnes van Burik en Pauline de Savornin Lohman

Evaluatie Modelontwikkeling Advies en Meldpunten Kindermishandeling. Eindrapport. - Evaluatie Modelontwikkeling Advies en Meldpunten Kindermishandeling. Eindrapport.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-09-1997    M. van der Gugten

Plan van aanpak en intentie overeenkomst. Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord. - Plan van aanpak en intentie overeenkomst. Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-09-1997    Harm Jan Korthals Altes en Paul van Soomeren (met medewerking van Hans Broekhuizen).

Scenario's voor ondergrondse bouwwerken. Eindrapportage van de taakgroep scenario's. - Scenario's voor ondergrondse bouwwerken. Eindrapportage van de taakgroep scenario's.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-09-1997    M. van Barlingen, H. Gossink en K. Loef.

Jeugd en Veiligheid in de stad Utrecht. Voortgangsrapportage 1996. - Jeugd en Veiligheid in de stad Utrecht. Voortgangsrapportage 1996.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    H.J. Korthals Altes, T. Woldendorp en J. Mölck.

Veiligheids Effect Rapportage Admiraalsplein Wielwijk. - Veiligheids Effect Rapportage Admiraalsplein Wielwijk.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    Essy van Dijk, Annelise Bosscha en Mireille Geldorp.

Recidivepatronen Halt. - Recidivepatronen Halt.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    Henk Gossink (DSP) en Paul van Soomeren (DSP).

WOP: de stad en wijken in evenwicht?. Eerste rapportage wijkontwikkeling Deventer. - WOP: de stad en wijken in evenwicht?. Eerste rapportage wijkontwikkeling Deventer.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    Han Bruinink (DSP) en Tjitse Dijkema (DSP).

Onderweg naar een wijkontwikkelingsplan in Tilburg Noord. Eerste rapportage wijkontwikkeling Tilburg.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    Wouter Rohde (RIGO) en Muriël Verhees (RIGO).

Investeren in wijkontwikkeling. Syntheserapport over eerste fase in 4 pilotgemeenten. - Investeren in wijkontwikkeling. Syntheserapport over eerste fase in 4 pilotgemeenten.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    Henk Gossink (DSP) en Tjitse Dijkema (DSP).

Het begin van de wijk van morgen, de stand vandaag. Eerste rapportage wijkontwikkeling Leiden. - Het begin van de wijk van morgen, de stand vandaag. Eerste rapportage wijkontwikkeling Leiden.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    Tjitse Dijkema (DSP) en Ton Koppens (DSP).

Noord Westen wind in Vinkhuizen. Eerste rapportage wijkontwikkeling Groningen. - Noord Westen wind in Vinkhuizen. Eerste rapportage wijkontwikkeling Groningen.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    Cor van 't Hoff en Pauline de Savornin Lohman.

Verslagen workshop Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering. - Verslagen workshop Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    Agnes van Burik.

Het primair proces in cijfers. Resultaten registratie onderzoek: uitgevoerd in het kader van de evalutie Advies en Meldpunten Kindermishandeling. - Het primair proces in cijfers. Resultaten registratie onderzoek: uitgevoerd in het kader van de evalutie Advies en Meldpunten Kindermishandeling.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    Pauline de Savornin Lohman. Met medewerking van Nynke van Beem, Femke Jellema en Anne Mantel

Aangemeld en aangedaan. Resultaten gemeldenonderzoek: uitgevoerd in het kader van de evaluatie Advies en Meldpunten Kindermishandeling. - Aangemeld en aangedaan. Resultaten gemeldenonderzoek: uitgevoerd in het kader van de evaluatie Advies en Meldpunten Kindermishandeling.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    Agnes van Burik.

Wat melders melden. Resultaten meldersonderzoek: uitgevoerd in het kader van de evaluatie Advies en Meldpunten Kindermishandeling. - Wat melders melden. Resultaten meldersonderzoek: uitgevoerd in het kader van de evaluatie Advies en Meldpunten Kindermishandeling.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    P.M. de Savornin Lohman en G.J. Slump met medewerking van K. Blits, G. Ketelaars, A. Goes, F. Goutbeek en W. Verhoeven

Zedenalmanak - Zedenalmanak Deel 1 Achtergronden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    P.M. de Savornin Lohman en G.J. Slump met medewerking van K. Blits, G. Ketelaars, A. Goes, F. Goutbeek en W. Verhoeven

Zedenalmanak - Zedenalmanak Deel 2 : Hulp en bijstand

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    P.M. de Savornin Lohman en G.J. Slump met medewerking van K. Blits, G. Ketelaars, A. Goes, F. Goutbeek en W. Verhoeven

Zedenalmanak - Zedenalmanak Deel 3: Wetten en regels

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    P.M. de Savornin Lohman en G.J. Slump met medewerking van K. Blits, G. Ketelaars, A. Goes, F. Goutbeek en W. Verhoeven

Zedenalmanak - Zedenalmanak Deel 4: De juridische wegen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1997    P.M. de Savornin Lohman en G.J. Slump met medewerking van K. Blits, G. Ketelaars, A. Goes, F. Goutbeek en W. Verhoeven

Zedenalmanak - Zedenalmanak Deel 5: Adressen en informatie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-08-1997    Eric Lagendijk met medewerking van Martin van der Gugten

Tijd voor sportbeleid. Het sportbeleid van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart/OvertoomseVeld voor de periode 1998 2002. - Tijd voor sportbeleid. Het sportbeleid van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart/OvertoomseVeld voor de periode 1998 2002.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-08-1997    H.J. Korthals Altes, E. Lagendijk en J. Mölck.

Veiligheidsnetwerken van ouderen in de praktijk. - Veiligheidsnetwerken van ouderen in de praktijk.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-08-1997   

Beleidsplan 1988, Arrondissementsparket Alkmaar. - Beleidsplan 1988, Arrondissementsparket Alkmaar.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-08-1997    A.E. van Burik en M. Geldorp.

Signaleren en melden van kindermishandeling. Een onderzoek naar kenmerken van (potentiële) melders. - Signaleren en melden van kindermishandeling. Een onderzoek naar kenmerken van (potentiële) melders.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1997    Anneke van Hoek (DSP), Judith Huber (SAO), Nathalie Poll (SAO) (met mede-werking van Carl Steinmetz (SAO)).

Agressie en Geweld op de werkplek Handleiding voor het ontwikkelen van opvangbeleid. - Agressie en Geweld op de werkplek Handleiding voor het ontwikkelen van opvangbeleid.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-07-1997    A.G. van Dijk, A.E. van Hoek, H. Stienstra, G. Schwippert en A. van Os, Naftalie Hershler.

Dieptescan Technologie & Samenleving - Criminaliteitspreventie - Eindrapportage Dieptescan DSP-groep

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-07-1997    A.G. van Dijk, A.E. van Hoek, H. Stienstra, G. Schwippert en A. van Os, Naftalie Hershler.

Dieptescan Technologie & Samenleving - Criminaliteitspreventie - Bijlagen Dieptescan DSP-groep

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-07-1997    A.G. van Dijk, A.E. van Hoek, H. Stienstra, G. Schwippert en A. van Os, Naftalie Hershler.

Dieptescan Technologie & Samenleving - Criminaliteitspreventie - Dieptescan Technologie & Samenleving 1998

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-07-1997    M. van der Gugten en P.C. van Rede met medewerking van

De handen uit het mouwen. - De handen uit het mouwen.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-1997    M. van der Gugten en P.C. van Rede.

Sport Werk in uitvoering informatiebrochure over het 40.000 banenplan en de sportsector. - Sport Werk in uitvoering informatiebrochure over het 40.000 banenplan en de sportsector.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-06-1997    E. van Dijk en M. van der Gugten

Veiligheid op Esprit: Kop notitie inzake leerlingen en personeelsonderzoek - Veiligheid op Esprit: Kop notitie inzake leerlingen en personeelsonderzoek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-06-1997    E. van Dijk, M. Geldorp en M. van der Gugten

Veiligheid op Esprit: module leerlingenonderzoek - Veiligheid op Esprit: module leerlingenonderzoek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-06-1997    H.J. Korthals Altes, J. Mölck en T. Woldendorp

Rembrandtpark Amsterdam, Drie scenario's voor een betere veiligheid en bereikbaarheid - Rembrandtpark Amsterdam, Drie scenario's voor een betere veiligheid en bereikbaarheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-06-1997    M. van der Gugten

Economische Structuurversterking in Haarlem, Aanvraag inzake de Rijksbijdrageregeling 'Stedelijke Investeringen 1997 en 1998' - Economische Structuurversterking in Haarlem, Aanvraag inzake de Rijksbijdrageregeling 'Stedelijke Investeringen 1997 en 1998'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-06-1997    tjitse dijkema, robert van overbeeke

Buurtbeheer in Amsterdam Zuid, een tussenrapportage

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-06-1997    Tjitse Dijkema en Robert van Overbeeke

Buurtbeheer in Amsterdam Zuid - Buurtbeheer in Amsterdam Zuid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-06-1997    H.J. Korthals Altes met medewerking van M. van Barlingen, L. Grubben en J. Mölck

Onderzoek 'Ouderen: huisvesting en voorzieningen' in OvertoomseVeld Noord. - Onderzoek 'Ouderen: huisvesting en voorzieningen' in OvertoomseVeld Noord.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-06-1997    R. van Overbeeke en A. van Hoek.

Advies kwaliteitsverbetering jeugdtoezichtteams politieregio Amsterdam Amstelland. - Advies kwaliteitsverbetering jeugdtoezichtteams politieregio Amsterdam Amstelland.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-06-1997    Van Dijk, van Soomeren en Partners en Projectgroep Grote Stedenbeleid

Grote Stedenbeleid, Actieplannen 1997 1999 - Grote Stedenbeleid, Actieplannen 1997 1999

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1997    M. van Barlingen, R. van Overbeeke en C. van 't Hoff

Veilig op de basisschool? - Veilig op de basisschool?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1997    E. Lagendijk met medewerking van C. van 't Hoff en P. Boekhoorn (BBSO)

De wijk gekleurd - De wijk gekleurd Beleid, maatregelen en ervaringen van gemeenten en instellingen in etnisch gemengde wijken

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1997    E. Lagendijk met medewerking van C. van 't Hoff en P. Boekhoorn (BBSO)

De wijk gekleurd - Bijlageboek bij De wijk gekleurd

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1997    H.J. Korthals Altes, J. Mölck, P. van Soomeren en T. Woldendorp

Sociaal Veilig Ontwerpen. - Sociaal Veilig Ontwerpen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1997    Harm Jan Korthals Altes en Tobias Woldendorp

Basiscursus Sociaal veilig ontwerpen 12 september 1996 - Cursusverslag en –evaluatie, weergave van de cursusdag Sociaal Veilig Ontwerpen.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1997    J.L. Hazekamp.

Cursus Jeugdinformatie Communicatie, Jeugdbetrekken. - Cursus Jeugdinformatie Communicatie, Jeugdbetrekken.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1997    M. van Barlingen, P. Bolten, B. van Dijk, C. van 't Hoff en J. Mölck.

Jeugdparticipatie: er wordt aan gewerkt. - Jeugdparticipatie: er wordt aan gewerkt.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-05-1997    E. Kool en R. van Overbeeke

Leefbaarheidsmonitor Marathonbuurt nulmeting - Leefbaarheidsmonitor Marathonbuurt nulmeting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
27-05-1997    L. Grubben en E. Klooster

Over groepen jongeren, problemen, vrije tijd en hulpverlening Een profielschets van maatschappelijke kwetsbare jongeren in Amersfoort - Over groepen jongeren, problemen, vrije tijd en hulpverlening Een profielschets van maatschappelijke kwetsbare jongeren in Amersfoort

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-05-1997    H. Bruinink, R. Ruijterman en M. van der Gugten

Integraal wijkplan Meerwijk Noord Actieplan voor het Grote stedenbeleid van de gemeente Haarlem - Integraal wijkplan Meerwijk Noord Actieplan voor het Grote stedenbeleid van de gemeente Haarlem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-05-1997    R. Ruijterman, H. Bruinink en M. van der Gugten

Integraal wijkplan Slachthuisbuurt Actieplan voor het Grote stedenbeleid van de gemeente Haarlem - Integraal wijkplan Slachthuisbuurt Actieplan voor het Grote stedenbeleid van de gemeente Haarlem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-05-1997    M. van der Gugten, H. Bruinink en R. Ruijterman

Integraal wijkplan Delftwijk/Waterbuurt Actieplan voor het Grote stedenbeleid van de gemeente Haarlem - Integraal wijkplan Delftwijk/Waterbuurt Actieplan voor het Grote stedenbeleid van de gemeente Haarlem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
02-05-1997    H. Gossink en P.Tj. Dijkema

Zes voorbeelden van wijkbeheer - Zes voorbeelden van wijkbeheer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1997    Kees Jansen, AB/OOV, Kees Loef, Robert van Overbeeke en Paul van Soome-ren, DSP

Gebiedsgericht Veiligheidsbeleid in Amsterdam - Gebiedsgericht Veiligheidsbeleid in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1997    J.E. Bruinink en G.J. Slump.

Manual on assistance to tourist whoare victims of crime; Organizational guidelines. - Manual on assistance to tourist whoare victims of crime; Organizational guidelines.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1997    J.E. Bruinink en G.J. Slump.

Manual on assistance to tourists who are victims of crime; Workbook. - Manual on assistance to tourists who are victims of crime; Workbook.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1997    M. Defuster en T. Woldendorp.

`Das Jahr des industriellen Erbes. Ein Beispiel für eine Trendwende im Umgang mit industriellem Bestand Die Westergasfabriek in Amsterdam' - `Das Jahr des industriellen Erbes. Ein Beispiel für eine Trendwende im Umgang mit industriellem Bestand Die Westergasfabriek in Amsterdam'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1997    P. van Soomeren met medewerking van H.J. Korthals Altes en

Leefbaarheid en de IVH. Resultaten van de oriënterende fase van het Gidsproject leefbaarheid. - Leefbaarheid en de IVH. Resultaten van de oriënterende fase van het Gidsproject leefbaarheid.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1997    Bram van Dijk en Gert Jan Slump.

Cursusaanbod Jeugd Betrekken Van de projectgroep OLPJ - Cursusaanbod Jeugd Betrekken Van de projectgroep OLPJ

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1997    J.E. Bruinink, G.J. Slump

Manual on assistance to tourists who are victims of crime, Organizational guidelines - Manual on assistance to tourists who are victims of crime, Organizational guidelines

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1997    J.E. Bruinink, G.J.Slump

Manual on assistance to tourists who are victims of crime, Workbook - Manual on assistance to tourists who are victims of crime, Workbook

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-04-1997    H.J. Korthals Altes, P.F. van Soomeren, T. Woldendorp, R. Scherpenisse, R. Van der Bijl en Th. van der Voordt

Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen voor de bestaande bouw - Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen voor de bestaande bouw

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1997   

Samen op weg naar een veilige school Informatiebrochure rond de opzet van projecten Veiligheid op School in Amsterdam - Samen op weg naar een veilige school Informatiebrochure rond de opzet van projecten Veiligheid op School in Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1997    M. Defuster en T. Woldendorp.

`Umbau einer Düne. Das Museum >>Beelden aan Zee<< unter dem denkmalgeschütztenPavillon von Wied in Scheveningen' - `Umbau einer Düne. Das Museum >>Beelden aan Zee<< unter dem denkmalgeschütztenPavillon von Wied in Scheveningen'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
26-03-1997    Marije van Barlingen en Henk Gossink.

Het tij. Voorlopige voortgangsrapportage Keerpunt voor ex-gedetineerden - Het tij. Voorlopige voortgangsrapportage Keerpunt voor ex-gedetineerden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-03-1997    Henk Gossink met medewerking van Tjitse Dijkema

Wijkgericht werken in vier gemeenten De aanpak in Deventer, Dordrecht, Tilburg en Utrecht - Wijkgericht werken in vier gemeenten De aanpak in Deventer, Dordrecht, Tilburg en Utrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-03-1997    M. Geldorp en H. Bruinink

Mag het iets harder .....? - Mag het iets harder .....?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-03-1997    H.J. Korthals Altes en T. Woldendorp

Sociale veiligheidstoets van drie ontwerpen voor de bruggen naar IJburg - Sociale veiligheidstoets van drie ontwerpen voor de bruggen naar IJburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-03-1997    H. Gossink en P.Tj. Dijkema

Opzet buurtservicepunt Overtoomse Veld - Opzet buurtservicepunt Overtoomse Veld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
03-03-1997    H. Gossink en P.F. van Soomeren

Veni, vidi, visie - Veni, vidi, visie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1997    R. van Overbeeke, M. Geldorp en K. Loef

De ongekende mogelijkheden van HKS Een voorbeeld - De ongekende mogelijkheden van HKS Een voorbeeld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1997    Tobias Woldendorp

Een pracht van een gracht Nieuw Standaard Grachten Profiel Kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte op de grachten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-02-1997    P. Savornin Lohman

Beleidskader 'Zorg voor de jeugd in Zeeburg' - Beleidskader 'Zorg voor de jeugd in Zeeburg'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-02-1997    P. Savornin Lohman

Beleidskader 'Zorg voor de jeugd in Zeeburg' Samenvatting - Beleidskader 'Zorg voor de jeugd in Zeeburg' Samenvatting

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-02-1997    T. Woldendorp met medewerking van H.J. Korthals Altes

Beoordeling 3 ontwerpen voor de Javabrug op Sociale Veiligheid - Beoordeling 3 ontwerpen voor de Javabrug op Sociale Veiligheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
24-02-1997    C. van 't Hoff en P. de Savornin Lohman met medewerking van

Binden of Boeien Voortgangsrapportage 1996 - Binden of Boeien Voortgangsrapportage 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-02-1997    A. van Hoek en R. van Overbeeke

Evaluatie jeugdtoezichtteams politie Amsterdam/Amstelland - Evaluatie jeugdtoezichtteams politie Amsterdam/Amstelland

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-02-1997    Agnes van Burik, Lea Grubben en Pauline de Savornin Lohman.

Stand van zaken ontwikkeling Advies en Meldpunten Kindermishandeling. Tweede ronde procesevaluaties 'organisatie en bestuur' en 'primair proces'. - Stand van zaken ontwikkeling Advies en Meldpunten Kindermishandeling. Tweede ronde procesevaluaties 'organisatie en bestuur' en 'primair proces'.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-1997    N. Hilhorst met medewerking van M. van Lonkhuijsen

Tweede voortgangsrapportage experiment Woodrose (juli december 1996)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
31-01-1997    P. Savornin Lohman

Zorg voor de jeugd: de rol van de lokale overheid - Zorg voor de jeugd: de rol van de lokale overheid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-01-1997    M. van Barlingen, A. van Burik en N. Hilhorst

Evaluatie Nationaal Jeugddebat 1996 - Evaluatie Nationaal Jeugddebat 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
16-01-1997    H. Bruinink, M. van der Gugten en T. Woldendorp

Inventarisatie en advies 30kmpu beleid voor de Amsterdamse binnenstad - Inventarisatie en advies 30kmpu beleid voor de Amsterdamse binnenstad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-01-1997    H.J. Korthals Altes met medewerking van J. Mölck

Te gast in Apeldoorn: een veilig gevoel. Advies voor sociaal veilig ontwerpen op de centrumlocaties Stationsomgeving en Beekpark - Te gast in Apeldoorn: een veilig gevoel. Advies voor sociaal veilig ontwerpen op de centrumlocaties Stationsomgeving en Beekpark

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
06-01-1997    drs. C.J. Loef en drs. M. Geldorp

HKS gegevens 1995 politieregio Hollands Midden bewerkt ten behoeve van het Openbaar Ministerie - HKS gegevens 1995 politieregio Hollands Midden bewerkt ten behoeve van het Openbaar Ministerie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1997    M. Defuster en T. Woldendorp

`Vom Ernst und Spiel in der Architektur; Bürobauten der Nachkriegsjarhzehnte: Umbau des Sozialambtes in Amsterdam Geuzenveld und der Shampoo Fabrik in Uithoorn' - `Vom Ernst und Spiel in der Architektur; Bürobauten der Nachkriegsjarhzehnte: Umbau des Sozialambtes in Amsterdam Geuzenveld und der Shampoo Fabrik in Uithoorn'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1997    J.E. Bruinink en G.J. Slump

Handboek Toeristenslachtofferhulp. Deel 1: Organisatorische leidraad - Handboek Toeristenslachtofferhulp. Deel 1: Organisatorische leidraad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1997    J.E. Bruinink en G.J. Slump

Handboek Toeristenslachtofferhulp. Deel 2: Werkboek - Handboek Toeristenslachtofferhulp. Deel 2: Werkboek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1997    J.E. Bruinink en G.J. Slump

Handboek Toeristenslachtofferhulp. Deel 3: Opleidings module - Handboek Toeristenslachtofferhulp. Deel 3: Opleidings module

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1997    E. Lagendijk en Dienst Kunstzaken Gemeente Almere met medewerking van M. van der Gugten

Bodemschatten; Cultuurnota Almere 1997 2001 - Bodemschatten; Cultuurnota Almere 1997 2001

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1997    E. Lagendijk met medewerking van M. van der Gugten

Bodemschatten; Cultuurnota Almere 1997 2001 Een inleiding - Bodemschatten; Cultuurnota Almere 1997 2001 Een inleiding

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1997    J.M. van Lange (gem Groningen), H. Spiertz (TU Eindhoven), P. Thuman (B+B), B. Vlaanderen (GSO) en T. Woldendorp (DSP).

Snelweglandschap Leidschenveen - Snelweglandschap Leidschenveen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1997    Mireille Geldorp.

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Zutphen 1996 - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Zutphen 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1997    Essy van Dijk en Mireille Geldorp

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Maastricht 1996 - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Maastricht 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1997    Essy van Dijk en Mireille Geldorp.

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Utrecht 1996 - Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Utrecht 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-12-1996    J.J. Noorda, R.H. Veenbaas, A.E. van Burik en M. Geldorp

Resultaten nulmeting ontwikkeling lokaal preventief jeugdbeleid. - Resultaten nulmeting ontwikkeling lokaal preventief jeugdbeleid.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-12-1996   

Het Nationaal Jeugddebat 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-12-1996    G.J. Slump en P. de Savornin Lohman

Jeugdparticipatie: activiteiten, beleid en behoeften Intern verslag van een inventarisatie onder gemeenten - Jeugdparticipatie: activiteiten, beleid en behoeften Intern verslag van een inventarisatie onder gemeenten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-12-1996    H. Gossink en P.F. van Soomeren

Liefde is ... de kracht van het evenwicht Eindrapportage adviestraject Deventer wijkaanpak - Liefde is ... de kracht van het evenwicht Eindrapportage adviestraject Deventer wijkaanpak

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1996   

Bouwen en Integrale veiligheid. Een veilige woon , leef en werkomgeving. - Bouwen en Integrale veiligheid. Een veilige woon , leef en werkomgeving.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-11-1996    C.A. van 't Hoff en N.C. Hilhorst

Een kleurrijke aanpak. Allochtone jongeren en criminaliteit: een uitwerking van mogelijke oplossingen - Een kleurrijke aanpak. Allochtone jongeren en criminaliteit: een uitwerking van mogelijke oplossingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-11-1996    N. Bujnova, K. Novakova en H.J. Korthals Altes

Potential growing sectors of the Banská Štiavica Regional Economy. Report of a traineeship on behalf of the Council of Europe project `Technical Assistance to the city of Banská Štiavnica' - Potential growing sectors of the Banská Štiavica Regional Economy. Report of a traineeship on behalf of the Council of Europe project `Technical Assistance to the city of Banská Štiavnica'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1996    A. van Burik en L.J.S. Grubben

Kinderen over kindermishandeling. Een onderzoek onder kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool - Kinderen over kindermishandeling. Een onderzoek onder kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1996    H.J. Gossink en P.Tj. Dijkema met medewerking van M. van der Gugten

Balans en beweging. Evaluatie en advies sociaal wijkbeheer in Prins Alexander - Balans en beweging. Evaluatie en advies sociaal wijkbeheer in Prins Alexander

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1996    Paul van Soomeren

Urban planning and the prevention of crime; theories and experiences Paper presented ant the first meeting of CEN/TC325/WG2NNI - Urban planning and the prevention of crime; theories and experiences Paper presented ant the first meeting of CEN/TC325/WG2NNI

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-10-1996    J.E. Bruinink en H.J. Gossink met medewerking van P.Tj. Dijkema en T. Wolden-dorp

Meting 1996 in 50 gemeenten van fietsendiefstal en preventieve maatregelen - Meting 1996 in 50 gemeenten van fietsendiefstal en preventieve maatregelen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
30-10-1996    H. Gossink, C. van 't Hoff en P.F. van Soomeren

De Keten Compleet. Kader voor het jeugd en veiligheidsbeleid in Amsterdam West: Bos en Lommer, De Baarsjes, Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, Sloter-vaart/Overtoomse Veld - De Keten Compleet. Kader voor het jeugd en veiligheidsbeleid in Amsterdam West: Bos en Lommer, De Baarsjes, Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, Sloter-vaart/Overtoomse Veld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-10-1996    A.G. van Dijk, M. van der Gugten en M. Geldorp

Haalbaarheidsstudie rond de ontwikkeling v/d A'damse jeugdbeleidsmonitor - Haalbaarheidsstudie rond de ontwikkeling v/d A'damse jeugdbeleidsmonitor

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1996    T. Woldendorp

Handboek openbare ruimte voor de Amsterdamse binnenstad - Handboek openbare ruimte voor de Amsterdamse binnenstad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1996    H. Bouwmeester, F. Wassenberg en H.J. Korthals Altes

`Effecten van camerabewaking in de Bijlmermeer' - `Effecten van camerabewaking in de Bijlmermeer'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
23-09-1996    M. van Barlingen, A.G. van Dijk, P.F. van Soomeren, C. van de Grift en R. Oos-terbaan

Kom je buiten eten/spelen? Afsluitende rapportage van de verkenningsfase Deltaplan spelen - Kom je buiten eten/spelen? Afsluitende rapportage van de verkenningsfase Deltaplan spelen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
18-09-1996    M. van der Gugten

Het meetlint langs het privatiseringsproces. Bijdrage aan de workshop `Verzelfstandigen en privatiseren van gemeentelijke sportaccomodaties' - Het meetlint langs het privatiseringsproces. Bijdrage aan de workshop `Verzelfstandigen en privatiseren van gemeentelijke sportaccomodaties'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1996    C. van het Hoff

Veiligheidsplannen in Amsterdam West. De plannen van vijf stadsdelen in 1995 en 1996 - Veiligheidsplannen in Amsterdam West. De plannen van vijf stadsdelen in 1995 en 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
29-08-1996    T. Woldendorp

!Stadt/Landschaften? Künstlerische, wissenschaftliche und planerische Sichten auf Siedlungen als Landschaften - !Stadt/Landschaften? Künstlerische, wissenschaftliche und planerische Sichten auf Siedlungen als Landschaften

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
15-08-1996    R.W. van Overbeeke, P.M. de Savornin Lohman en C.A. van 't Hoff

Jeugd en Veiligheid: ketenbenadering en voorbeeldprojecten Instrument voor nadere uitwerking in de stadsdelen van het actieprogramma `Binden of Boeien' bestrijding jeugdcriminaliteit Amsterdam - Jeugd en Veiligheid: ketenbenadering en voorbeeldprojecten Instrument voor nadere uitwerking in de stadsdelen van het actieprogramma `Binden of Boeien' bestrijding jeugdcriminaliteit Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
05-08-1996    P.M. de Savornin Lohman en P.F. van Soomeren

Advies verbetering bedrijfsvoering Arachne - Advies verbetering bedrijfsvoering Arachne

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1996    P.M. de Savornin Lohman en N.C. Hilhorst

AFAK, het perspectiefproject: beschrijving van de werkwijze - AFAK, het perspectiefproject: beschrijving van de werkwijze

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1996    N.C. Hilhorst met medewerking van M. van Lonkhuysen

Eerste voortgangsrapportage experiment Woodrose (februari juni 1996) - Eerste voortgangsrapportage experiment Woodrose (februari juni 1996)

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
12-07-1996    R. van Overbeeke met medewerking van A. van Hoek, H. Gossink

Het flatwachtenproject in de Bijlmermeer; Deel 2: effectevaluatie criminaliteit en onveiligheidsbeleving procesevaluatie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
08-07-1996   

Integrale Veiligheidsrapportage 1996 - Integrale Veiligheidsrapportage 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
25-06-1996    M. Geldorp, B. van Dijk, H. Gossink en P. de Savornin Lohman

Materiële en immateriële schade bij geweldmisdrijven - Materiële en immateriële schade bij geweldmisdrijven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-06-1996    Cor van 't Hoff

NEON WEST 2000; Ontwikkelingen en uitgangspunten voor toekomstig beleid in de Westelijke Tuinsteden Amsterdam - NEON WEST 2000; Ontwikkelingen en uitgangspunten voor toekomstig beleid in de Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-06-1996    Olof de Jong

DSP onder de loupe genomen; Een onderzoek naar het imago en de kwaliteit van de dienstverlening van DSP, gehouden onder de opdrachtgevers van dit bureau - DSP onder de loupe genomen; Een onderzoek naar het imago en de kwaliteit van de dienstverlening van DSP, gehouden onder de opdrachtgevers van dit bureau

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-06-1996    A. van Burik en L. Grubben met medewerking van P. de Savornin Lohman

De modelprojecten nader bekeken Eerste ronde procesevaluatie 'organisatie en bestuur' en 'primair proces' - De modelprojecten nader bekeken Eerste ronde procesevaluatie 'organisatie en bestuur' en 'primair proces'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
04-06-1996    P. de Savornin Lohman, P. van Soomeren en A. van Burik

De spinn off van Arachne - De spinn off van Arachne

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1996    M. Jansen

`Allochtone vrijwilligers in Amsterdamse speeltuinen; een proces van lange adem' - `Allochtone vrijwilligers in Amsterdamse speeltuinen; een proces van lange adem'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1996    M. Jansen

`Allochtone vrijwilligers in Amsterdamse speeltuinen; een proces van lange adem' - `Allochtone vrijwilligers in Amsterdamse speeltuinen; een proces van lange adem'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1996    Paul van Soomeren

Safe and Secure Cities. The physical urban evironment and reduction of urban insecurity: a general introduction. Conference on the reduction of urban insecu-rity, Barcelona, Spain; - Safe and Secure Cities. The physical urban evironment and reduction of urban insecurity: a general introduction. Conference on the reduction of urban insecu-rity, Barcelona, Spain;

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1996    pauline de savornin lohman en cor van 't hoff

Jeugd en Veiligheid: ketenbenadering bij de aanpak van jeugdcriminaliteit

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-05-1996    M. Geldorp, H. Gossink en B. van Dijk

Samenvatting: Schatting van materiële en immateriële schade van geweldsmisdrijven - Samenvatting: Schatting van materiële en immateriële schade van geweldsmisdrijven

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1996    drs. A.G. van Dijk, H.P. de Groot, A. Guit en drs. ing. H.M.G. Slangen

`Plaats maken voor de fiets ook als die stilstaat; Leidraad benadrukt belang van goede fietsparkeervoorzieningen. Fietsparkeerbeleid' - `Plaats maken voor de fiets ook als die stilstaat; Leidraad benadrukt belang van goede fietsparkeervoorzieningen. Fietsparkeerbeleid'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1996    drs. A.G. van Dijk, H.P. de Groot, A. Guit en drs. ing. H.M.G. Slangen

`Plaats maken voor de fiets ook als die stilstaat; Leidraad benadrukt belang van goede fietsparkeervoorzieningen. Fietsparkeerbeleid' - `Plaats maken voor de fiets ook als die stilstaat; Leidraad benadrukt belang van goede fietsparkeervoorzieningen. Fietsparkeerbeleid'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1996    H.J. Korthals Altes en Guido Keizer

Guild Inventory *Deelonderzoek Binnenland* - Guild Inventory *Deelonderzoek Binnenland*

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1996   

Diskette Deskundigenbestand Opvang werknemers 1996. - Diskette Deskundigenbestand Opvang werknemers 1996.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
19-04-1996    R. van Overbeeke, A. van Hoek en H. Gossink

Politie en Jeugd: een kwaliteitsbenadering - Politie en Jeugd: een kwaliteitsbenadering

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1996    C. van 't Hoff, P.Tj. Dijkema en M. van Lonkhuijzen

Tussentijdse Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid Amsterdam West - Tussentijdse Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid Amsterdam West

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1996    P. de Savornin Lohman met medewerking van A. van Burik, M. Geldorp en M. van Lonkhuysen

Evaluatie VWS beleid Bestrijding seksueel geweld (1991 1995) - Deelrapport 1: Beschrijving evaluatie en samenvatting bevindingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1996    P. de Savornin Lohman met medewerking van A. van Burik, M. Geldorp en M. van Lonkhuysen

Evaluatie VWS beleid Bestrijding seksueel geweld (1991 1995) - Deelrapport II: Stand van zaken regulier hulpaanbod

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1996    P. de Savornin Lohman met medewerking van A. van Burik, M. Geldorp en M. van Lonkhuysen

Evaluatie VWS beleid Bestrijding seksueel geweld (1991 1995) - Deelrapport III: Deskundigheidsbevordering

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1996    P. de Savornin Lohman met medewerking van A. van Burik, M. Geldorp en M. van Lonkhuysen

Evaluatie VWS beleid Bestrijding seksueel geweld (1991 1995) - Deelrapport IV: Preventie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1996    P. de Savornin Lohman met medewerking van A. van Burik, M. Geldorp en M. van Lonkhuysen

Evaluatie VWS beleid Bestrijding seksueel geweld (1991 1995) - Deelrapport V: De toekomst

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1996    P. de Savornin Lohman met medewerking van A. van Burik, M. Geldorp en M. van Lonkhuysen

Evaluatie VWS beleid Bestrijding seksueel geweld (1991 1995) - Bijlagenboek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1996    E. Lagendijk en B. van Golen

`Sportdeelname van allochtone bevolkingsgroepen; hardnekkige achterstand (deel 1)' - `Sportdeelname van allochtone bevolkingsgroepen; hardnekkige achterstand (deel 1)'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1996    Myrte van Lonkhuijsen en Bram van Dijk.

Tussenevaluatie Scholenconvenant Velig in School Amsterdam-West - Tussenevaluatie Scholenconvenant Velig in School Amsterdam-West

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-03-1996    M. van Barlingen, H. Bruinink, O. de Jong en H.J. Korthals Altes

Studiedag Veiligheidsbeleid Bestuursacademie Randstad 22 februari 1996 - Studiedag Veiligheidsbeleid Bestuursacademie Randstad 22 februari 1996

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
28-03-1996    R. van Overbeeke

Leefbaarheidsmonitor Fokkesteeg, Nieuwegein - Leefbaarheidsmonitor Fokkesteeg, Nieuwegein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
21-03-1996    H.J. Korthals Altes en T. Woldendorp

Veiligheids Effect Rapportage Centrumgebied Weert Rapportage fase 1 - Veiligheids Effect Rapportage Centrumgebied Weert Rapportage fase 1

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1996    A.G. van Dijk en J.E. Bruinink

Plaats maken voor de fiets Leidraad voor parkeren en stallen. Het masterplan fiets - Plaats maken voor de fiets Leidraad voor parkeren en stallen. Het masterplan fiets

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1996    P. Boekhoorn en C. van 't Hoff

Integrale Handhaving Milieuregelgeving Politieregio Noord Holland Noord: Samenvatting projectnotitie - Integrale Handhaving Milieuregelgeving Politieregio Noord Holland Noord: Samenvatting projectnotitie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1996    T. Woldendorp met medewerking van P. van Soomeren

Advisering verbouwing kantoor Herengracht 124 128 Twee ontwikkelingsmodellen Sociale Dienst Amsterdam - Advisering verbouwing kantoor Herengracht 124 128 Twee ontwikkelingsmodellen Sociale Dienst Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1996    R. van Overbeeke

Rapportage leefbaarheidsmonitor Geuzenveld/Slotermeer - Rapportage leefbaarheidsmonitor Geuzenveld/Slotermeer

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-03-1996    C.D.J. Cieraad

Veiligheids Effect Rapportage stadscentrum Almere 2005; Eindrapportage; - Veiligheids Effect Rapportage stadscentrum Almere 2005; Eindrapportage;

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-1996    K. Loef

Actieprogramma Jeugd en Veiligheid Utrecht - Actieprogramma Jeugd en Veiligheid Utrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-1996    P. Boekhoorn en C. van 't Hoff

Integrale Handhaving Milieuregelgeving Politieregio Noord Holland Noord - Integrale Handhaving Milieuregelgeving Politieregio Noord Holland Noord

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-1996    A. van Burik en M. Geldorp

Het melden van vermoedens van kindermishandeling Ervaringen en wensen van potentiële melders - Het melden van vermoedens van kindermishandeling Ervaringen en wensen van potentiële melders

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-02-1996    M. van der Gugten en T. Woldendorp

Kaders voor Kwaliteit. Kaderstellende notitie inzake het opstellen van Integrale Buurtkwaliteitsplannen Openbare Ruimte (IBOR's) in de Amsterdamse binnen-stad - Kaders voor Kwaliteit. Kaderstellende notitie inzake het opstellen van Integrale Buurtkwaliteitsplannen Openbare Ruimte (IBOR's) in de Amsterdamse binnen-stad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    T.J. Weggemans, M. van der Gugten en T. Koolen

`Vervoermanagement op maat' - `Vervoermanagement op maat'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    A. van Burik en M. Geldorp

Het melden van vermoedens van kindermishandeling Ervaringen en wensen van potentiële melders, vergelijking modelgebieden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    M. van Lonkhuijsen, A. van Burik en P. Boekhoorn

Evaluatie Draagvlak Sociale Veiligheid Stadsvervoer Dordrecht - Evaluatie Draagvlak Sociale Veiligheid Stadsvervoer Dordrecht

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    M. Geldorp en A.G. van Dijk

Voorbeeldprojecten revisited - Voorbeeldprojecten revisited

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    P.Tj. Dijkema; (met medewerking van M. van der Gugten)

Graffiti fini Plan van aanpak inzake klad en plakvandalismebestrijding in de Amsterdamse binnenstad - Graffiti fini Plan van aanpak inzake klad en plakvandalismebestrijding in de Amsterdamse binnenstad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    H. Bruinink

Proces lokatiekeuze stallingsvoorzieningen - Proces lokatiekeuze stallingsvoorzieningen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    A.G. van Dijk en B. Slangen met medewerking van A. Guit

Plaats maken voor de fiets - Plaats maken voor de fiets

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    J. Huber, R.H.P. van Beest, P.F. van Soomeren en C.H.D. Steinmetz

Agressie en schokkende gebeurtenissen in de GGZ. Een beleidsmatige aanpak vanuit arbo perspectief - Agressie en schokkende gebeurtenissen in de GGZ. Een beleidsmatige aanpak vanuit arbo perspectief

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    Amsterdams Samenwerkingsverband Veiligheid op School (ASVOS):

Module 1: Procesmanagement - Module 1: Procesmanagement

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    Amsterdams Samenwerkingsverband Veiligheid op School (ASVOS)

Module 2: Personeelsonderzoek - Module 2: Personeelsonderzoek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    Amsterdams Samenwerkingsverband Veiligheid op School (ASVOS):

Module 3: Leerlingenonderzoek - Module 3: Leerlingenonderzoek

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    Amsterdams Samenwerkingsverband Veiligheid op School (ASVOS)

Module 4: Veiligheid en Schoolbinding - Module 4: Veiligheid en Schoolbinding

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    Amsterdams Samenwerkingsverband Veiligheid op School (ASVOS):

Module 5: Veiligheid van Schoolgebouw en Schoolomgeving - Module 5: Veiligheid van Schoolgebouw en Schoolomgeving

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    Paul van Soomeren en T. Woldendorp

`Secured by design in the Netherlands' - `Secured by design in the Netherlands'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    Paul van Soomeren en T. Woldendorp

`Secured by design in the Netherlands' - `Secured by design in the Netherlands'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    J. Huber en N. Poll met medewerking van P.F. van Soomeren en C. Steinmetz

Lastige clienten, wat doe je ermee? Een beleidsmatige aanpak van agressie bij publiekscontacten - Lastige clienten, wat doe je ermee? Een beleidsmatige aanpak van agressie bij publiekscontacten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-01-1996    T. Woldendorp.

`Arena; Droompaden voor het landschap' - `Arena; Droompaden voor het landschap'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1995    E. Lagendijk met medewerking van H. Gossink en M. van der Gugten

Sport en allochtonen in beleid Tweede tussenrapportage: Analyse van het sportstimuleringsbeleid voor allochtonen - Sport en allochtonen in beleid Tweede tussenrapportage: Analyse van het sportstimuleringsbeleid voor allochtonen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1995    E. Lagendijk en F. Elmasulu

Sport en allochtonen in de praktijk Derde tussenrapportage: Praktijkanalyse van 'sportbeoefening door allochtonen' - Sport en allochtonen in de praktijk Derde tussenrapportage: Praktijkanalyse van 'sportbeoefening door allochtonen'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1995    P. Boekhoorn en A.G. van Dijk

Eindrapport Richtlijnen bij capaciteitsbepaling van fietsparkeervoorzieningen - Eindrapport Richtlijnen bij capaciteitsbepaling van fietsparkeervoorzieningen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1995    M. Geldorp en P. Boekhoorn

Leefbaarheidsmonitor Amsterdam Stadsdeel Osdorp - Leefbaarheidsmonitor Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1995    P.F. van Soomeren en T. Woldendorp

Checklist veiligheid gebouw en omgeving Kantoren Sociale Dienst Amsterdam - Checklist veiligheid gebouw en omgeving Kantoren Sociale Dienst Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1995    m Jansen

Participatie van allochtone vrijwilligers in Amsterdam speeltuinen Een proces van lange adem - Participatie van allochtone vrijwilligers in Amsterdam speeltuinen Een proces van lange adem

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1995    M. van der Gugten en E. Lagendijk met medewerking van H. Gossink

Rapportage Privatiseringsmonitor Sportaccommodaties Fase 2: Selectie van onderzoekscases - Rapportage Privatiseringsmonitor Sportaccommodaties Fase 2: Selectie van onderzoekscases

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1995    P.Tj. Dijkema

Wijkbeheer Oss Oss schoon, heel en veilig - Wijkbeheer Oss Oss schoon, heel en veilig

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1995    H.J. Korthals Altes en T. Woldendorp

Politiekeurmerk Veilig Wonen Inbraakpreventie en sociale veiligheid. - Politiekeurmerk Veilig Wonen Inbraakpreventie en sociale veiligheid.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-12-1995    P.Tj. Dijkema

Wijkgericht samenwerken Plan van aanpak. Projectgroep wijkgericht samenwerken Nieuwegein - Wijkgericht samenwerken Plan van aanpak. Projectgroep wijkgericht samenwerken Nieuwegein

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1995    P. Boekhoorn en M. Geldorp

Leefbaarheidsmonitor Amsterdam Stadsdeel Slotervaart Overtoomse Veld - Leefbaarheidsmonitor Amsterdam Stadsdeel Slotervaart Overtoomse Veld

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1995    H. Gossink en P. van Soomeren

Wie de wijkaanpak lief heeft, tuchtigt hem reeds vroeg Evaluaties wijkaanpak beschouwd - Wie de wijkaanpak lief heeft, tuchtigt hem reeds vroeg Evaluaties wijkaanpak beschouwd

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1995    A. van Hoek en R. van Overbeeke

Procesevaluatie stadswachtproject Harderwijk - Procesevaluatie stadswachtproject Harderwijk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-11-1995    J. van der Linden en M. van der Gugten

Tonen uit de Muziekbuurt Rapportage over bewonersonderzoek in de Muziekbuurt (Bachstraat e.o.) van de gemeente Heemskerk - Tonen uit de Muziekbuurt Rapportage over bewonersonderzoek in de Muziekbuurt (Bachstraat e.o.) van de gemeente Heemskerk

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
17-10-1995    Tobias Woldendorp

`Wasch mir das Auto, aber mach mich nicht nasz' - `Wasch mir das Auto, aber mach mich nicht nasz'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
11-10-1995    Tobias Woldendorp

`Die Wiederbelebung des Amsterdamer Traumes' - `Die Wiederbelebung des Amsterdamer Traumes'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
07-10-1995    T. Woldendorp

`Was macht eigentlich Amsterdam?' - `Was macht eigentlich Amsterdam?'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1995    C. van het Hoff

`Er op af!; Het Jeugd Preventie Project in Eindhoven' - `Er op af!; Het Jeugd Preventie Project in Eindhoven'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1995    P. Boekhoorn en T. Eijken

`Aantal gedupeerde winkeliers neemt toe Tweede enquête over winkelcriminaliteit geeft afname schade te zien' - `Aantal gedupeerde winkeliers neemt toe Tweede enquête over winkelcriminaliteit geeft afname schade te zien'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1995    Nelleke Hilhorst en C van het Hoff

`Er moet nog heel wat gebeuren' - `Er moet nog heel wat gebeuren'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1995    Kees Loef

Binden of boeien? Programma bestrijding jeugdcriminaliteit Amsterdam Plan van aanpak in het kader van het convenant grote stedenbeleid - Binden of boeien? Programma bestrijding jeugdcriminaliteit Amsterdam Plan van aanpak in het kader van het convenant grote stedenbeleid

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1995    C. van 't Hoff, A. van Hoek en C. Francot

Hetzelfde, maar toch een beetje anders Een onderzoek naar allochtone jongeren in de Halt procedure - Hetzelfde, maar toch een beetje anders Een onderzoek naar allochtone jongeren in de Halt procedure

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1995    H.J. Korthals Altes met medewerking van H. Gossink en T. Woldendorp

Buurtverbeteringsplan Heerenveen Midden - Buurtverbeteringsplan Heerenveen Midden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1995    H. Gossink met medewerking van H.J. Korthals Altes

De wijk, midden in het bestuurlijk rijk Draagvlak voor Buurtverbeteringsplan Heerenveen Midden - De wijk, midden in het bestuurlijk rijk Draagvlak voor Buurtverbeteringsplan Heerenveen Midden

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1995    Bram van Dijk

Bedrijfsplan Halt 1996 2000 - Bedrijfsplan Halt 1996 2000

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1995    H. Gossink met medewerking van P.Tj. Dijkema en M. ter Velde

Vooral doorgaan - Vooral doorgaan

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1995    P. Boekhoorn en K. Loef

Criminaliteit en de detailhandel Resultaten van een enquete onder detaillisten - Criminaliteit en de detailhandel Resultaten van een enquete onder detaillisten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-10-1995    Paul van Soomeren

De audit ge audit. audi, vidi, tace, si vis vivere in pace (hoor, zie en zwijg, als je rustig wilt leven).

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
14-09-1995    Van Dijk, Van Soomeren en Partners. Bureau Van der Bijl en Bureau SAVE

Stadshart Almere 2005 Integrale aanpak fysieke en sociale aspecten van veiligheid. Tussenrapport

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1995    T. Weggemans en M. van der Gugten

Nachtzusters op de fiets?; Verslag van een kwalitatief VM onderzoek onder personeel met onregelmatige diensten van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg - Nachtzusters op de fiets?; Verslag van een kwalitatief VM onderzoek onder personeel met onregelmatige diensten van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1995    J.E. Bruinink en P.Tj. Dijkema

Wijkbeheer in Roosendaal: evaluatie en advies - Wijkbeheer in Roosendaal: evaluatie en advies

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1995    M. van der Gugten

Effectieve benutting van bestaande parkeercapaciteit in de Amsterdamse binnenstad - Effectieve benutting van bestaande parkeercapaciteit in de Amsterdamse binnenstad

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1995    Paul van Soomeren

Dream, nightmare and awakening; Experiences at the crossroads of townplanning, architecture, security and crime prevention - Dream, nightmare and awakening; Experiences at the crossroads of townplanning, architecture, security and crime prevention

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1995    Henk Gossink

De Brink, Plein of Markt?

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-09-1995    E. Lagendijk, M. van der Gugten en F. Elmasulu

Rapportage Privatiseringsmonitor Sportaccommodaties; Fase 1: Ontwikkeling van het meetinstrument - Rapportage Privatiseringsmonitor Sportaccommodaties; Fase 1: Ontwikkeling van het meetinstrument

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1995    M. van Lonkhuijsen en P. Boekhoorn

Tweede tussenstand project draagvlakverbreding; Evaluatie van de activiteiten uitgevoerd in de periode november 1994 juni 1995; - Tweede tussenstand project draagvlakverbreding; Evaluatie van de activiteiten uitgevoerd in de periode november 1994 juni 1995;

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1995    H.J. Gossink en A.G. van Dijk

Tussenrapportage onderzoek handreiking stations en stallingen - Tussenrapportage onderzoek handreiking stations en stallingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-08-1995    P. van Soomeren en A. van Hoek

Handboek veilige zorginstellingen - Handboek veilige zorginstellingen

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-1995    M. van der Gugten en T. Woldendorp

De Amsterdamse binnenstad: mooier, leger, schoner - De Amsterdamse binnenstad: mooier, leger, schoner

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-1995    H. Stienstra en T. Woldendorp

Advisering van Sociale Dienst Amsterdam, Rayonkantoor Geuzenveld/Slotermeer Lokatie Plein 40-45, Amsterdam - Advisering van Sociale Dienst Amsterdam, Rayonkantoor Geuzenveld/Slotermeer Lokatie Plein 40-45, Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-1995    M. Geldorp en A.E. van Burik

Rapportage personeelsonderzoek, uitgevoerd in het kader van de effectmeting `personeelsprojecten sociale veiligheid RET' - Rapportage personeelsonderzoek, uitgevoerd in het kader van de effectmeting `personeelsprojecten sociale veiligheid RET'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-07-1995    H.J. Korthals Altes en T. Woldendorp

Woonlokatie Faustdreef Utrecht Overvecht; Veilig wonen in een carré van flats - Woonlokatie Faustdreef Utrecht Overvecht; Veilig wonen in een carré van flats

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
09-06-1995    H.J. Korthals Altes.

Self help in revitalisation of monuments. Report of a conference held in Banska Stiavinca. - Self help in revitalisation of monuments. Report of a conference held in Banska Stiavinca.

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1995    H. Stienstra en T. Woldendorp

Advisering inzake verbouwing huisvesting van Sociale Dienst Amsterdam, Rayonkantoor Slotervaart/Overtoomseveld; Lokatie Delflandplein 9a, Amsterdam - Advisering inzake verbouwing huisvesting van Sociale Dienst Amsterdam, Rayonkantoor Slotervaart/Overtoomseveld; Lokatie Delflandplein 9a, Amsterdam

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1995    A.E. van Burik en R.W. van Overbeeke met medewerking van M. Geldorp en A.J.E. van Hoek

Rustiger reizen? Een evaluatie van de ingangscontrole in Zaandam en Castricum - Rustiger reizen? Een evaluatie van de ingangscontrole in Zaandam en Castricum

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1995    A.G. van Dijk, N. Hilhorst, R.W. van Overbeeke, H. Gossink en M. Geldorp

De horizon bereikt? Eindrapportage evaluatie Afak, het Perspectiefproject - De horizon bereikt? Eindrapportage evaluatie Afak, het Perspectiefproject

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1995    C.H.D. Steinmetz en P.M. de Savornin Lohman

`Agressie en geweld: de aanpak'

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1995    A.E. van Burik

Evaluatie van de terugkeer van de conducteurs op lijn 7: Effectmeting onder reizigers - Evaluatie van de terugkeer van de conducteurs op lijn 7: Effectmeting onder reizigers

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1995    P.F.M. Boekhoorn, A.G. van Dijk en C.J. Loef

Softdrugs in Nederland Consumptie en Handel - Softdrugs in Nederland Consumptie en Handel

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1995    K. Dietz, B. van Hulten en H.J. Korthals Altes

Het nieuwe bouwen in Nederland en Slowakije 1918-1940 - Het nieuwe bouwen in Nederland en Slowakije 1918-1940

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1995    H.J. Korthals Altes, T. Woldendorp, M. Cobussen en R. Telderman

Sociale Veiligheid Waterwijk Startdocument - Sociale Veiligheid Waterwijk Startdocument

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-06-1995    Bram van Dijk en Paul van Soomeren

Overvalcriminaliteit, Hoofdstuk 8 Basisboek Criminaliteitspreventie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1995    C. van 't Hoff en E. Lagendijk

Eindrapport Project Werkstart - Eindrapport Project Werkstart

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1995    N. Hilhorst, C. van 't Hoff, M. Geldorp, C. van der Sprong en H. Bruinink

Inventarisatie Harde Kern Projecten - Inventarisatie Harde Kern Projecten

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-05-1995    E. Lagendijk en H. Gossink

Sport en allochtonen in cijfers Eerste tussenrapportage: Inventarisatie van kwantitatieve gegevens over sportdeelname van allochtonen 1986-1995 - Sport en allochtonen in cijfers Eerste tussenrapportage: Inventarisatie van kwantitatieve gegevens over sportdeelname van allochtonen 1986-1995

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1995    R.W. van Overbeeke en P.F. van Soomeren

Criminaliteitspreventie in het kader van buurtbeheer: de procesevaluatie - Criminaliteitspreventie in het kader van buurtbeheer: de procesevaluatie

Besluit Raadscommissie Vlaardingen evaluatie participatietrajecten
01-04-1995    H.J. Korthals Altes

Pro